Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Pšenák  19-11-24   369  
0
Predstavujeme jeden z najambicióznejších projektov československej historiografie - Spisy Klementa Gottwalda zv. 1-15. Edícia bola inšpirovaná sovietskymi vzormi a nikomu z československých politikov pred ním ani po ňom sa už nepodarilo podobne podrobne zdokumentovať politickú dráhu. Vydávanie spisov započalo ešte za Gottwaldovho života v r. 1951, nebolo však nikdy dokončené, keďže po r. 1961 sa v ňom už nepokračovalo. Posledný dokument 15. zväzku je datovaný 30. októbrom 1949 a v tom čase boli plánované ešte ďalšie dva zväzky pokrývajúce posledné 4 roky Gottwaldovho života. Počítalo sa aj s registrovým zväzkom plus s ďalšou knihou s článkami mladých liet (prvý diel spisov začína až rokom 1925). Tie sa napokon uskutočili v torzovitej podobe počas husákovskej normalizácie - v roku 1973 vyšla neveľká knižka Gotwald a Slovensko s novinovými článkami spred roku 1925 a v r. 1976 bol k spisom vydaný brožovaný názvoslovný register. Okrem 15 zväzkov samotných spisov k edícii patrili aj štyri zborníky dokumentov. Celkový rozsah projektu tak dosiahol cca 7.500 strán.  

Čo sa týka samotného Klementa Gottwalda, ten bol štyridsať rokov bol považovaný za najvýznamnejšieho čsl. politika. Dnes sa o ňom hovorí ako o kriminálnikovi zodpovednom za hrdelné tresty vykonané po komunistickom puči, ako o agentovi Moskvy, slabochovi, ktorý vydal na smrť svojich najbližších spolupracovníkov. Neobjaví sa o ňom zmienka bez toho, aby sa nespomenul jeho alkoholizmus a syfilis.

Všeobecne sa mu historiografia takmer nevenuje a v porovnaní napr. s Masarykom je jeho publicita zanedbateľná. Pritom s Masarykom mali pomerne podobné osudy. Obaja boli počatí mimo manželstva, obaja boli vynikajúcimi žiakmi, obaja odišli na štúdiá do Viedne ale kým kováčsky učeň Masaryk za Reddlichove peniaze získal vzdelanie, profesúru i americkú ženu, Gottwald to zo stolárskeho učňa dotiahol len na stolára.

To až neskôr sa ich kariérne dráhy opäť vyrovnali. Tak Masaryk ako aj Gottwald boli nesmierne plodnými politickými publicistami vďaka čomu získali parlamentné kreslá a ešte neskôr s pomocou cudzích mocností zasadli do najvyššieho úradu.

Gottwald sa oženil - pod tlakom súdruhov - s pomocníčkou z výčapu, ktorá si občas privyrábala prostitúciou  a s ktorou splodil dcéru. Kým Charlotte Garrigue počas manželovho prezidentovania chradla až napokon zošalela, pani Marta sa po návrate z krušnej moskovskej emigrácie vrhla do života s plnou radosťou. Ani osud Gottwaldovej dcéry nebol tak tragický ako tomu bolo v prípade Masarykových detí...
 
Pri Gottwaldovi stojí za to spomenúť jeho zásluhy na ukončení povojnových etnických čistiek na južnom Slovensku. Udialo sa to síce na popud Moskvy po víťazstve ľudových demokracií v oboch štátoch, i tak je však isté, že nebyť februarového prevratu by dnes na Slovensku nežil už ani jeden príslušník maďarskej menšiny.

Ani čo sa týka počtu obetí sa pofebruárový režim nejaví ako najkrvavejší - masarykovskej demokracii sa v lepšom roku podarilo postrieľať porovnateľný počet štrajkujúcich robotníkov a to nehovoríme o krvavých jatkách v r. 1919, či o masovom vraždení nemeckých civilistov po vojne.

Asi to nebola náhoda, že vyučený stolár dokázal vo februári 1948 prechytračiť a vyšachovať z moci absolveta Sorbonny Beneša, najväčšieho chytráka Európy....
 


Spisy Klementa Gottwalda v chronológii Watson.sk
 
 

 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x