Úvod / Nyitóoldal
   
 
Ladislav Rozsnyo  19-04-19   903  
0
Vážení občania, týmto by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie všetkým, ktorí nás podporili v našej petičnej akcii, výsledkom ktorej bolo, že mesto v zastúpení primátora tejto v plnom rozsahu vyhovelo a žiadne centrum na zelenej lúke na Bratislavskej ceste sa stavať nebude. Moje poďakovanie patrí nielen tým čo nám dali svoj podpis, ale aj tým, ktorí nám pomáhali s distribúciou a zberom podpisových hárkov, radili nám a kontaktovali nás. Plus všetkým, ktorí naše posolstvo šírili prostredníctvom sociálnych sietí. Ja som tak učiniť nemohol, nakoľko nie som členom FB klubu.  


Chcem tiež poďakovať skupine 12-tich poslancov MsZ, ktorý svojim podpisom iniciovali zvolanie mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde sa mala naša petícia prejednávať za účasti občanov.

Občanom, ktorí sa zasadnutia priamo zúčastnili patrí obzvlášť veľká vďaka - mnohí si upravili program a pracovný rozvrh, mnohí si zobrali dovolenku. Ich prítomnosť v takom počte celkom slušne pokazila naučené úsmevy na tvárach prítomních poslancov a prispela k rešpektovaniu občanov.

V neposlednom rade chcem vysloviť svoje poďakovanie správcovi tohto portálu za to, že mi umožnil zverejniť moje vyjadrenia, nakoľko na stránkach mesta sa diskutovať nedá.

Energia a podpora, ktorú sme od Vás cítili na každom kroku nám dávala silu pokračovať a výsledkom je včerajšie rozhodnutie mesta.

Osobne mám dobrý pocit nielen z toho, že sociálne zariadenie sa v tejto lokalite stavať nebude a zeleň ostane zachovaná, ale aj z toho, že záujem občanov o veci verejné dokáže veci meniť a nepotrebujeme, aby nás to učila mediátorka z bratislavského občianskeho združenia. Občania to
svojim postojom jednoznačne ukázali. Skôr si myslím, že akýsi rýchlokurz participácie by potrebovali úradníci radnice.

Nové Zámky sme "MY" občania a nie skupina zbohatlíkov, ktorí si myslia, že im mesto patrí. Toto si budú musieť nielen úradníci mesta, ale aj niektorí "slepí" poslanci uvedomiť.

Ešte raz ďakujem a želám Vám všetko dobré.

S prianím príjemne prežitého víkendu v mene celého petičného výboru

s úctou Laco Rozsnyo
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x