Úvod / Nyitóoldal
   
 
Telek Lajos  19-05-08   341  
0
Több díjat nyert a Veszprémi Televizió "Kelet-Afrika vándora voltam" c. viselö, Kittenberger Kálmánról szóló dokumentumf. Elöször a Kittenberger Kálmán-ról elnevezett sajtódijban részesült, majd 2011-ben a Helyi Televiziók Országos Egyesülete  Helyi Érték Dijpályazaton elő dijat nyert. Most a filmet a Szlovák erdészeti dokumentum-filmfesztivál jelölte bemutásra.  

- Talán kezdjük azzal, hogy  miért éppen Kittenberger Kálmán élettét dogozza fel a dokumentum film. Szerepet játszott ebben az is, hogy a  Veszprémi Állatkert az ő nevet viseli?
- Igen nagyban szerepet játszott az, hogy a Veszprémi állatkert névadójáról van szó. Úgy gondoltuk kötelességünk megismertetni Kittenberger Kálmán rendkívüli életútját az itt élőkkel és ide látogatókkal. Nagy örömünkre szolgál, hogy a létrejött film iránt nem csupán helyben, de országosan is  érdeklődés  mutatkozott és mutatkozik a mai napig is. Célunk volt a Veszprémi Vadaspark névadójának bemutatása A  Kittenberger  Kálmán Növény –és Vadaspark Veszprém legfőbb turisztikai látványosságai közé tartozik. Kittenberger Kálmán nevével és mellszobrával , a Veszprémbe látogató diákok ezrei találkoznak, miközben sajnos csak  keveset tudnak arról, hogy ki is volt Ő valójában ?Természettudományos  munkássága , a vadász etika és - kultúra színvonalának növelése érdekében kifejtett tevékenysége, és nem utolsó sorban a haza ir ánti rendületlen  elkötelezettsége révén, Kittenberger Kálmán  példaképként állítható a felnövekvő generáció elé! A Veszprém Tv  gyermekműsora  és  a film alkotói – Somody Zsuzsanna, Balogh István és Szegedi László -  mint elkötelezett lokálpatrióták fontosnak tartottuk, hogy a Veszprém Zoo névadóját méltó módon mutassák be az idelátogatóknak, öregbítve ezzel a vadas park  és Veszprém  városának jó hírét !Mindezek mellett nem titkolt szándékunk volt az is, hogy a mai világunkra jellemző virtuális megismerés mellett , felkeltsük a családok, fiatalok, gy erekek&n bsp; figyelmét a természet értékeire,  és vágyat keltsük azok  felfedezésére!
 
   
- A Kittenberger hagyaték szerteszét van az országban, sok oylan személy szólal meg a filmben, akik találkoztak Kittenberger Kálmánnal. Mennyi időt vett igénybe a film elkészülése, amíg az anyag összeált?
- A filmet közel három hónap előkészítés után kezdtük el megtervezni, közel ennyi időre volt szükség ahhoz , hogy feltárjuk , hogy Magyarországon hol találhatóak és hol tekinthetőek meg a  Kittenberger Kálmán által hátrahagyott írások, dokumentumok, trófeák és személyes tárgyi emlékek. Ezután engedélykérések és egyeztetések következtek arra vonatkoz&oacu te;an , hogy az intézmények és azok vezetői hozzájáruljanak az ott őrzött hagyaték bemutatásához, illetve nyilatkozzanak azokkal kapcsolatban. Ezt követően kerülhetett sor a forgatókönyv és a gyártási ütemterv elkészítésére, majd megindultak a forgatás . Az utómunkálatokkal együtt a film elkészítése több mint egy évet vett igénybe.
 
- Kittenberger Kálmán Léván születtet, Nagymaroson halt meg, Budapesten van eltemetve. Léván, Nagymaroson,  Veszprémben utcát neveztek el róla, szobra van Nagymaroson, Veszprémben és hamarosan talán Léván is. Forgattak az emlittet helyszíneken?
- A produkciót részben önerőből, részben támogatók segítségével hoztuk létre. A költségvetés alapvetően meghatározta a lehetőségeinket. Mi elsősorban arra törekedtünk , hogy a rendelkezésre álló és fellelhető anyagokból mutassunk egy hiteles képet Kittenberger Kálmánról. Azt tűztük ki célul , hogy az adott keretek között, a hazánkban fellelhető lehető legteljesebb  módon ,  mutassuk be  Kittenberger emberi és szakmai nagyságát , a magyar természettudomány és a vadászati kultúra terén végzett tevékenységét  és állítsuk példaképül a felnövekvő generáció elé.  Mi elsősorban a tárgyi emlékekre és a kiállítóhelyek bemutatására törekedtünk, hogy azokat mások számára is elérhetővé tegyük!
 
- Hogyan sikerült felkutatni a Kittenberger hagyatékát tárgyait - iratokat, fotókat?
- Mi a magyar kiállítóhelyeket és  fellelhető hiteles és publikus kiadványokat kutattuk fel és egészítettük ki egy olyan korhű képi világgal  mely részben adott volt a dokumentáció és az eredeti fotók révén, másrészt pedig sok-sok kreativitással teremtettük meg az élményszerűséget segítő  dokumentumfilmes látványelemeket. Ilyen például az oroszlántámadás, melyet Szegedi László rekonstruált nagyszerű filmes megoldásokkal – és annyit elárulhatunk hogy ez a képsor egyáltalán nem Afrikában forgott. Mégis olyan, mintha  ott jártunk volna! A filmet nyolc helyszínen, számos tárgyi és képi dokumentumok felhasználásával készítette a stáb, úgy hogy közben  megidézte a XX. század eleji  Afrika hangulatát is. Sajnáljuk, hogy szülővárosába Lévára nem juthattunk el. Reméljük a közeljövőben erre is sor kerülhet majd.
 
- Sikerült-e felkutatni Kittenberger leszármazottjait, rokonait?
- A családdal nem tudtuk felvenni a kapcsolatot, mi irodalmi, vadászati és természetrajzi szempontból hiteles  szakemberekkel dolgoztunk, mint az a film támogatói és szakértői névsorából is kiderül.
 
- Filmjük Kittenberger Kálmán Sajtódíjban részesült, gratulálunk a díjhoz és reméljük hogy filmjük Kittenberger Kálmán szülővárosába is eljut. Kik azok az intézmények és személyek akik segítették a film elkészülését?
- A produkció kis költségvetésből készült,  egyszerű,  ám mégis kifejező, az alkotó fantáziát és a képzelőerőt is megmozgató filmes eszközökkel.. A 20 perc hosszúságú film a  Kittenberger Zoo Alapítvány megbízásából készült. A  téma hiteles feldolgozását az alábbi  intézmények és szakemberek tudásukkal segítették, támogatták: Matskássi István főigazgató – Magyar Természettudományi Múzeum, Dr Kubassek János igazgató- Magyar Földrajzi Múzeum, Fáczányi Ödön az Országos Vadászkamara Kulturális Bizottságának elnöke, Pályi Gábor Atya – Pápakovácsi plébános, Láng Ágostonné – Láng Rudolf, ( Kittenberger egyik legjobb barátjának menye), Ipoly Erdő Zrt Nagymarosi Erdészete, Sigmond István - Kittenberger Zoo alapítvány elnöke, Sukarek János –Kittenberger Vadásztársaság elnöke, Köveskúti György- aranyokleveles erdőmérnök.
 A produkció alapjául szolgáló könyvek: Fekete István :Kittenberger Kálmán élete c. műve és a Kedves Rudi Bátyám c. kiadvány, mely  Lang Rudolf és Kittenberger Kálmán levelezését tartalmazza.
 
 

- Köszönöm az interjút Telek Lajos
 
Fotók Veszprem televizio archiv
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x