Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-30   320  
0
Počnúc rokom 1960 sa v Československu vytvorili podmienky pre vydávanie pramenných edícií k najnovším dejinám. Prvými lastovičkami boli dokumenty publikované v X. a XI. zväzku spisov Klementa Gottwalda, vo Vybraných spisoch J. Švermu a v zborníku "Za svobodu českého a slovenského národa". V r. 1960 vyšli aj dva zborníky dokumentov Č. Amorta "Na pomoc československému lidu" a "Československo-sovětske vztahy v době Velké vlastenecké války 1941-1945". Najambicióznejším projektom bol však dvojzväzkový zborník dokumentov "Cesta ke Květnu", ktorý uceleným spôsobom sprístupňoval dokumenty z obdobia od decembra 1943 do 9. mája 1945.  

Práce na ňom prebiehali v r. 1960 až 1962, k čitateľom sa dostal v r. 1965 na 20. výročie oslobodenia. Celkové oživenie spoločenskej situácie v ČSR a prepustenie tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov z väzenia ďalej inšpirovalo pražských historikov okolo Viléma Prečana, a k 20. výročiu SNP i keď s miernym omeškaním, vydali v r. 1965 monumentálny 1300 stránkový zborník dokumentov o SNP.

Dnes predkladáme do pozornosti našich čitateľov dvojdielny zborník "Cesta ke Květnu", ktorý je stále  najucelenejším súborom dokumentov k aktivitám československého vedenia tesne pred koncom druhej svetovej vojny a v čase obnovania československej štátnej správy na územiach postupne obsadzovaných sovietskou armádou.


Dokumenty sú prístupné v chronológii Watson.sk.
 

 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x