Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  19-06-13   548  
0
Június 2-án, vasárnap, délután fél öttől rendezték meg a Trianon Kereszt-emlékmű előtti megemlékezést Mosonmagyaróváron, jelképesen a rendezvény kezdete a fél öt után két perces trianoni békediktátum 99 évvel ezelőtt történt aláírásához igazodott. A kereszt, Németh Alajos kezdeményezésére 2003-ban készült el, tavaly, a 15. jubileumi évfordulóra a keresztet felújították a Magyar utcán található evangélikus templom tövében.
A megemlékezés elején elénkelte a csaknem száz emlékező a himnuszt. A kultúrműsorban a Csütörtöki Szalon adta elő Gyertyaláng címmel összeállítását, mely a Trianonnal kapcsolatos versek, idézetek, irodalmi alkotásokból készült csokorból állt. A műsort Kurucz Róbert állította össze.  

Ezt követően emlékező beszédet Székely Zoltán művészettörténész, a Hansági Múzeum igazgatója mondott. Emlékeztetett arra, hogy az egykori vármegye is több települését elvesztette, igazságtalanul elcsatoltattak Magyarországtól. Habár területi helyreigazításra nincsen remény, de erkölcsi értelemben vannak pozitív példák, amelyek igyekeznek kárpótolni a tragédiánkat. Így került említésre például a kettős állampolgárság felvételének lehetősége.

  

 
Őt követte az ökumenikus imák elmondása, először Kiss Miklós evangélikus esperesplébános részéről, majd Vereb Zsolt piarista atya mondott fohászt. Hangsúlyozta: minegyikünk egy közös falevél, a közös magyar fáról. Legyen igazabb és lańgolóbb a szeretet, ezáltal növelhető hitünk és magyarságunk felemelkedése. Áldjon meg bennünket, a falakat, a határokat egyedül lebontatni tudó mennyei Atya, a Jóisten. Imára szólított fel a magyarságért, a Miatyánkot imádkozták el közösen.
Végezetül a koszorúzás következett, közreműködött a 70. számú Széchenyi István Cserkészcsapat Szelec László vezetésével, a csekészek közreműködésével. Az emlékezés a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével ért véget.
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x