Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-13   298  
0
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKiK) 1998-ban alakult Törzsök Erika, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke igazgatása alatt. Az alapítvány kuratóriuma: Csepeli György (elnök), Beke Kata, Bodor Pál, Izsák Lajos, Kiss Gy. Csaba, Komlós Attila, Kukorelli István, Orosz István, Pomogáts Béla, Romsics Ignác, Tolnay László.  
Magyarország EÚ-hoz való csatlakozása idején (2004. május 1-jén) az EÖKiK volt az, aki döntö mértékben koordinálta a szomszéd országok magyar kisebbségei viszonyában folytatott támogatási politikát. Ebben a  mühelyben készültek a háttértanulmányok és fogantak meg az eu-konform határmenti regionális fejlesztési programok. Ezek közül a legjelentöseb talán a 2004-ben keletkezett,  Törzsök Erika és Réti Tamás által szerkesztett Szülőföld Program volt. Az alapítvány ugyanakkor foglalkozott a Mo-gon, ill. a környezö országokban folyó nacionalista mozgósítást, 2010. szeptemberétöl napi kisebbségi sajtófigyelöt szerkesztett (amelyet késöbb a CEC alapítvány folytatott egészen 2011. október 19-ig).

2008-ban újabb alapító okirat-ban fogalmazták meg a közalapítvány céljait és kereteit:
 


A Közalapítvány létrehozásával az Alapító kinyilvánitja azon szándékát, hogy a Magyar Köztársaság nemzetközi intézményes kapcsolatainak tudományos megalapozása céljából, a modern demokrácia nemzeiközi dokumentumain és elvein nyugvó integrációs és kisebbségi politikája társadalmi, jogi igényeinek biztosítása érdekében megfelelő feltételeket hoz létre a tudományos igényű kisebbségkutatáshoz,
valamint biztosítja az eredmények folyamatos feldolgozását és közzétételét a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatása érdekében.

Alapítványi célok:

- a Magyar Köztársaság kiscbbségpolitikájának tudományos megalapozása,
- a magyar kisebbségi politika szakmai képviselete nemzetközi emberi jogi és kisebbségvédelmi fórumokon,
- a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása erdekeben projekteket dolgoz ki és javaslatokat fogalmaz meg
- az Európai Unió tagállamai emberi jogi és kisebbségi jogi elveinek és joggyakorlatának, kisebbségi politikájának figyelemmel kisérése, tanulmányozása,
- a nemzeti és etnikai, nyelvi, valamint vallási kisebbségek (a továbbiakban: kisebbségek) helyzetének, az emberi és állampolgári jogok - különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyek és csoportjaik jogára - érvényesülésének elemző és összehasonlító vizsgálata,
- a roma kisebbségre vonatkozó jogok és kisebbségi gyakorlat összehasonlító elemzése,
- az Európa Tanáccsal, valamint más kisebbségvédelmi intézményekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartás, azok joggyakorlatának feldolgozása és hasznosítása.

A célok megvalósításának érdekében:

- kutatási projekteket, programokat kezdeményez és dolgoz ki, részben vagy egészben
koordinálja, szervezi és finanszírozza azok működését.
- gondoskodik a Közalapítvány szellemi és anyagi erőforrásainak megőrzéséről, optimális hasznosításáról és bővítéséről,
- elsődlegesen köteles az Országgyűlés, az illetékes kormányszervek igényeit kiszolgálni,
- tudományos rendezvényeket, konferenciákat szervez, dokumentációs és információs szolgáltatást nyújt, gondoskodik a tudományos eredmények, vizsgálati információk közzétételéről, mielőbbi hasznositásáróL

A Kuratórium tagjai: Dr. Törzsök Erika (a Kurátoraim elnöke), Dr. Nagy Balázs (a Karatórium ügyvezető alelnöke), Fábián Péter, Dr. Kaltenbach Jenő, Mesterházy Szilvia, Dr. Nagy Balázs, Dr. Rostoványi Zsolt,
Dr. Várady Tibor, Dr. Vitányi Iván


2010 júliusában az Orbán Kormány bejelentette a közalapítványok felülvizsgálatát, majd decemberben határozott 35 alapítvány - köztük az EÖKiK - bezárásáról.
Az alapítvány weboldalának utolsó archivált változata 2011. szept. 3-ikán készült és ezen a címen érhetö el.
2010-ben hozta létre Mécs Imre  a Civitas Europica Centralis alapítványt, amely az EÖKiK szellemi örökösének, tevékenységének, kutatási projektjeinek folytatójának tekinti magát. Weboldala: http://cecid.net/
Az alapítvány kuratóriuma:  dr. Regényi Emilné dr. Törzsök Erika (elnök, az Alapítvány képviselője), dr. Gulyás Éva, Rajnai Gábor, dr. Róna Péter, Regényi Emilné dr. Törzsök Erika, dr. Varga György, dr. Várady Tibor, Ring Éva.

Publikációk listája:
 
1. 1998 Kovács Péter: Az Európa Tanács kisebbségvédelmi vonatkozású ellenőrző rendszerének kialakulása és eddigi működésének értékelése
2. 1998 Arday Lajos: Az Európai Unió és tagországai belső kisebbségvédelmi gyakorlata (Spanyolország, Belgium, Nagy-Britannia, Finnország) (a kutatás 1. szakaszának eredményei)
3. 1998 Jakab Róbertné: A magyarországi kisebbségi önkormányzatok működésének tapasztalatai. Következtetések, feladatok, ajánlások
4. 1998 Jakab Róbertné: A hazai szlovákság asszimilálódásának elemzése (Három régió összehasonlítása)
5. 1998 Kovács Péter: A magyar—szomszédsági, kétoldalú kisebbségvédelmi megállapodások és a sokoldalú kisebbségvédelmi dokumentumok összehasonlítása
6. 1998 Bíró A. Zoltán: A magyar—román viszony megjelenése a médiában Hargita és Kovászna megye kapcsán (az ún. Har-Kov probléma)
7. 1999 Ring Éva — Törzsök Erika: A határon túli magyar nyelvű oktatás kormányzati támogatásával kapcsolatos észrevételek, javaslatok
8. 1999 Bordás Sándor — Huncsik Péter: Barát- és ellenségkép változatok Szlovákiában
9. 1999 Hadnagy Miklós: Magyarellenes megnyilvánulások Romániában (1998. október — 1999. június)
10. 1999 Kiss Boldizsár János: A határon túli magyarság kérdésköre nyugati szemmel. Diplomaták, újságírók és szakértők véleménye alapján
11. 1999 Győry Szabó Róbert: Anyanyelvű kisebbségi oktatási rendszerek az Európai Unióban: a finnországi svéd nyelvű és a dél-tiroli német nyelvűek példája
12. 1999 Bodor Péter és Marián Andor: Roma származású műsorkészítők helyzete a magyar médiában
13. 1999 Petróczi Sándor: A szociális földprogram jelentősége a cigány kisebbség társadalmi integrációjában
14. 1999 Gereben Ferenc: Identitástudat, nyelvhasználat, olvasáskultúra (Felmérés hét közép-európai ország magyar ajkú lakossága körében)
15. 1999 Bíró A. Zoltán: Kisebbségi vállalkozások és magyarországi befektetők tapasztalatai a romániai magyarság egzisztencia-teremtésének folyamatában.
16. 1999 Vízi Balázs és Köpf Eszter Mária: A skandináv államokban, főként a Finnországban élő számik (lappok) helyzete
17. 1999 Havas Péter: Decentralizálási folyamat Nagy-Britanniában: a skót és a walesi devolúció (autonómia)
18. 1999 Szalayné Sándor Erzsébet: Javaslatok az Európai Unió közösségi joganyagának kisebbségvédelmi célú alakítására
19. 1999 Kurdi Krisztina - Ring Éva: Kisebbségi felsőoktatási modellek az Európai Unióban és az erdélyi magyar egyetem. Budapest: EÖKiK, 1999
20. 1999 Mézes Zsolt: Az európai kisebbségvédelmi gyakorlat adaptációjának lehetőségei Közép-Kelet-Európában , 1999
21. 2000 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2000): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000
22. 2001 Szakmai-gazdasági együttműködés kis térségek között az Ungvár-Nyíregyháza régióban Konferencia 2001. december 12, Nyíregyháza
23. 2001 Szakmai-gazdasági együttműködés kis térségek között a Kassa-Miskolc régión belül Konferencia 2001. szeptember 4-5, Kéked
24. 2001 Böszörményi Jenő: A humanitárius intervenció néhány jogi és morális aspektusáról Budapest, 2001 október 
25. 2001 Hell István - Törzsök Erika: A zámolyi romák Budapest: EÖKiK, 2001 október
26. 2001 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2001): A romakérdés az integráció csapdájában - A romák integrációs lehetőségei Magyarországon - 2000
27. 2001 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2001): Caught in the Trap of Integration - Roma Problems and Prospects in Hungary - 2000
28. 2003 Átalakuló régiók (A Partium, a Bánság és Közép-Erdély gazdasága) Budapest: EÖKiK, 2003.
29. 2003 Média-nacionalizmus, kisebbségek és az EU-integráció Konferencia. 2003. május 23., Budapest
30. 2003 Huszka Beáta és Ádám János: A gazdasági integráció esélyei Szerbia és Szlovákia határ menti régióiban Budapest, 2003. július.
31. 2003 Ágoston Vilmos (szerk.) (2003): Médianacionalizmus, kisebbségek és az EU-integráció
32. 2003 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2003): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002. A változások, az ígéretek és a várakozások éve
33. 2003 Jakab Attila (2003): Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe
34. 2003 Zolnay János (2003): A "roma ügy" és finanszírozása
35. 2003 Mézes Zsolt László (2003): A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetőségei a határon túli magyarok vonatkozásában
36. 2003 Réti Tamás (szerk.) (2003): A gazdasági integráció esélyei Szerbia és Szlovákia határ menti régióiban
37. 2003 Törzsök Erika: Kisebbségek változó világban. A Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdája, Kolozsvár, 2003.
38. 2004 Réti Tamás (szerk.) (2004): Közeledő régiók a Kárpát-medencében - Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása
39. 2004 Ring Éva (szerk.) (2004): Többnyelvű oktatás és EU-integráció. Az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban
40. 2004 Böszörményi Jenő (szerk.) (2004): Az ENSZ kisebbségi kézikönyve
41. 2004 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2004): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003. Látványpolitika és megtorpanás
42. 2004 Réti Tamás (szerk.) (2004): Átalakuló régiók - Dél-Szlovákia és a magyarok által lakott régiók gazdasági helyzete
43. 2004 Réti Tamás (szerk.) (2004): Átalakuló régiók - Székelyföld és Erdély gazdasága
44. 2004 Réti Tamás (szerk.) (2004): Átalakuló régiók - Székelyföld és Erdély gazdasága: az innováció és a versenyképesség egyes kérdései
45. 2004 Zolnay János (2004): A romapolitika sarokpontjai és finanszírozása
46. 2004 Törzsök Erika – Réti Tamás (szerk.) (2004): Szülőföld Program
47. 2004 Mézes Zsolt László – Jakab Attila (2004): Állam és egyház viszonyának változásai Franciaországban. Laicitás
48. 2004 Ágoston Vilmos (2004): Médianacionalizmus és európai integráció. Magyarország és Románia
49. 2004 Ágoston Vilmos (szerk.) (2004): A Patrubány-jelenség
50. 2004 Kolumbán Gábor: A székelykérdés a harmadik évezred elején. Limes, 17. évf. 1. sz. / 2004, 95-110. o.
51. 2005 Réti Tamás (szerk.) (2005): Közeledő régiók a Kárpát-medencében II. - Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság gazdasági átalakulása
52. 2005 Ring Éva (szerk.) (2005): Felzárkózás, vagy bezárkózás? - A többnyelvű oktatás előnyei, veszélyei a kisebbségi közösségek életében
53. 2005 Ágoston Vilmos (2005): Médiapolitika vagy politikai média
54. 2005 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2005): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004. Helybenjárás
55. 2005 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2005): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004. Helybenjárás (angol nyelvű verzió)
56. 2005 Huszka Beáta (2005): A szerb-magyar gazdasági kapcsolatok fejlődésének lehetőségei Magyarország EU-csatlakozása után
57. 2005 Zolnay János (2005): Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban
58. 2005 Jakab Attila (2005): Székelyföld - mítosz és valóság
59. 2005 Jakab Attila (2005): Többszörösen kisebbségben - A magyarországi román kisebbség vallási arculata és az ortodox egyház társadalmi szerepe
60. 2005 Jakab Attila (2005): A pluralitás vonzáskörében. - Csíkszereda történelmi, társadalmi és vallási mikro-szociográfiája
61. 2005 Mézes Zsolt László (2005): A magyar kormányzat kisebbségpolitikájában alkalmazott jogi eszközök nem szándékolt következményei
62. 2005 Jakab Attila (2005): A protestáns Erdély
63. 2005 Balogh Tamás (2005): A Fiume (Rijeka) Constanta vasúti kapcsolat fejlesztése, transzbalkáni vasútvonal kialakítása
64. 2005 Mézes Zsolt László (2005): Beutazás, tartózkodás, tanulmányok folytatása, munkavállalás, letelepedés és állampolgárság megszerzése Magyarországon
65. 2006 Fejtő Ferenc – Salat Levente – Ludassy Mária – Egry Gábor – Bognár Zoltán (2006): Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia
66. 2006 Petrás Éva (2006): Nacionalizmus és politikai romantika
67. 2006 Ágoston Vilmos (szerk.) (2006): A határon túli magyarság és a magyar közszolgálati média - konferenciakötet
68. 2006 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2006): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002-2006. Átszervezések kora
69. 2006 Kállai Ernő – Törzsök Erika (szerk.) (2006): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2002-2006. Átszervezések kora (angol nyelvű verzió)
70. 2006 Jakab Attila (2006): Értelmiségi sorsok Erdélyben - Jelenünk a történeti visszatekintés tükrében
71. 2006 Majoros András (2006): Verseny és együttműködés
72. 2006 Mézes Zsolt László (2006): A külföldiek munkavállalása Magyarországon
73. 2006 Böszörményi Jenő (2006): Nyelvhasználati jogok a bírósági eljárásokban
74. 2006 Hegedűs Dániel (2006): A határokon átívelő együttműködés nemzetközi jogi háttere I.
75. 2006 Jakab Attila (2006): Csángóság és katolicizmus - Az identitástudat változásai
76. 2007 Ágoston Vilmos (2007): A kisajátított tér - A nemzeti képzelet Doru Munteanu és Wass Albert műveiben
77. 2007 Törzsök Erika – Paskó Ildi – Zolnay János (szerk.) (2007): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2006. A romapolitika kifulladása
78. 2007 Zolnay János (2007): Kirekesztés, szegregáció, vákuumhelyzet a drávaszögi kistérség iskolakörzeteiben
79. 2007 Hegedűs Dániel (2007): Komplementer vagy redundáns struktúrák a területi együttműködés európai szabályozásában?
80. 2007 Gyurgyík László (2007): A szlovákiai magyar lakosság kormegoszlása - a 2001-es és a korábbi népszámlálások adatai alapján
81. 2007 Petrás Éva (2007): A szlovák nemzettudat történetisége
82. 2007 Jakab Attila (2007): A szlovákiai magyarság vallási arculata - Eredmények, folyamatok és perspektívák
83. 2007 Majoros András (2007): Piac határok nélkül
84. 2007 Ilic Angéla (2007): Egyházi és vallási közösségek szerepe a vajdasági magyarok identitásának megőrzésében
85. 2007 Huszka Beáta – Bakó Tamás (2007): Észak-Vajdaság magyar többségű községeinek gazdasága
86. 2007 Jakab Attila (2007): "Nemzet"- és egyházpolitika Erdélyben
87. 2008 Huszka Beáta (2008): Decentralization of Serbia: the minority dimension / Szerbia decentralizációja: a kisebbségi dimenzió
88. 2008 Böszörményi Jenő – Hegedűs Dániel (szerk.) (2008): Állam és kisebbség Ázsiában - európai nézőpontból 
89. 2008 Balla D. Károly (2008): Magyarul beszélő magyarok
90. 2008 Törzsök Erika – Paskó Ildi – Zolnay János (szerk.) (2008): Cigánynak lenni Magyarországon - Jelentés 2007 - A gyűlölet célkeresztjében
91. 2008 Neumann Eszter – Zolnay János (2008): Esélyegyenlőség, szegregáció és oktatáspolitikai stratégiák Kaposváron, Pécsen és Mohácson
92. 2008 Petrás Éva (2008): 1848 megítélése a szlovák és a magyar történetírásban
93. 2008 Hegedűs Dániel (2008): Hatékony nemzetpolitika?
94. 2008 Ágoston Vilmos (2008): Magyar és román szélsőséges honlapok
95. 2008 Majoros András (2008): Délkelet-európai tőkebefektetések Magyarországról
96. 2008 Lagzi Gábor (2008): Kisebbségi kérdés, nemzeti kisebbségek Észtországban, Lettországban és Litvániában a rendszerváltást követő időszakban
97. 2008 Tóth Gábor (2008): "Az eltávolítás haladéktalanul végrehajtandó". Deportálások Kárpátalján a második világháború idején
98. 2009 Jakab Attila (2009): Vergődésben - A magyar kisebbségek „történelmi” egyházai az átalakuló Európában
99. 2009 Törzsök Erika – Paskó Ildi – Zolnay János (szerk.) (2009): Cigánynak lenni Magyarországon - Jelentés 2008 - Út a radikalizmusba
100. 2009 Majoros András (2009): A többszintű területi együttműködés lehetőségei és akadályai – A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió esete
101. 2009 Lagzi Gábor (2009): „Lengyelek, de másak”. Lengyel kisebbségi közösségek a volt Szovjetunió területén és Lengyelország nemzetpolitikája
102. 2009 Hegedűs Dániel (2009): Az egységesség útvesztője – EGTC nemzeti végrehajtási normák komparatív elemzése és a kárpát-medencei jogszabályok kompatibilitásának kérdése
103. 2009 Hegedűs Dániel (2009): Legal Background of Territorial Co-operation in Hungary
104. 2009 Kisebbségek egy varratmentes Európában - A határon átnyúló együttműködés szerepe az etnokulturális sokszínűség fenntartásában. Nemzetközi konferencia, Budapest, 2009. szeptember 15. Konferencia-kiadvány, Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága, Budapest, 2010.
105. 2009 Minorities in a Seamless Europe The Role of Transfrontier Cooperation in Maintaining Ethno-cultural Diversity. International Conference, Budapest, 15 September 2009. Conference proceedings, State Secretariat for Minority and National Policy of the Prime Minister’s Office, Budapest, 2010.
106. 2009 Varratmentes Európa - Törzsök Erika előadása. Budapest, 2009. szeptember 15.
107. 2010 Gyurgyík László – Kiss Tamás (2010): Párhuzamok és különbségek - A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése
108. 2010 Réti Tamás (szerk.) (2010): Kincses Kolozsvár - ma
109. 2010 Renczes Ágoston (2010): A szlovák gazdaság és Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek fejlődése az EU-csatlakozás óta
110. 2011 Bumm.sk: Chmel szerint viszonylag lassú az asszimiláció Szlovákiában. 2011. március 5.
111. 2011 Bundula István: "Nagyobb bennük a vitalitás" - Törzsök Erika szociológus a kettős állampolgárságról és a szavazati jog kiterjesztéséről. Magyar Narancs, 2011/3. (01. 20.)
112. 2011 Bezárkózás, vagy felzárkózás - Törzsök Erika előadása. Zsombolya, 2011. május 7.
113. 2013 Jakab Attila – Törzsök Erika (szerk.) (2013): A történelmi egyházak és a zsidó közösség viszonya Csehszlovákiában és Magyarországon 1920-tól a Holokausztig
114. 2013 Jakab Attila – Törzsök Erika (szerk.) (2013): The relationship between the historical churches and the Jewish community in Czechoslovakia and Hungary from 1920 until the Holocaust
115. 2013 Kerényi Ádám: A történelmi egyházak és a holokauszt Csehszlovákiában és Magyarországon, 1938–1945. Beszámoló a Civitas Europica Centralis Alapítvány által szervezett konferenciáról (Budapest, 2013. szeptember 19.). Egyháztörténeti Szemle XIV/4. (2013).
116. 2014 Jakab Attila – Törzsök Erika (szerk.) (2014): A történelmi egyházak és a zsidó közösség viszonya Csehszlovákiában, Romániában és Magyarországon 1920-tól a Holokausztig
117. 2014 Jakab Attila – Törzsök Erika (szerk.) (2014): The relationship between the historical churches and the Jewish community in Czechoslovakia, Romania and Hungary from 1920 until the Holocaust
118. 2015 Törzsök Erika – Majoros András (2015): A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése
119. 2015 Törzsök Erika – Majoros András (2015): A comparative analysis of the evolution of EGTCs at the Hungarian-Slovakian border
120. 2015 Gál Mária: Paraszt az Orbán-politika sakktábláján - interjú Törzsök Erika kisebbség- és nemzetpolitikai szakértővel, a Civitas Europica Centralis Alapítvány elnökével. Népszava, 2015. december 10.
121. 2016 Jakab Attila (szerk.) (2016): Szöveggyűjtemény az Egyházak - Holokauszt – Keresztény egyházak Közép-Kelet-Európa három országban és a holokauszt című kötethez
122. 2016 Jakab Attila – Törzsök Erika (szerk.) (2016): Egyházak - Holokauszt – Keresztény egyházak Közép-Kelet-Európa három országban és a holokauszt
123. 2016 Jakab Attila – Törzsök Erika (szerk.) (2016): Churches – Holocaust - Christian Churches in three countries of Central and Eastern Europe and the Holocaust
124. 2016 Törzsök Erika – Majoros András (2016): Schengen esélyei – Európai területi társulások Magyarország keleti és déli határai mentén
125. 2016 Zolnay János (2016): Az általános iskolai szegregáció változásai, illetve a tanulói ingázás szerepe a közoktatási szelekciós folyamatokban Pécsen
126. 2017 Törzsök Erika – Majoros András (szerk.) (2017): EU-tópiák születése a magyar-szlovák határok mentén - Új közszolgáltatások iránti kereslet előrejelzése a Magyarország és Szlovákia között tervezett új határátkelők esetében
127. 2017 Törzsök Erika – Majoros András (szerk.) (2017): Births of EU-topia along the Hungarian-Slovakian borders – Forecasting demand for new public services at planned Hungarian-Slovakian border crossing points
128. 2017 Towards a „caste-like” society. Trends and impact of exclusionary social policy of the “illiberal” state in Hungary - Local study in a small region in Eastern Hungary - Zolnay János prezentációja a 2017-es lisszaboni ESPANET konferencián. 


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x