Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-11-01   1,817  
0
Dňa 29.10. sa uskutočnilo  zasadnutie zastupiteľstva, ktoré bolo krátke, nakoľko sa prerokovávalo len 13 bodov programu a viedol ho p. viceprimátor  Štefánik, ktorý nemá  potrebu komentovať každé jedno vystúpenie opozičníkov. Ťažiskovým bodom programu bolo  schvalenie projektu, ktorým  sa uchádzame o dotáciu z eurofondov  na vybudovanie cyklotrasy od  železničnej stanice po Podzámsku ulicu. Veríme, že ak aj projekt nebude úspešný, nezapadne prachom v šuplíku a bude sa realizovať z prostriedkov mesta. Neviem, či na Slovensku existuje ešte jedno mesto, ktoré v roku 2019 nemá ani meter mestského cyklochodníka  či cyklopruhu.  


Na návrh p.primátora sa kreovala komisia na losovanie zo zoznamu žiadateľov na prideľovanie  bytov. Losovanie bude prebiehať v sále Kultúrneho domu a bude pre verejnosť prístupné. Určite sa bude konať aj veľkolepé strihanie pásky za účasti médií na ktorom bude ale zaručene chýbať staviteľ. Už sa stáva pravidlom, že z nejakého, nám neznámeho dôvodu, vzťahy medzi dodávateľom (stavebnou firmou ) a odberateľom (mestom) končia na bode mrazu a neskôr na súde (písali sme tu...)

Správa hlavného kontrolóra, ktorá sa tentokrát niesla v tradičnom duchu „námatkovosti“ nás neprekvapila. Opäť skontroloval formálne náležitosti  ním vytipovaných dokladov  a hlbšie sa už nad vzťahmi a plneniami na základe „lúpežníckej zmluvy" nezaoberal. Svoju správu nazval veľkolepo správou z hĺbkovej kontroly ,čo by malo nateraz aj stačiť (písali sme tu...)

Jeho nepozornosť pri minulej správe z Hotela Korzo odhalil nový predseda predstavenstva a.s. poslanec Borbély, ktorý medzičasom sám zistil, že si spol. Hotel Korzo zobrala minulý rok v komerčnej banke úver 60 tisíc EUR a okrem toho dlhuje na odvodoch, daniach, mzdách a všetkom možnom ďalších 50 tisíc. Referoval, že jediná účastnička výberového konania na nového riaditeľa podniku, ktorá na výberovom konaní uspela pravdepodobne nenastúpi, čomu sa v tejto situácii ani nemožno čudovať.

Miesto výkonného riaditeľa teda bez nároku na mzdu zaujme sám pán poslanec Borbély. Držíme mu palce, aby sa mu podarilo podnik postaviť na nohy a nerealizoval sa scenár, s ktorým počíta jeho kolega p. Kádek v rozhovore s p.kontrolórom, keď tvrdí, ze B. veciam nerozumie, nepodarí sa mu to a Korzo treba predať... (písali sme tu...)

My si naopak myslíme, že Hotel Korzo nie je beznádejný prípad, je len obeťou podnikateľskej schémy Piscihnger-Klein. Primátor po voľbách inštaluje do orgánov mestskej spoločností poslancov výmenou za ich lojalitu stláčať gombíky hlasovacieho zariadenia tak ako si on želá. Za odmenu môžu zastávať posty v obchodných spoločnostiach a dúfať, že raz sa prepracujú až k tým najlukratívnejším pozíciám poslancov Štefánika a Valenta. Niektorým stačia aj omrvinky a dobrý pocit z toho, že si ich p. primátor "váži". Nakoľko rečí okolo marazmu v mestských podnikoch spravovaných nominantmi  p. primátora už bolo dosť, reformné krídlo 12 poslancov podalo trestné oznámenie. Možno sa podarí zistiť, kto nariadil ubytovávať v Korze hostí zadarmo a akú starostlivosť venovali riadeniu tohto podniku členovia orgánov spoločnosti či samotný zástupca jediného akcionára O.Klein.V bode rôzne som sa pýtala, prečo mesto neinformuje, aké kroky podniká vo veci riešenia dopravnej situácie v našom meste. Odpoveď, že nevedia, nie sú účastníkmi konaní a vlastne s tým nič nemajú, už mnohých neuspokojuje. Najmä ak vidíme, ako dokážu iné samosprávy zabojovať  a dotiahnuť veci do úspešného konca (viď Šaľa). Odpoveď prišla promptne na stránkach Castrum Novum. Po mesiaci nás radnica informuje, že sa zúčastnili pracovného stretnutia o plánovanej výstavbe R7-ky, ktorá má vysúťaženú projektovú dokumentáciu až po Nové Zámky. Redaktor mestských novín sľubuje, že už to nebude o nás bez nás a informuje o požiadavke radnice naplánovať aj výjazd na R7 na Bratislavskú cestu.
 


Otázkou je, čo robila radnica doteraz, keď už aj laická verejnosť vedela z novín, že príprava projektovej dokumentácie intenzívne prebieha a vo februári 2019 bol vysúťažený dodávateľ. V článku sa píše, že mesto nie je ani účastníkom rokovaní o rekonštrukcii mosta pri Štrande. V skutočnosti podľa našich informácií 30.októbra takéto stretnutie prebehlo na pôde Okresného úradu v Nitre a zúčastnil sa ho p.primátor aj p.prednostka.

Dúfajme, že o ďalśí mesiac sa dozvieme aj výstup z tohto kontrolného dňa. Hlavne že to už nebude o nás bez nás.... aspoň takto to vidím ja!
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x