Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-05-19   1,064  
0
Každý rok sme o tomto čase rutinne žiadali mestský úrad o doklady z vyúčtovania mestských dotácií za predchádzajúci rok. Našim cieľom bolo doklady zverejniť a podrobiť verejnej kontrole. Rovnako to chápal i mestský úrad a preto nám ich nikdy neposkytol. Až minulý rok sa niečo stalo a v našom mailboxe pristáli oskenované faktúry a účtenky. Z toho potom aj vznikli veľké patálie a korupčná schéma, ktorej sú dotácie súčasťou, poriadne zaškrípala. V neposlednom rade sa 13 poslancov primátorovho krúžku "nasvietilo" pri zmarení vrátenia podvodne vyúčtovaných 100 tisíc Eur do mestskej kasy. Preto azda nikoho neprekvapí, že tento rok sme už vyúčtovanie OZ Hokej dostali na jedinom riadku - takmer 200 tis. Eur minuli na "Iné"...  Kultúra
CSEMADOK ... 25.000,- Eur
Deťom XXI. storočia ... 400,- Eur
Divadlo Paradox ... 1.000,- Eur
EDUPRO, o. z. ... 1.000,- Eur
Folk. súbor Zámčan ... 400,- Eur
Fotoklub Hexagon ... 700,- Eur
Kassákovo centrum ... 200,- Eur
Knižnica A. Bernoláka ... 500,- Eur
KultúrKorzó ... 5.500,- Eur
Matica slovenská ... 25.000,- Eur
Matičiarik ... 2.200,- Eur
Mladá éra autorov nového tisícročia 300,- Eur
Nobilitas Carpathiae ... 200,- Eur
Novozámocký fotoalbum ... 500,- Eur
Novozáocký občiansky klub ... 2.000,- Eur
Oblastný výbor Csemadok ... 300,- Eur
OZ EDUCO ... 800,- Eur
OZ pre novozámockých maď. žiakov 200,- Eur
OZ Za troma mostami 800,- Eur
Priateľ polície 1.500,- Eur
Reg. osvet. stredisko ... 500,- Eur
Umelecké aktivity ... 3.000,- Eur
Vokálny zbor ENTHEA ... 1.000,- Eur
Združ. pre vzdel. detí a mládeže ... 2.000,- Eur
Čestnýá rád na Slovensku ... 1.000,- Eur

Sociálne veci
Centrum nepočujúcich ANEPS ... 900,- Eur
Jednota dôchodcov na Slovensku ... 2.460,- Eur
Klub IRIS ... 800,- Eur
Sl. zväz sklerosis multiplex ... 600,- Eur
Slovenský Červený kríž ... 1.005,- Eur
Svojpomocný klub Stomikov ... 400,- Eur
Únia nevidiacich a slabozrakých ... 650,- Eur
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ... 1.550,- Eur

Šport
Atletický club Nové Zámky ... 15.500,- Eur
CFT Nové Zámky ... 500,- Eur
Futbalový klub mesta Nové Zámky ... 61.000,- Eur
Gymnastický klub Nové Zámky ... 3.100,- Eur
Hokejový klub Lokomotíva ... 12.500,- Eur
OZ Hokej Nové Zámky ... 197.500,- Eur
Hádzanársky klub žien ... 1.000,- Eur
Karate klub Nové Zámky ... 500,- Eur
Mestský futsalový klub ... 3.500,- Eur
Mestský hádzanársky klub Nové Zámky ... 82.000,- Eur
OZ VIVA centrum ... 2.100,- Eur
Plavecký klub Nové Zámky ... 2.100,- Eur
Spoločenstvo detí a mládeže DOMINIK ... 500,- Eur
Sport club SLOVAKIA ... 1.300,- Eur
STK Gymnázium ,.. 100,- Eur
Tenis club Nové Zámky ... 400,- Eur
TTC INTERSPEAD Nové Zámky ... 1.000,- Eur
Turistický klub Kamzík ... 100,- Eur
Šachový klub BAŠTA ... 400,- Eur
Športový klub nepočujúcich ... 400,- Eur
 


Kultúra


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociálne veci


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Šport


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x