Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-04-24   2,914  
0
Príhovor, ktorý primátor O. Klein prečítal na poslednom zastupiteľstve 18.04.2019, bol v mnohom podnetný. Vzhľadom na chýbajúce formy a tradície vedenia dialógu v našom meste, naň reagujem aspoň touto cestou... Pôvodný text je vysádzaný čiernou farbou, moje repliky sú modrou...  

 

Oznamujem vám, že petícii občanov adresovanej na Mestský úrad proti výstavbe sociálneho zariadenia na Bratislavskej ceste som vyhovel.
Výborne! Sme radi, že skončila hra na schovávačku a došlo k náprave.

Odpoveď petičnému výboru  o vyhovení petícii bola odoslaná.
Písomnú formu vítame, keďže uznesenie zastupiteľstva, resp. primátorského krúžku opačného znenia, je stále v platnosti.

Petícii obyvateľov som vyhovel z dôvodu, že si vážim názor obyvateľov nášho mesta a ctím si ich ústavné právo.
V mene obyvateľov ďakujeme za prejavenú úctu. Keby bolo nabudúce možné prejaviť ju ešte skôr, ako vznikne projekt, začne stavebné konanie a pošlete bager, bude to ešte presvedčivejšie.

Žiaľ musím konštatovať, že toto ústavné právo sa častokrát stáva prostriedkom politického boja a to až tak, že sa útočí na city obyvateľov, vyvoláva sa hystéria a strach formou podsúvania poloprávd a niekedy aj úplných klamstiev.
Nám sa naopak zdá, že na city tu útočíte predovšetkým Vy. Vyvíjate aktivity, ktoré idú nielen proti ľudom, ale aj proti zdravému rozumu. Ľudia chcú žiť v dobre spravovanom, fungujúcom meste, kde sa zeleň, park a školský dvor pod ich oknom nestane ďalšou korisťou spriazneného developera. Na nepravdy, polopravdy a klamstvá môžete kedykoľvek reagovať na sociálnych sietiach, o mestských médiách ani nehovoriac.

Tento projekt mal byť súčasťou komunitného plánu mesta, ktorý sa v posledných rokoch dostáva do praxe formou sociálnych činností venovaných aj tejto skupine odkázaných obyvateľov. Projekt mal byť časťou celku, ktorým sme chceli komplexne riešiť pomoc ľuďom bez domova.
Sme len radi, ak ste zvolili komplexný prístup. Na inom mieste ale tvrdíte, že je to iba naoko a na 5 rokov. Nikto sa v tom nebude môcť zorientovať, kým Mesto nezačne vydávať ročné monitorovacie správy o sociálnej situácii obyvateľov. S počtami, sumami, výsledkami a zámermi.

Zariadenie malo slúžiť na zabezpečenie základnej hygieny a výmenu šatstva pre ľudí bez domova. V žiadnom prípade nemalo  ísť o miesto trvalého zhromažďovania sa alebo bývania tejto skupiny ľudí. Žiaľ ako mám spätnú väzbu, viacerým obyvateľom bolo od signatárov petície oznámené, že táto lokalita sa stane miestom, kde sa ľudia bez domova budú po otvorení zariadenia trvalo zdržiavať.
Poskytovanie podobných služieb nie je o budovách za 600 tisíc EUR, čo vyrastú na zelenej lúke. To hádam viete aj Vy. Aby ste rozptýlili obavy ľudí, mohla už takáto služba niekde v menšom meradle fungovať roky. A mohli ste ukázať ľuďom, aha pozrite sa, takto to funguje, nikoho to neruší a je to prospešné! Takto väčšina ľudí vidí len bezútešný stav pred železničnou stanicou, ktorý sa pravdepodobne presunie pod ich okná. Že sa tak nestane ste ich nepresvedčili. Dokonca ste sa ani nepokúsili. Vsadili ste na schovávačku.


Projektu bolo vyčítané, že zariadenie sa má budovať v obytnej zóne a nie kdesi na periférii. Podmienkou projektu zo strany operačného orgánu bolo práve umiestnenie zariadenia v zastavanej časti mesta, tam, kde je výskyt ľudí bez domova najväčší.
Projektu bolo v prvom rade vyčítané, že zaberie veľkú časť zelenej plochy medzi panelákmi. Ľudia tam očakávali, že im časom (keď príde na nich rad) postavíte ihrisko, osadíte lavičky. Vlani ste im tam dokonca zasadili pár stromčekov z ktorých mali radosť, lebo keď narastú, tak v ich tieni si radi dôchodcovia aj mamičky s deťmi posedia. Aká hra na city, však??? Vykašlite sa vy teraz na tie Eurofondy. Minule ste ich získal na zateplenie budovy MsÚ a vrátil ste ich, tak prečo by nás malo teraz niečo mrzieť? Mňa skôr mrzia peniaze, ktoré ste „vyhodili“ za tento projekt. Prosím spočítajte si, čo všetko ste za ne mohol obyvateľom na Bratislavskej zabezpečiť a budete sám prekvapený.

Obdobné zariadenia na pomoc ľuďom bez domova existujú v obytných častiach miest, niekde dokonca priamo v centre, napríklad v Nitre na Štúrovej ulici, v Trnave na Hlavnej ulici, v Bratislave na Mýtnej.
Tomuto veríme. A  nielen existujú, ale aj fungujú. Oni totiž robia mnoho vecí inak a mnoho vecí robia dobre. Inšpirujte sa.


Nové Zámky patria k najväčším okresným mestám na Slovensku a ako každé takéto mesto zápasí s rôznymi problémami a musí vyhovieť rôznorodým potrebám obyvateľov. Politika pri vedení a správe mesta nemôže byť len o ľúbivých a jednoduchých jednostranných rozhodnutiach,  musíme fungovať v širšom rozhľade a pracovať pre rozvoj a napredovanie mesta. Rozvoj a napredovanie mesta sa dotýka mnohých oblastí. Ak chceme dosiahnuť vytvorenie kvalitných podmienok pre život našich obyvateľov, musíme zabezpečiť pre nich možnosti bývania, služieb, školstva, kultúrneho vyžitia, celkovo kvalitného životného prostredia a tiež sociálnych služieb. Toto sa dá dosiahnuť len vzájomným porozumením a konsenzom a hlavne akceptáciou potrieb všetkých skupín obyvateľov.
Som rada, že ste konečne napísal, že tu nepotrebujeme ľúbivé a jednostranné rozhodnutia vedenia a správy mesta. Nerobte ich prosím. Dodnes ste neodpovedali ako a prečo sa toto zariadenie ocitlo na Bratislavskej, keď ho 5 rokov plánujete na Šurianskej. Jednoduché riešenia byť môžu, lebo v jednoduchosti je krása a dodávam, že môžu byť aj celkom lacné a to Vám teda nejde vôbec. Ľúbivé je neustále hovoriť o rozvoji a napredovaní a čakať, že Vás budeme neustále len chváliť, akoby nestačilo, že Vám za vašu prácu štedro platíme. Áno, porozumenie a konsenzus ten tu absentuje. Zatiaľ sme vo fáze, kedy by každý mal rozumieť Vám a prispôsobiť sa. Všetci, čo si to predstavujeme trochu inak a ešte máme o tom odvahu aj hovoriť sme nepriatelia.


Burcovanie a vyvolávanie negatívnych emócií ku každému pripravovanému zámeru v meste nás k spoločnému cieľu spokojných obyvateľov neprivedie. Práve naopak. Musíme si uvedomiť, že keď budeme napríklad petíciami zastavovať pripravované zámery a projekty, vždy sú tu aj obyvatelia, ktorým majú práve tieto projekty slúžiť.  A  práve oni hoci nekričia a nevezú sa na módnej vlne nenávisti voči všetkému,  sú súčasťou mlčiacej väčšiny a majú svoje oprávnené požiadavky.
V stave, keď si vedenie myslí, že mesto má fungovať ako autokracia bude burcovanie nutné. Ľudia si totiž celkom dobre nevedia predstaviť, komu poslúži zmena parku na Holubyho na obytnú štvrť či výstavba „NZ Residence“ na verejnej zeleni na Gogolovej. Asi im chýba predstavivosť a rozhľad. Treba im to trpezlivo vysvetlovať. Práve tá mlčiaca väčšina sa teraz ozýva, tak s ňou začnite počítať. Už bude len hlasnejšia. Je len na Vás aby boli rozhodnutia dobre odkomunikované, transparentné. Je skrátka taká doba, ľudia chcú participovať, zaujímajú sa...a zapájajú sa. Našťastie už aj Nových Zámkoch...


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
07:50:46 Môj príspevok k dialógu.... [2019-04-24; 2,914 x]
07:50:03 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 921 x]
07:49:22 Nebolo súdené, aby sa dnes v Nových Zámkoch zišlo v poradí druhé zastupiteľstvo...  [2019-01-29; 2,456 x]
07:48:41 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,017 x]
07:45:21 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 02. októbra 2023 na Okresnom súde v Nových ... [2023-11-01; 982 x]
07:44:56 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 111 x]
07:44:12 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 515 x]
07:43:43 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,238 x]
07:43:40 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,081 x]
07:43:06 Ruská opozičná TV stanica Dožď vysielajúca z Lotyšska stratila licenciu [2022-12-08; 834 x]
07:42:58 Správy zo zastupiteľstva - reformní poslanci zablokovali zvýšenie poplatkov a predaje majetku bez sú... [2020-08-06; 2,550 x]
07:42:16 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,247 x]
07:41:30 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,730 x]
07:40:47 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,519 x]
07:39:59 A hét könyve: Obersovszky Péter, Csukjátok le a tévémacit! (Zulager Bp. 2008) [2023-02-03; 734 x]
07:39:31 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 598 x]
07:39:11 Hlasovacia mašina sa zasekla. Poslanci primátorovho krúžku si na sľúbené fleky v mestských podnikoch... [2019-03-06; 3,004 x]
07:38:23 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,787 x]
07:37:38 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,413 x]
07:37:00 Anatómia jedného podvodu - časť 1. [2022-09-15; 2,345 x]
07:36:51 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 3,991 x]
07:36:11 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 341 x]
07:36:00 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,031 x]
07:35:08 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,344 x]
07:34:03 Ako bratranec primátorovej manželky k lukratívnej parcele prišiel ... alebo: ako to vidím ja [2016-12-29; 6,428 x]
07:33:22 Kam sa nepozriem - všade samá fušerina... alebo takto to vidím ja [2018-05-17; 2,989 x]
07:32:40 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,288 x]
07:31:56 Prepis zvukového záznamu z rokovania Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb zo dňa 29.0... [2023-02-26; 1,246 x]
07:30:31 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 15,570 x]
07:28:20 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 190 x]
07:26:28 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 6,958 x]
07:25:51 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,235 x]
07:25:15 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,158 x]
07:20:31 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 411 x]
07:20:10 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,704 x]
07:19:43 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,882 x]
07:19:15 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,348 x]
07:18:47 Správy zo zastupiteľstva 26.02.2020 [2020-02-28; 2,503 x]
07:18:20 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,048 x]
07:17:53 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,543 x]
07:15:19 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 975 x]
07:14:18 Egy csésze kávé: Dr. Komáromi István zeneszerző-, szövegíró-, és előadóművésszel [2014-01-11; 7,219 x]
07:13:01 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,576 x]
07:12:26 Komu sa máli plat primátora?! - alebo ako to vidím ja... [2016-01-22; 4,198 x]
07:11:54 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 463 x]
07:11:51 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 3,986 x]
07:11:48 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,343 x]
07:11:29 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 757 x]
07:11:15 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 1,907 x]
07:10:46 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 983 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x