Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-08-26   649  
0
A hoci zrejme nejde o príliš serióznu vec (v inej forme sa o hlasy maďarských voličov epizodicky zaujíma aj OĽANO), predsa len signalizuje normalizáciu pomerov na slovenskej politickej scéne. Na južnom Slovensku žije bezprizorný volič, ktorý sa sklamal v stranách dvojičkách - SMK i Most-Híd a konečne by rád odovzdal mandát niekomu, kto bude reálne zastupovať záujmy maďarskej menšiny a podporovať región, v ktorom táto menšina žije.  


O výhliadkach na reálne zmeny je predčasné hovoriť. Zatiaľ sa nejaví, že by cesta k emancipácii Maďarov na Slovensku viedla práve tadiaľto.

Progresívne Slovensko má dobré dôvody neísť nad rámec slovných deklarácií. Akékoľvek reálne ústupky slovenským Maďarom by boli pre stranu samovražednou misiou. Či by to bola ponuka nejakej formy autonómie, zrušenie Benešových dekrétov a odškodnenie ich obetí, či zrovnoprávnenie menšinového jazyka na zmiešaných územiach a zrušenie jazykového zákona - to všetko by pre PS prinieslo katastrofálne následky. Progresívne Slovensko nemôže nič z toho sľúbiť (tobôž splniť) rovnako ako SMK či Most.

Ostávajú teda symbolické gestá  a slovné kvety, ale v tomto už Most-Híd zašiel tak ďaleko, že ho sotva kto dokáže pretromfnúť - viď nápisy na železničných staniciach, či veľké obecné tabule v menšinovom jazyku.


I chybný maďarský nápis na baneri signalizuje, že zatiaľ túto iniciatívu netreba brať príliš vážne...
 


Zaujímate sa o slovensko-maďarské vzťahy? Na naśich stránkach si môžete tiež prečítať:
2018-08-05   Zsolt Simon opäť na scéne / Simon Zsolt ismét a színen
2018-03-17   Námestia skandujúce heslá proti B. Bugárovi ukončili jednu pozoruhodnú politickú kariéru
2017-08-05   Bugár Béla üzenetei a parlamenti küszöb alól
2016-10-23   Amikor nincs tovább... Bugár Béla levelei
2016-09-01   Veľa šťastia, Béla! / Sok szerencsét Béla!
2016-02-21   Most adjunk esélyt!... De minek is?
2015-11-23   "Ďakujem, Kalligram. Köszönöm, László!"
2015-09-29   Berényi József: "Mi sem akarunk autonómiát!" / "Veď ani my nechceme autonómiu!"
2015-07-13   Béla Bugár 57-ročný / Bugár Béla 57. születésnapja
2015-05-30   Kniha týždňa: František Hanzlík: Bez milosti a slitování. B. Reicin - fanatik rudého teroru (2011)
2015-05-07   55 éves a nyitrai magyar pedagógusképzés
2015-01-16   Megfelelő ember kényes feladatra ... 25 év után. Egy nehezen értelmezhető Duray-interjú
2014-12-31   Az év embere - Bugár Béla. Samo Marec blog-bejegyzése egy zseniális semmittevőről / Osobnosť roka - Béla Bugár. Génius ničnerobenia.
2014-11-28   A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďarov na území (Česko)Slovenska
2014-01-14   Na margo jedného čitateľského listu...
2013-11-29   Forum Historiae – Historická bibliotéka - prezentácia kníh venovaných slovensko-maďarským vzťahom v Maďarskom inštitúte v Bratislave

2013-09-14   Z 15 ročnej histórie Strany maďarskej koalície I. / Képek a 15-éves Magyar Koalíció Pártja múltjából I.
2013-08-31   Miklósi Péter interjúk 1992-1993-ból
2013-08-28   Szigeti László "Vegyes érzésekkel a szülőföldről"
2013-08-27   Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (52 cikk)
2013-08-17   A hontalanság éveinek krónikása. Janics Kálmán emlékkonferenciát rendeztek Vágkirályfán
2013-08-08   "A magyarok sosem lesznek annyian, hogy magukról döntsenek" / "Maďarov nikdy nebude toľko, aby rozhodovali sami o sebe"
2013-07-23   A magyar-csehszlovák tárgyalások és a lakosságcsere egyezmény előkészítése (1945-1946) / Príprava maďarsko-slovenských rokovaní o výmene obyvateľstva (1945-1946)
2013-07-21   Az autonómiáról Martoson / V Martovciach o autonómii
2013-07-16   A hontalanság éveinek krónikása. Janics Kálmán emlékkonferencia Vágkirályfán
2013-07-02   Szlovákiai magyar adattár 1993-ból / Databáza maďarských inštitúcií na Slovensku z r. 1993
2013-06-11   Pozvánka: Každodenná multietnicita v strednej Európe / Meghívó: Mindennapi multietnicitás Közép-Európában
2013-06-01   Bugár - Berényi vita Komáromban...
2013-05-21   Nedorozumenie... / Egy félreértés...
2012-12-22   Činnosť Československo-maďarskej historickej komisie od r. 1960 / A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság tevékenysége 1960-tól
2012-11-25   Kniha týždňa / A hét könyve: Nepokojná desetiletí 1918-1945. Studie a dokumenty z dějin československo-maďarských vztahů mezi dvěma světovými válkami (1988)
2012-01-19   Zuzana Kusá, Margaréta Lukácsová: Interpretácia súčasného slovensko-maďarského súžitia a rodinná pamäť
2012-01-15   Píše nám p. Imrich Fuhl z obce Mlynky
2011-02-09   Borsody István: A magyar-szlovák kérdés (1939) / Maďarsko-slovenská otázka (1939)
2010-08-15   Konverzačné príručky maďarčiny v zrdkadle času A szlovákiában kiadott magyar társalgási zsebkönyvek az idö tükrében
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x