Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-08-10   1,167  
0
Pod hrozbou súdnej dohry nás novozámocká tvár protestov za slušné Slovensko Katarína Hozlárová ml. žiada o ospravedlnenie. Za čo sa máme ospravedlniť? Za vedomé šírenie lží a poškodzovanie dobrého mena. Ako sme  sa ho mali dopuistiť? 4. júla 2019 sme v podmienkach prísnej konšpirácie a zatĺkania zo strany Mesta informovali o vymenovaní Kataríny Hozlárovej ml. za vedúcu odboru kultúry mestského úradu bez výberového konania. Následne sme 26. júla dostali z Mesta odpoveď na infožiadosť, z ktorej bolo jasné, že vymenovaná bola K. Hozlárová st. Poškodená sa na základe toho domnieva, že sme 4. júla vedome zavádzali. Zvláštne, však?  

Nielen chronológia tu nesedí.
 
Predovšetkým by nás zaujímalo, ako sa K. Hozlárová ml. dostala k našej korešpondencii s Mestom zo 7/26. júla 2019. Javí sa nám, že neexistuje žiadna legálna cesta ako sa k nej mohla dostať...

Nie je nám tiež zrejmé, ako môže spôsobiť ujmu zámena mena matky a dcéry ak sa rovnako volajú. Predpokladáme, že k tejto situácii musí dochádzať často a dámy sa s tým až doteraz dokázali vysporiadať bez toho, aby sa súdili...


Na základe žiadosti K. Hozlárovej ml. sa nemôžeme ospravedlňovať tretím osobám. Možno práve tým by sme im spôsobili ujmu, keďže na týchto stránkach sme sa zvykli ospravedlňovať väčšinou rôznym klamárom a špekulantom s mestskými nehnuteľnosťami a pod. (napr. článok tu...)

Mohla by sa tvár Slušného Slovenska vyjadriť k tomu, prečo Mesto ani po 6-tich týždňoch neinformovalo o organizačnej zmene a vymenovaní K.H. staršej za vedúcu odboru kultúry? Nemyslí si, že omyly, ktoré nám vytýka spôsobil niekto iný zanedbaním si svojich povinností informovať občanov? Nechcelo by sa Slušné Slovensko dištancovať od podobných praktík?

Rovnako by sme chceli Slušné Slovensko požiadať o vysvetlenie prečo p. ex-poslankyňa neinformovala svojich voličov o vzdaní sa madátu? Nechcelo by sa Slušné Slovensko dištancovať od podobných praktík?

Rozumie p. K. Hozlárová ml., prečo Mesto zverejnilo výberové konanie na novovytvorene miesto ved. kult. odboru MsÚ tak krátko a na tak málo frekventovaných fórach - na mestskej tabuli a na nejakej stránke MPSVaR? Nedomnieva sa, že tým úmyselne vylúčili potenciálnych záujemcov zo súťaže?  Stále si myslí  že prebehlo výberové konanie, aj keď bola p. K. Hozlárová st. jedinou účastníčkou?

Nevieme kto K. Hozlárovej ml. poradil rozmazávať túto nevábnu a sebapoškodzujúcu historku, ale ani nás to príliš nezaujíma. Nám stačí 6 odpovedí  - aby sme sa náhodou neospravedlňovali za niečo , čo urobil alebo neurobil niekto iný...

  
Téme sme sa venovali:

2019-07-23   Tlačová oprava v krajskom týždenníku. Informácia o odchode K. Hozlárovej z postu riaditeľky Spojenej cirkevnej školy bola nesprávna...
2019-07-16   Trošičku sme to prekombinovali..., alebo záhady okolo pani Hozlárovej...
2019-07-08   Koho tlačí črievička, alebo akú hru s nami rozohrali Kataríny Hozlárové...
2019-07-04   Novovytvorené miesto vedúcej odboru kultúry MsÚ obsadené bez výberového konania dcérou poslankyne
2018-11-04   V čom sa mýli a v čom sa nemýli Katka Hozlárová...
2015-03-22   Pomôžme svojim poslancom - aktérom kauzy Zúgov, prijať rozhodnutie odstúpiť!
2015-03-17   Aktéri kauzy Zúgov: Chceli sa iba kamarátiť s investorom a dúfali, že na ich hlasovanie si nikto nikdy nespomenie. Dnes na nich ukazujú prstom....
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x