Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-06-11   859  
0
Do 13. júna je na adrese http://www.ekoforum.sk/peticia/povod-dreva možné podporiť petíciu lesoochranárskeho združenia VLK na podporu hromadnej pripomienky k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre účinnejší systém kontroly výrobcov elektriny z biomasy. Týka sa to aj nás, keďže mesto spoluvlastní firmu Bytkomfort, ktorá prevádzkuje kotol na biomasu a tají množstvo a pôvod drevnej štiepky, ktorú tam spaľuje.  Zabráňme podvodníkom ničiť naše lesy!  


Vážení priatelia lesov,

za posledné roky viac ako 70 000 z vás podporilo náš boj za záchranu lesov. Či už to bolo formou pomoci pri rôznych legislatívnych pripomienkach k zákonom alebo priamou účasťou na akciách v teréne a občianskym monitoringom v slovenských lesoch. 

Len vďaka tejto podpore sa nám podarilo podstatne rozšíriť územnú ochranu vlka, významne znížiť odstrely medveďov a zásadným spôsobom zväčšiť územia divočiny, kde si zvieratá a rastliny žijú slobodný život.

Tisíce z vás si v akcii Kúp si svoj strom kúpili stromy v prvých súkromných rezerváciách Vlčia a Rysia. Hlavne vďaka tomu sme v čase, keď štát udeľuje výnimky do všetkých chránených území, zväčšili slovenskú divočinu, miesta kde rozhoduje Príroda, o 1 158,61 hektárov.

Teraz stoja pred nami nové výzvy.

6. decembra minulého roku sa nám spoločne podarilo zastaviť zmenou zákona BIOMASAKER, premenu zdravých stromov z našich lesov na energetickú dotovanú štiepku.

Veľkí spotrebitelia štiepky sa ale podľa zistení VLKa snažia tento zákon obísť. Chýba akákoľvek reálna kontrola pôvodu dreva určeného na energetickú štiepku, preto je mimoriadne potrebné zaviesť kontrolovateľné pravidlá, ktoré umožnia zistiť či drevo deklarované ako drevo pochádzajúce z energetických porastov naozaj pochádza z týchto porastov a nie z bežných lesov.

Preto vás prosím o podporu hromadnej pripomienky Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá zavádza systém kontroly výrobcov elektriny z biomasy.

Pripomienka je tu: http://www.ekoforum.sk/peticia/povod-dreva


Na tomto mieste sa dozviete trochu viac o tomto probléme, spolu s presným znením pripomienky. Zber podpisov uzatvárame ráno vo štvrtok 13. júna 2019.

Ak ste náhodou už hromadnú pripomienku podporili a máte záujem podporiť našu činnosť aj inou formou, tu sa dozviete viac: www.vsetkoprenic.sk.
Naše lesy vám ďakujú za pomoc!

Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK
Písané pod dvestoročnou jedľou v jedľovobukovej divočine Čergova.


 

Prečítajte si tiež:

2018-07-15   Bytkomfort Nové Zámky a Biomasaker
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x