Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-07-23   579  
0
16-tym ročníkom pokračoval cyklus seminárov "Verejná kontrola miestnej samosprávy" organizovaný Transparency International pre aktívnych občanov z regiónov. V dňoch 19. – 21. júla sa v Liptovskom Jáne zišlo okolo 40 ľudí zo všetkých kútov Slovenska aby sa podelili skúsenosťami a ťažkosťami pri presadzovaní transparentnej samosprávy. Ako na úvodnej besede so starostom Štrby a dlhoročným predsedom Združenia miest a obcí (ZMOS) odznelo, posledné dve desaťročia prevláda tendencia presúvať kompetencie zo zastupiteľstva na štatutárov miest a obcí. Práve v tomto smere aktívne pôsobí aj ZMOS, ktorý viac než obce zastupuje ich primátorov a starostov. M. Sýkora vysvetlil, že podľa neho je správne, ak sa právomoci koncentrujú tam, kde je aj trestnoprávna zodpovednosť za prijaté rozhodnutia, t.j. u štatutárov.  
Účastníci identifikovali aj manévre, ktoré v poslednom roku podnikali mnohí starostovia ako keby podľa rovnakej šablóny - či už išlo o svojvoľné manipulácie s radami škôl, oddeponovanie športových štadiónov z majetku obcí, znemožnenie riadneho výkonu práce nepohodlným hlavným kontrolórom, atď. Zá sa, že nielen protikorupční aktivisti sa stretávajú a odovzdávajú si know-how...

Mnohé poznatky sa opakujú rok čo rok, a pomaly by z nich bolo možné zostaviť manuál o korupčnej praxi v samosprávach na Slovensku. Kým v minulom roku sa Nové Zámky spomínali v prednáške hovorcu Najvyššieho kontrolného úradu (svojvoľné presuny rozpočtových položiek a vyplácanie z nich zlatých padákov odchádzajúcim vedením mesta), tento rok sme ku korupčným praktikám prispeli bizarným utajovaním etického kódexu mestského úradu (z ktorého bola zverejnená iba jedna kapitola).

Mnohé z prednášok boli skutočne podnetné, a až ich TI sprístupní na svojich stránkach, podelíme sa s nimi so svojimi čitateľmi.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x