Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-09-27   373  
0
Kniha sa k nám dostala z kruhov blízkych autorovi, kde si všimli našu recenziu na predchádzajúce dielo a ponúkli nám novú publikáciu. A knižka je to vskutku pozoruhodná a odporúčame ju každému, kto chce pochopiť afgánsky problém v celej jeho zložitosti. Ako sa chudobní kočovníci a pastieri oviec dokázali vzoprieť najmocnejšej armáde sveta a prinútiť ju k odchodu z krajiny.  

Čitateľ prenikne do osudov miestnych ľudí, afgánskych vládnych činiteľov, príslušníkov ruskej i československej kolónie v afgánskom hlavnom meste. Spozná realitu života v Kábule v prvých rokoch sovietskej intervencie, keď bolo mesto a jeho najužšie okolie ešte pomerne bezpečné miesto. Nedozvie sa však nič o výsledkoch novinárskej práce autora - v celej knihe nie otlačený jediný článok, zo stoviek, ktoré počas svojho pobytu napísal...

Hoci sa to v knihe nikde explicitne nespomína, autor začal pracovať v Afganistane vo februári 1981 a skončil niekedy v roku 1983. Ako vyslaný redaktor československej tlačovej kncelárie mal utvrdzovať vieru československých čitateľov v správnosť internacionálnej pomoci nie nepodobnej tej, ktorú Sovieti poskytli aj v r. 1968 Československu. Autor (jeho alteregom je postava Ruda) pomerne skoro pochopil, že vojnové dobrodružstvo, do ktorého sa Sovieti v r. 1980 zaplietli (a z ktorého vo februári 1989 vycúvali), má mnoho obetí a nemôže dobre skončiť, ale s týmto svojim poznaním sa s čitateľmi nepodelil. A práve tu je celý veľký problém knihy i jej autora. V predchádzajúcich publikáciách s veľkou silou vykreslil židovské osudy poznačené prežitou tragédiou. V knižke však hlavný hrdina Rudo prejavuje pramálo empatie k miliónom obetí na afgánskej strane a venuje malú pozornosť rozvratu, ktorý vojenská intervencia spôsobila. Ani z perspektívy uplynulých 20 rokov Ruda nenapadlo položiť si otázku, či v tom zápase - a vlastne nielen v tomto - obstál a či stál na správnej strane...

V ďalekých 1980-tých rokoch sa to tak na chvíľu mohlo zdať - po troch rokoch nebezpečnej misie ocenili súdruhovia Rudove zásluhy a v r. 1987 ho vyslali za dopisovateľa ČSTK do Nemeckej spolkovej republiky. Na vtedajšie pomery sen kaďého novinára. Žiaľ netrval dlho. Po páde železnej opony a nežnej revolúcii v r. 1989 nový režim už nepotreboval šikovných a mnohými rečami hovoriacich novinárov takéhoto typu... Zverejnil aj zväzky Štb kde sa v kategórii Dôverník ocitlo i Rudovo meno... Pravda tieto strasti sú smiešne v porovnaní s  tými, ktoré mali hrdinovia jeho predchádzajúcej knižky. Hoci v určitom zmysle možno práve Rudov príbeh je z nich najtragickejší. Možno sa cítil byť primalým pešiakom na prijímanie morálnych rozhodnutí. V každom prípade, na rozdiel od svojich hrdinov, si svoj osud vybral sám a dobrovoľne...
 
 


Prečítajte si tiež:

2017-10-17   Kniha týždňa / A hét könyve: Peter Frankl, Byť židom, biť žida (2008), História nielen náśho rodu (2011)
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x