Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Pšenák  19-11-16   242  
0
27. októbra 2019 vo veku 76 rokov v Londýne zomrel významný sovietsky disident Vladimír Bukovskij. V sovietskych väzeniach a psychiatrických "liečebniach" strávil spolu 12 rokov. V r. 1976 ho vymenili za väzneného čílskeho komunistického prominenta. Na túto tému vznikla aj známa ruská častuška "Vymenili chuligána za Luisa Korvalána". Bukovskij si na Západe dokončil štúdiá, aktívne publikoval, po nástupe Jeľcina k moci sa zúčastnil súdneho procesu proti rehabilitácii Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, čoho sa na Najvyššom súde RF domáhala nástupnícka organizácia zakázanej bývalej śtátostrany.V tomto čase sa mu podarilo získať zo sovietskych archívov tajné dokumenty, niektoré z nich osvecovali rozhovory Gorbačova s ľavicovými lídermi na Západe.  

 
Z týchto čias sa datuje odpor Bukovského proti európskej ľavici a Európskej Únii. Predpovedal Brexit a pomáhal Strane nezávislosti UKIP Nigela Faragea získať sympatie tej časti britskej verejnosti, ktorá si neželala európsku federáciu a uvedomovala riziká supeštátu riadeného byrokraciou.

Bukovskij často používal paralely medzi štruktúrou sovietskeho systému a bruselskej administrácie, Európsku komisiu prirovnával k rade ľudových komisárov, neskoršiemu Politbyru, a ticíchlavý európsky parlament k najvyššiemu Sovietu, kde mal každý poslanec takisto len 6 minút ročne na vystúpenie v pléne.

Vznik Európskej únie považuje za ľavicový projekt, ktorý mal nad rámec spoločného trhu, pôvodne ľavicou odmietaného, sanovať hospodárenie európskych ľavicových vlád a bankrot sociálnych systémov, založených na kontinuálnomm prírastku nových prispievateľov platiacich náklady na dôchodky starých, čo Bukovskij považoval za pyramídovú hru.

Kniha je prístupná online na tejto adrese...
 
 


Bukovského archív dokumentov v chronológii watson.sk:

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x