Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-04-24   2,941  
0
Príhovor, ktorý primátor O. Klein prečítal na poslednom zastupiteľstve 18.04.2019, bol v mnohom podnetný. Vzhľadom na chýbajúce formy a tradície vedenia dialógu v našom meste, naň reagujem aspoň touto cestou... Pôvodný text je vysádzaný čiernou farbou, moje repliky sú modrou...  

 

Oznamujem vám, že petícii občanov adresovanej na Mestský úrad proti výstavbe sociálneho zariadenia na Bratislavskej ceste som vyhovel.
Výborne! Sme radi, že skončila hra na schovávačku a došlo k náprave.

Odpoveď petičnému výboru  o vyhovení petícii bola odoslaná.
Písomnú formu vítame, keďže uznesenie zastupiteľstva, resp. primátorského krúžku opačného znenia, je stále v platnosti.

Petícii obyvateľov som vyhovel z dôvodu, že si vážim názor obyvateľov nášho mesta a ctím si ich ústavné právo.
V mene obyvateľov ďakujeme za prejavenú úctu. Keby bolo nabudúce možné prejaviť ju ešte skôr, ako vznikne projekt, začne stavebné konanie a pošlete bager, bude to ešte presvedčivejšie.

Žiaľ musím konštatovať, že toto ústavné právo sa častokrát stáva prostriedkom politického boja a to až tak, že sa útočí na city obyvateľov, vyvoláva sa hystéria a strach formou podsúvania poloprávd a niekedy aj úplných klamstiev.
Nám sa naopak zdá, že na city tu útočíte predovšetkým Vy. Vyvíjate aktivity, ktoré idú nielen proti ľudom, ale aj proti zdravému rozumu. Ľudia chcú žiť v dobre spravovanom, fungujúcom meste, kde sa zeleň, park a školský dvor pod ich oknom nestane ďalšou korisťou spriazneného developera. Na nepravdy, polopravdy a klamstvá môžete kedykoľvek reagovať na sociálnych sietiach, o mestských médiách ani nehovoriac.

Tento projekt mal byť súčasťou komunitného plánu mesta, ktorý sa v posledných rokoch dostáva do praxe formou sociálnych činností venovaných aj tejto skupine odkázaných obyvateľov. Projekt mal byť časťou celku, ktorým sme chceli komplexne riešiť pomoc ľuďom bez domova.
Sme len radi, ak ste zvolili komplexný prístup. Na inom mieste ale tvrdíte, že je to iba naoko a na 5 rokov. Nikto sa v tom nebude môcť zorientovať, kým Mesto nezačne vydávať ročné monitorovacie správy o sociálnej situácii obyvateľov. S počtami, sumami, výsledkami a zámermi.

Zariadenie malo slúžiť na zabezpečenie základnej hygieny a výmenu šatstva pre ľudí bez domova. V žiadnom prípade nemalo  ísť o miesto trvalého zhromažďovania sa alebo bývania tejto skupiny ľudí. Žiaľ ako mám spätnú väzbu, viacerým obyvateľom bolo od signatárov petície oznámené, že táto lokalita sa stane miestom, kde sa ľudia bez domova budú po otvorení zariadenia trvalo zdržiavať.
Poskytovanie podobných služieb nie je o budovách za 600 tisíc EUR, čo vyrastú na zelenej lúke. To hádam viete aj Vy. Aby ste rozptýlili obavy ľudí, mohla už takáto služba niekde v menšom meradle fungovať roky. A mohli ste ukázať ľuďom, aha pozrite sa, takto to funguje, nikoho to neruší a je to prospešné! Takto väčšina ľudí vidí len bezútešný stav pred železničnou stanicou, ktorý sa pravdepodobne presunie pod ich okná. Že sa tak nestane ste ich nepresvedčili. Dokonca ste sa ani nepokúsili. Vsadili ste na schovávačku.


Projektu bolo vyčítané, že zariadenie sa má budovať v obytnej zóne a nie kdesi na periférii. Podmienkou projektu zo strany operačného orgánu bolo práve umiestnenie zariadenia v zastavanej časti mesta, tam, kde je výskyt ľudí bez domova najväčší.
Projektu bolo v prvom rade vyčítané, že zaberie veľkú časť zelenej plochy medzi panelákmi. Ľudia tam očakávali, že im časom (keď príde na nich rad) postavíte ihrisko, osadíte lavičky. Vlani ste im tam dokonca zasadili pár stromčekov z ktorých mali radosť, lebo keď narastú, tak v ich tieni si radi dôchodcovia aj mamičky s deťmi posedia. Aká hra na city, však??? Vykašlite sa vy teraz na tie Eurofondy. Minule ste ich získal na zateplenie budovy MsÚ a vrátil ste ich, tak prečo by nás malo teraz niečo mrzieť? Mňa skôr mrzia peniaze, ktoré ste „vyhodili“ za tento projekt. Prosím spočítajte si, čo všetko ste za ne mohol obyvateľom na Bratislavskej zabezpečiť a budete sám prekvapený.

Obdobné zariadenia na pomoc ľuďom bez domova existujú v obytných častiach miest, niekde dokonca priamo v centre, napríklad v Nitre na Štúrovej ulici, v Trnave na Hlavnej ulici, v Bratislave na Mýtnej.
Tomuto veríme. A  nielen existujú, ale aj fungujú. Oni totiž robia mnoho vecí inak a mnoho vecí robia dobre. Inšpirujte sa.


Nové Zámky patria k najväčším okresným mestám na Slovensku a ako každé takéto mesto zápasí s rôznymi problémami a musí vyhovieť rôznorodým potrebám obyvateľov. Politika pri vedení a správe mesta nemôže byť len o ľúbivých a jednoduchých jednostranných rozhodnutiach,  musíme fungovať v širšom rozhľade a pracovať pre rozvoj a napredovanie mesta. Rozvoj a napredovanie mesta sa dotýka mnohých oblastí. Ak chceme dosiahnuť vytvorenie kvalitných podmienok pre život našich obyvateľov, musíme zabezpečiť pre nich možnosti bývania, služieb, školstva, kultúrneho vyžitia, celkovo kvalitného životného prostredia a tiež sociálnych služieb. Toto sa dá dosiahnuť len vzájomným porozumením a konsenzom a hlavne akceptáciou potrieb všetkých skupín obyvateľov.
Som rada, že ste konečne napísal, že tu nepotrebujeme ľúbivé a jednostranné rozhodnutia vedenia a správy mesta. Nerobte ich prosím. Dodnes ste neodpovedali ako a prečo sa toto zariadenie ocitlo na Bratislavskej, keď ho 5 rokov plánujete na Šurianskej. Jednoduché riešenia byť môžu, lebo v jednoduchosti je krása a dodávam, že môžu byť aj celkom lacné a to Vám teda nejde vôbec. Ľúbivé je neustále hovoriť o rozvoji a napredovaní a čakať, že Vás budeme neustále len chváliť, akoby nestačilo, že Vám za vašu prácu štedro platíme. Áno, porozumenie a konsenzus ten tu absentuje. Zatiaľ sme vo fáze, kedy by každý mal rozumieť Vám a prispôsobiť sa. Všetci, čo si to predstavujeme trochu inak a ešte máme o tom odvahu aj hovoriť sme nepriatelia.


Burcovanie a vyvolávanie negatívnych emócií ku každému pripravovanému zámeru v meste nás k spoločnému cieľu spokojných obyvateľov neprivedie. Práve naopak. Musíme si uvedomiť, že keď budeme napríklad petíciami zastavovať pripravované zámery a projekty, vždy sú tu aj obyvatelia, ktorým majú práve tieto projekty slúžiť.  A  práve oni hoci nekričia a nevezú sa na módnej vlne nenávisti voči všetkému,  sú súčasťou mlčiacej väčšiny a majú svoje oprávnené požiadavky.
V stave, keď si vedenie myslí, že mesto má fungovať ako autokracia bude burcovanie nutné. Ľudia si totiž celkom dobre nevedia predstaviť, komu poslúži zmena parku na Holubyho na obytnú štvrť či výstavba „NZ Residence“ na verejnej zeleni na Gogolovej. Asi im chýba predstavivosť a rozhľad. Treba im to trpezlivo vysvetlovať. Práve tá mlčiaca väčšina sa teraz ozýva, tak s ňou začnite počítať. Už bude len hlasnejšia. Je len na Vás aby boli rozhodnutia dobre odkomunikované, transparentné. Je skrátka taká doba, ľudia chcú participovať, zaujímajú sa...a zapájajú sa. Našťastie už aj Nových Zámkoch...


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:15:40 Môj príspevok k dialógu.... [2019-04-24; 2,941 x]
13:14:58 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,517 x]
13:14:22 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,407 x]
13:14:14 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,333 x]
13:11:55 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,733 x]
13:11:45 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,954 x]
13:10:54 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,138 x]
13:10:17 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,590 x]
13:10:09 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,721 x]
13:09:05 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 349 x]
13:08:46 Kde dostanete odmenu 1600 EUR po troch odpracovaných mesiacoch? No predsa na radnici v Nových Zámkoc... [2019-11-22; 5,237 x]
13:08:11 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,788 x]
13:08:03 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,304 x]
13:07:39 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 273 x]
13:07:28 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 803 x]
13:07:20 Mestský kontrolór si zažiadal o prémie. Vari si nezaslúži 8.000 Eur za to všetko, čo nerobí?... [2018-02-25; 3,782 x]
13:06:39 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,602 x]
13:06:03 Anatómia jedného podvodu - časť 1. [2022-09-15; 2,475 x]
13:05:20 Júniustól újra indult a Ludas! [2023-10-30; 721 x]
13:04:32 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,065 x]
13:03:43 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,471 x]
13:03:35 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,007 x]
13:02:59 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,938 x]
13:02:51 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,398 x]
13:02:15 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,749 x]
13:02:06 Ako bratranec primátorovej manželky k lukratívnej parcele prišiel ... alebo: ako to vidím ja [2016-12-29; 6,484 x]
13:01:26 Test Borbélyom [2024-02-07; 973 x]
13:01:16 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,807 x]
12:57:20 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,182 x]
12:55:46 Novozámocká verejnosť je prvýkrát konfrontovaná s utečencami zo severnej Afriky [2023-06-10; 2,203 x]
12:53:43 Reklamácia: Chlapci, kde je moja utierka?! [2022-10-20; 1,244 x]
12:52:41 Ako sme prišli o kandidátku na primátora Juditu Laššákovú [2022-09-13; 1,538 x]
12:51:34 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,744 x]
12:51:31 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,490 x]
12:49:08 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,486 x]
12:48:57 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,694 x]
12:48:25 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,394 x]
12:48:06 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,600 x]
12:47:03 Komáromi mérföldkövek 2023 helytörténeti konferencia [2023-04-30; 922 x]
12:46:35 Bizarný prípad z Bánoviec. NDS postavila nad diaľnicou R2 dva zbytočné mosty, ktoré samosprávy nechc... [2023-09-01; 1,078 x]
12:45:23 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,899 x]
12:44:03 Privatizačná kauza JCP Štúrovo [2023-09-14; 1,220 x]
12:43:34 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,760 x]
12:42:49 S košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi. Prineste bločky, nemôžem uveriť, že mi Brantner nehovo... [2018-07-13; 3,216 x]
12:42:13 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,535 x]
12:42:10 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,384 x]
12:41:07 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 968 x]
12:40:25 Trefa do čierneho. Progresívne Slovensko natočilo volebné video s L. Borbélyom [2023-09-17; 1,941 x]
12:37:43 Nové Zámky zabudli osláviť 125. výročie založenia nemocnice, rovnako ako si nespomenuli minulý rok n... [2021-06-09; 2,669 x]
12:36:07 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,982 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x