Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-07-01   634  
0
Novinár-publicista Ladislav Szalay sa v máji t.r. dožil deväťdesiatky, žáner, ktorému sa venuje je však celkom nový. Pokúša sa rekonštruovať pravdivú históriu Slovákov na Slovensku a demaskovať labyrint mýtov a klamstiev, do ktorého katolíckych Slovákov zaviedli predstavitelia "podtatranskej vetvy čechoslováckeho kmeňa" (v uhorskej politickej terminológii Panslávi, v konfesionálnej terminológii Luteráni). Pre bežného čitateľa odchovaného českou a slovenskou historiografiou je podobná perspektíva veľmi nezvyklá, nestráviteľná a ani by nemala šancu na recepciu nebyť malého bezvýznamného faktu, že luteránsko-masarykovskému krúžku sa predsa len nepodarilo preluhať do Nirvány a ich podvodne založený československý štát sa ani nie tri roky po znovanadobudnutej slobode samovoľne zrútil...  


Autor ešte v roku 2016 nechal medzi priateľmi kolovať 140-stranový rukopis "Legendy národnej mytológie", ktorý sa stal základom knihy. Samotná kniha je príspevkom k storočnici Československa - oného štátu založeného podvodom - a hoci je útla a nedá sa porovnať s akademickými publikáciami pp. Kováča, Zavackej a všetkých ostatných nádenníkov štátnej histórie, suchým jazykov faktov vcelku úspešne rozvoľňuje mýty a nabúrava legitimizačné falzum od Štúra po Mináča.

Zdá sa, že postfaktuálna doba začína pomaly dobiehať aktérov nebývalého experimentu na Horniakoch - ktorí ju svojim propagandistickým zápalom predbehli o rovných sto rokov. Možno ukrajinský národ nebude jediný ktorý v strednej Európe zažije svoju renesanciu... a potom nás čaká veľké premenovávanie ulíc a námestí...
 

Rukopis z r. 2016 a finálna kniha z roku 2018.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x