Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-06   727  
0
Mesto Nové Zámky organizuje jesenné upratovanie v dňoch 4 - 18. novembra. V období jesenného upratovania budú traktory s prívesom odvážať objemný a biologicky rozložiteľný odpad spred rodinných domov, ktorý treba vyložiť do 8,00 h. podľa ulíc nasledovne:  


04. november 2019 - pondelok Lesná, Hradná, Kvetná, Ružová dolina, Nová, Orechový sad, T. Vansovej – rod. domy, Čerešňová, Tatranský priechod, Bočná, Dostihová, Jelenia, Štrková, Riečna, Jazerná, Dubová, Robotnícka, Hájová, Rovná, Topoľová, Trávna, Strelecká, Zálesná, A.Jedlíka

06. november 2019 - streda Fajková, Nám. Hrdinov, Pri hrádzi, Včelárska, Svornosti, Poľovnícka, Slnečná, Slávičia, Agátová, Mýtna, Lúčna, Podhájska, M.Matunáka, Hlboká, Brezová, Pod kopcom, Orgovánová,

08. november 2019 - piatok Tatranská, Gúgska, Bernolákovo nám., Nitrianska cesta, Andovská – rod.domy

11. november 2019 - pondelok Jeruzalemská, Holubičia, Sitnianska, Holubyho, Cintorínska, Kmeťova, Moyzesova, Pod záhradami, Hliníková, Poľná, Šulekova, Mederská, Okružná, Slovenská, Jarková, Zdravotnícka

13. november 2019 - streda Komjatická, Dostojevského, Pod lipami, Jirásková, Žofijská, Javorová, Železná, Výpalisko, Devínska, Jesenského, Sládkovičova, M.M.Hodžu, J.M.Hurbana, Svätoplukova, Rázusova

15. november 2019 - piatok Považská, Palackého, Husova, Pohronská, Oravská, Trhová, Piesočná, Húlska, Hrebíčková, Strečnianska, Detvianska, Nový svet, Šurianska, Bezručova, Hviezdoslavova, Heydukova, Komenského, Kollárova, Železničiarska, Wolkerova, Nitrianske nábrežie

18. november 2019 - pondelok Komárňanská cesta, J. Murgaša, Konopná, Ľanová, Bajčská, Továrenská, Pri skladoch, Dvorská, Bešeňovská cesta, Koralová, Jantárová

Odpad musí byť vytriedený, BIO odpad - konáre zviazané do zväzkov, lístie uložené do vriec. Mesto žiada obyvateľov, aby boli nápomocní pri nakladaní odpadu na traktor.

Pre ul. Krížna a Krajná budú od 04. do 05. novembra 2019 pristavené veľkokapacitné kontajnery,
preto žiadame obyvateľov, aby odpad ukladali do týchto kontajnerov a nevykladali ho do parku a
pred dom.

V prípade záujmu na ul. Krátka a Slovenská za cintorínom je potrebné objednať veľkokapacitný
kontajner.

Na základe požiadaviek skupín občanov budú v ostatných lokalitách /sídliská, školy, záhradkárske osady/
bezplatne rozmiestnené kontajnery v období od 04. 11. 2019 do 18. 11. 2019. Svoje požiadavky môžete
uplatniť na Mestskom úrade v Nových Zámkoch kancelária č. 221, tel: 6921 747 alebo 6400 225-7
kl. 247 iba dňa 28.10.2019 do vyčerpania veľkokapacitných kontajnerov.

Počas celého roka môžu občania odovzdať objemný, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný
odpad na Považskej ul. (bývalé uhoľné sklady) - kontakt : 6424 282.
Papier, sklo, textil, žiarivky, farby, lepidlá, batérie, akumulátory, vyradené elektrické a elektronické
zariadenia, plasty, kovy môžu občania odovzdať bezplatne na ul. G. Bethlena (bývalá kotolňa) –
t.č. 6414 305
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x