Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-07-23   1,398  
0
Ďalšie dejstvo smutno-trápnej komédie okolo vymenovania Mgr. Hozlárovej na čelo kultúrneho odboru MsÚ bolo uverejnené v pondelkovom vydaní krajských novín. Redaktor M. Pastorek sa ospravedlnil za "nesprávnu" informáciu z minulého týždňa o tom, že K. Hozlárová končí v kresle riaditeľky Spojenej cirkvenej školy keď nastupuje na pozíciu vedúcej odboru kultúry MsZ.  V čase keď článok vznikal, si to zrejme "nesprávne" myslela i hlavná aktérka, medzitým však zrejme absolvovala nejakú tú gremiálku na Hlavnom námestí a pochopila, že bez poslaneckého mandátu jej akosi ubudlo z honoru...  
Nemyslíme si, že sa tým končí toto absurdné kleinovské predstavenie... Až teraz niekedy si dáma a pán uvedomia, že na novovytvorené miesto nemajú schválené mzdy, keďže kvôli väčšej konšpirácii a s cieľom obmedziť počet záujemcov utajili pred zastupiteľstvom zmenu organizačnej štruktúry úradu a nepožiadali o zvýšenie rozpočtu na mzdy.

Ďalší problém nastane, keď vysvitne, že p. bývalá poslankyňa porušila zákonník práce a zrejme aj organizačné poriadky oboch inštitúcií, keď uzavrela dve pracovné zmluvy na plný úväzok a snaží sa poberať dva platy. Zdá sa, že každá ďalšia geniálna improvizácia radnice vyrieši práve jeden problém a vygeneruje dva nové.

Takto veselo si žijeme u nás v Muchine...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x