Úvod / Nyitóoldal
   
 
Ladislav Rozsnyo  19-04-14   1,603  
0
Vážená pani vedúca Odboru sociálnych vecí na MsÚ NZ! Chcem reagovať na isté Vaše vyjadrenia, ktoré ste použila  na webe watson.sk. Celý Váš puding komentovať nechcem - nemám na jeho ochutenie dostatok kompótovaného ovocia. Chuti sa už tiež akosi nedostáva. V texte píšete "Verím, že sa nám na pripravovaných diskusných stretnutiach s občanmi podarí rozptýliť väčšinu obáv obyvateľov dotknutých ulíc a nájsť spoločné riešenia, aby tieto obavy neboli naplnené."  


Tak aby sme si to vyjasnili - tému stretnutia s občanmi omieľate už od konca marca, kedy sme začali spolu komunikovať (elektronicky prostredníctvom emailu). Tlačíte to ľuďom do hlavy vo vyjadreniach pre TV, na webe mesta, v článku pre Újszó a dokonca aj na zasadaní MsZ 19.3. tohto roka. O tom ako si predstavujete komunikáciu a stretnutia svedčí to, že ma kontaktovala akási pani/slečna z občianskeho združenia PDCS, ktorá vykonáva svoju záslužnú činnosť formou vzdelávacích kurzov v Afganistane, Jemene, Jordánsku, Keni, Senegale a inde. Táto osoba chcela v spore nespokojných občanov versus mesto vystupovať ako mediátorka. Jej predstava bola taká, že zozbiera názory občanov, následne názory mesta , vypracuje z toho jednu správu a obidvom stranám ju dá k dispozícii. Výborne! Občianske združenie z Bratislavy má vysvetliť občanom zámer mesta a mestu zase názory občanov. Samozrejme za honorár. Pokiaľ je toto spôsob komunikácie, aký chce mesto zvoliť, tak Vás týmto informujem, že som mediátorke musel napísať, že o jej sprostredkovateľské služby nejavím(e) záujem a s pocitom, že v "procese mapovania" (ako mi napísala) nezaznie môj hlas dokážem žiť.

Pokiaľ za komunikáciu s občanmi považujete návrh na začatie spojeného územného a stavebného konania k danej stavbe, tak to presne vystihuje postoj mesta k občanom. Vo všeobecnosti - nielen v tomto prípade.
Vaše tvrdenie "Osobne preto ja, ako aj desiatky pracovníkov a dobrovoľníkov v sociálnych službách, urobíme maximum." si v danom kontexte článku môžem(e) vysvetliť nasledovne: Môžete sa milí občania aj zblázniť, my to tu tvoríme vyše 5-ich rokov, my to chceme a Vy nám neberte našu hračku. My vieme, čo je pre Vás dobré a pokiaľ nie, najmeme si mediátorku, ktorá Vás bude do smrti presviedčať.

Môžem Vám zodpovedne povedať, že my tiež urobíme všetko, čo je v našich silách. Tých možností je dosť a stále sa nám na základe angažovanosti obyvateľov nielen dotknutých obytných domov ukazujú nové možnosti.
Teším sa na Vašu odpoveď na otázky, ktoré Vám položil správca webu pán Pšenák. Pevne dúfam, že budete konkrétna - vaty už bolo v komunikácii dosť.

V mene petičného výboru:
Ladislav Rozsnyo    
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x