Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-16   1,718  
0
V reakcii na vyjadrenia viceprimátora nechtiac zaznamenané v online vysielaní zo septembrového zastupiteľstva (písali sme tu...) členovia OZ Za tromi mostami na svojom poslednom zasadnutí jednohlasne rozhodli o vylúčení Norberta Kádeka zo svojich radov. Zavážili vulgárne vyjadrenia na adresu spolučlenky OZ ktoré by si gentlman, tobôž voči dáme, nikdy nemal dovoliť. Až potiaľto by sa mohlo zdať, že civili z občianskeho združenia suplujú radnicu v uplatňovaní dobrých mravov v miestnej politike. Problém je však v tom, že uplatňovanie dobrých mravov z ich strany v tomto bode aj končí, keďže minimálne v rovnakej miere k vylúčeniu člena prispelo aj jeho nesúhlasné stanovisko k postaveniu ďalšej legionárskej atrapy na novozámockom cintoríne.  

Zvláštna infantilná obsesia uvedeného OZ pre legionársku agendu, v rámci ktorej sa im už podarilo znesvätiť hroby honvédov na novozámockom cintoríne (písali sme tu...) pridáva jeho činnosti bizarný rys. Aktuálne sa môžeme tešiť na pomník majorovi Jelínkovi, pre ktorého zle skončila avantúra československej vlády s intervenciou voči maďarskej republike rád a ktorý nám bude pripomínať, že hulvátsky poslanec zďaleka nie je najschátralejším typom, s akým sa môžeme v našom meste-noclahárni stretnúť...
 
 
Fotka publikovaná na servri AKTUALNE.CZ bola opatrená vysvetľujúcim textom, podľa ktorého "Češi umírali za Slovensko, v Nových Zámcích je nicméně stále velký problém odhalit již hotovou bustu podplukovníka Jiřího Jelínka, jednoho z hrdinů v bojích s rudými Maďary při osvobozování Slovenska. Na obelisku jsou uvedena i další jména padlých Čechů. Averze Slováků s maďarským původem k legionářům tak přetrvává i po sto letech."


 Téme sme sa venovali:
 
2016-11-22   Legionársky pamätník už nie je legionársky pamätník, ale niečo iné
2016-11-12   Legionársky pamätník na hroboch vojakov c.k. armády ?
2016-10-28   Legionársky pamätník včera radšej neodhalili
2016-03-15   Radnica v tichosti pripravuje inštaláciu legionárskeho pomníku na novozámockom cintoríne / A városháza csendesen készíti elő a legionárius emlékmű újraállítását az érsekújvári köztemetőben
2013-07-03   Vo veci úpravy vojnových hrobov prebieha policajné vyšetrovanie
2013-05-27   Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny...
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x