Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-09-19   1,373  
0
Nedávno sme písali o aktivitách posl. Uhrina, ktorý si od mesta v septembri 2018 prenajal 20 árov metskej zelene pozdĺž ulíc G. Czuczora, Gúgska, Čižmárska, Nám. hrdinov za účelom vybudovania parkoviska a prístupových komunikácií k polyfunkčnému objektu, ktorý plánoval postaviť na svojom pozemku oproti maďarskej ZŠ. Projekt sa našťastie nesukutočnil a pán poslanec zapožičané parcely vrátil bez toho, aby začal s výrubom stromov či betónovacími prácami. Keďže z nájomnej zmluvy zverejnenej na stránke mesta chýbali prílohy a v materiáloch zastupiteľstva sme zmienku o zápôžičke nenašli vôbec, požiadali sme Mesto o doplnenie informácií.  


Z odpovede, ktorú nižšie uverejňujeme v plnom znení vyplýva, že chýbajúca príloha, na ktorú sa nájomná zmluva odvolávala, nechýbala len tak pre nič za nič. Išlo o kamátsku službu pre poslanca z primátorovho fanklubu a podrobnosťami nechceli zbytočne jatriť verejnosť. Tá sa o výrube stromov a vybetónovaní mestskej zelene mala dozveieť až ex-post. A keďže sa zámer nakoniec neuskutočnil, oboznamovať s ňou dnes verejnosť už vonkoncom nemá zmysel...
 
Ešte zaujímavejší moment je obídenie zastupiteľstva. Pán primátor sa domnieva, že kvôli nízkej cene mohol rozhodovať vo vlastnej kompetencii. My sa naopak domnievame, že p. primátor nemohol svojvoľne určiť cenu a na základe takto určenej ceny konať na vlastnú päsť. Navyše v prípade, keď v rámci "zápôžičky" malo dôjsť k výrazným a nevratným zmenám na mestskej zeleni prakticky v širšom cente mesta... Ak si logiku O. Kleina domyslíme do dôsledkov, mestským majetkom môže disponovať prakticky neobmedzene, ak pravda stanoví ceny dostatočne nízko...
 


Žltou farbou sú označené parcely vo vlastníctve poslanca Uhrina na ktorých je naplánovaná výstavba. Modrou farbou sú označené mestské parcely z ktorých si 2000 m2 p. poslanec prenajal za účelom výstavby ciest a parkovísk pre svoj objekt.
 

 

Z odpovede na infožiadosť 19. septembra 2019: 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x