Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-04-07   5,196  
0
Koncom novembra 2018 sme publikovali na našich stránkach článok "Ďalšia parcela pre kamoša?" v ktorej sme sa pýtali, či by súdny človek predal pozemok tak, aby si znemožnil prístup k susednému, ktorý vlastní. Nikto si však vtedy nevšimol to podstatné - okrem odčlenenej parcely došlo k pričleneniu priľahlej zelene a to tak, že na grafických podkladoch zmena nebola zakreslená. Na fígeľ sa prišlo až na poslednom zastupiteľstve, keď vysvitlo, že skutočný apetít developera je oveľa väčší a vôbec mu nejde o mestský pozemok "v obkľúčení", ale predovšetkým o zmenu územného plánu ohľadom zeleného priestranstva za panelákmi na Gogoľovej ulici... O tejto zmene sa bude hlasovať na júnovom zastupiteľstve, a preto je najvyšší čas, aby obyvatelia začali biť na poplach. V každom prípade developer to považuje za hotovú vec a na internete už ponúka byty na pozemku, ktorý je podľa platného územného plánu stále ešte zeleňou...  


Skupina Za Nové Zámky podrobne zdokumentovala fígeľ, ktorý mestský úrad uplatnil, keď medzi prvým a druhým kolom verejnej súťaže prekonfiguroval parcely, ktorých sa mala súťaž týkať, pričom zobrazený stav nekorešpondoval s textom. Celý dokument s názvom "Náhoda, či dobre splnená úloha? Alebo ako si mesto znehodnotilo vlastný pozemok a ľuďom predalo zeleň" si môžete pozrieť tu...
 
 


Na zastupiteľstve 19. marca sa zatiaľ rokovalo o odkúpení pozemku "v obkľúčení". Pokračovala nenormálna prax keď niekto môže požiadať o odkúpenie mestského majetku, ktorý nie je na predaj a mestský úrad to predkladá do zastupiteľstva rovno formou návrhu uznesenia o predaji. Poslanci tak často hlasujú o predajoch o ktorých sa dozvedeli večer pred zasadnutím, keď si pozvánku prečítali. Ak je ešte navyše spravodajcom poslanec Hudák - jeden z aktérov kauzy "Pozemky za facku" - potom o  transparentnosti celého procesu nemôžno pochybovať...
 
Na zstupiteľstve 19. marca 2019 sa teda v bode Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta objavil aj návrh vypracovaný na základe žiadosti firmy Angers na odkúpenie "pozemku v obkľúčení".Návrh bol spracovaný v dvoch variantoch, lebo p. primátor aktuálne nedisponuje 2/3 väčśinou v 25 člennom zastupiteľstve a jeho 13 hlasov stačí iba na schválenie 2. variantu.


1. variant - za zónovú cenu 80,-€/m2 formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ mal spočívať v tom, že kupujúci na predmete prevodu odstráni náletové dreviny, priestor zrevitalizuje a zachová jeho verejný charakter.

2. variant - za zónovú cenu 80,-€/m2, formou obchodnej verejnej súťaže.

Návrh bol odôvodnený nasledovne:

Majetkovoprávny odbor mestského úradu mesta Nové Zámky predkladá mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky žiadosť žiadateľa na odkúpenie pozemku v susedstve pozemkov parc. č. 6700/2 a parc. č. 8585/8 (LV č. 14352) ktorých je vlastníkom. Na uvedených pozemkoch žiadateľ umiestni stavbu polyfunkčného domu v zmysle podmienok OVS schválených uznesením MsZ č. 286/280218 bod 9. O pozemok parc. č. 6700/1 má záujem z dôvodu umiestnenia staveniska a následne parkovacích plôch a detského ihriska s verejným charakterom. Pozemok, ktorý žiada navrhovateľ odkúpiť, je súčasťou územia, pre ktoré je v zmysle záväznej časti územného plánu stanovené funkčné využitie ako pozemky a stavby určené na polyfunkciu a občiansku vybavenosť.

...a poskytol príležitosť poslancovi Baloghovi spýtať sa primátora otázku uvedenú v úvode:  či by súdny človek predal parcelu tak, aby si znemožnil prístup k susednej, ktorú vlastní. Ako sa O. Klein vyhol odpovedi si môžete pozrieť od čas. značky 1:36:00 tu: 
 

Zhrnutie:

Kým obyvatelia i poslanci si mysleli, že predávajú vybetónovanú plochu na obrázku...
... zatiaľ p. primátor s p. Závodským predali aj priľahlú zelenú plochu. Developer si svoj pozemok zatiaľ neoznačil ani neoplotil, lebo čaká na územné rozhodnutie a prípadné protesty obyvateľov by to celé mohli pokaziť.


Spamätajú sa, až bude neskoro a pod ich panelákom vyrastie toto: 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:55:47 Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľo... [2019-04-07; 5,196 x]
00:55:07 Pani poslankyni kvapká kohútik... [2015-06-05; 5,705 x]
00:54:24 Kniha týždňa: Françoise Thom, Jak chápat putinismus (Pulchra Praha 2021) [2023-04-03; 983 x]
00:53:36 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,149 x]
00:49:22 Egy csésze kávé Rosta Nikolett Napsugár újságírónővel [2014-09-09; 3,927 x]
00:47:27 Herne a ich prevázkovatelia v našom meste. Zoznam, ktorý Vám bojovník proti hazardu zabudol ukázať..... [2020-10-10; 2,750 x]
00:46:06 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,503 x]
00:30:07 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 831 x]
00:29:55 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 55 x]
00:18:22 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyo... [2012-08-03; 5,140 x]
23:51:26 Zvrat v kauze s Limestone: Podnikateľ už netvrdí, že nevedel o skládke keď kupoval pozemky pod býval... [2023-02-17; 1,280 x]
23:50:51 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,411 x]
23:50:43 A hét könyve / Kniha týždňa: Eduard Nižňanský, Nacizmus, holokaust, slovenský štát / Nácizmus, holok... [2012-06-05; 7,510 x]
23:50:37 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,034 x]
23:47:08 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,373 x]
23:45:42 Kto sú najpopulárnejší slovenskí YouTuberi? [2020-11-17; 2,458 x]
23:45:07 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,450 x]
23:44:18 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 337 x]
23:44:05 Dostihový deň v Šuranoch - Výborné kone, jazdci i divácka kulisa [2016-05-08; 4,021 x]
23:41:16 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,435 x]
23:37:45 Vadkerty Katalin születésnapi köszöntése [2023-04-24; 694 x]
23:37:03 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,581 x]
23:36:19 Zápas novozámockých veriacich o pátra Cirilla / Az érsekújvári hívők kiállása Cirill atya mellett... [2023-05-11; 1,587 x]
23:35:10 Kényes terepen: cikksorozat Érsekújvárról a DenníkN/Napunk hírportálon [2023-02-18; 986 x]
23:32:47 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 828 x]
23:22:59 Díjazott pázmányosok [2018-12-14; 1,836 x]
23:10:20 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 223 x]
23:09:52 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,723 x]
23:06:18 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,492 x]
23:04:13 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,088 x]
23:03:51 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,795 x]
22:56:38 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,929 x]
22:50:23 Az "Egy csésze kávé" 2015 utolsó Címlaplánya: Király Evelin, a Miss Felvidék 2015 Szépének párkányi... [2015-12-31; 4,223 x]
22:33:59 Podujatie sa konalo ako promoakcia - Prvý ročník footgolfu na golfovom ihrisku v Šuranoch [2016-05-08; 3,066 x]
22:33:32 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 333 x]
22:29:30 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 611 x]
22:29:07 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,049 x]
21:49:38 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,171 x]
21:46:16 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 61 x]
21:33:21 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,121 x]
21:31:01 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,329 x]
21:27:20 Egy csésze kávé a Little Symphony együttes tagjaival [2017-07-21; 4,222 x]
21:15:41 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 2,998 x]
21:12:44 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 421 x]
21:11:17 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 230 x]
20:52:48 Kniha týždňa/A hét könyve: Ölvedi János, Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában / Zatmenie slnka. Maď... [2011-04-10; 4,300 x]
20:48:06 Ludo, egy hontalan idegenlégiós [2023-01-14; 1,304 x]
20:19:37 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,064 x]
20:15:44 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,271 x]
19:54:36 Vysvätenie kaplnky na Slovenskej ulici [2023-06-18; 1,196 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x