Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-12-12   2,853  
0
Napätá atmosféra, názorové nezhody a neraz i osobné invektívy charakterizovali zastupiteľstvo konané v stredu 11.12. 2019. Jedenásť hodinové zasadnutie začalo vystúpením obyvateľov. Opäť prišli obyvatelia bieleho domu z Námestia republiky, aby pripomenuli, že ich situácia sa nezlepšila a radi by už počuli riešenie na ich zdanlivo neriešiteľný problém. Reformné krídlo také riešenie navrhlo - pozastaviť nákup krytov na smetiaky za 600 tisíc EUR a časť prostriedkov použiť na odkúpenie problémových bytov od realitiek, ktoré ich problémovým rodinám prenajímajú. Mesto by tak získalo kontrolu nad bytmi a mohlo začať riešiť situáciu. Návrhy opozície však narazili na nevôľu primátorského krúžku, ktorý svoju prevahu jediného hlasu využíva na plnenie vlastného programu - potešiť pána primátora, ktorý sa odvďačí rovnakou mincou. Aktuálne ho idú potešiť novou  limuzínou za 40 tisíc Eur. Na radnici i v mestských podnikoch sa schyľuje ku koncoročným odmenám, už koho by zaujímal rozvoj mesta, nejaké problémy s asociálmi, alebo bezbariérové chodníky?  

Ruka v ruke s nezmyselnými "investíciami" ide snaha zvyšovať dane a poplatky. Tie zatiaľ neprechádzajú vďaka tomu, že primátor nedisponuje potrebnými 15 hlasmi v zastupiteľstve. Bude menej peňazí na míňanie, i tak sa kapitola dotácií navýšila o 160 tisíc EUR  aby si kamoši zo športových klubov a kamošky z najstaršej kultúrnej ustanovizne rozdelili rekordných 619 tisíc EUR. To je takmer rovnaká suma akú dostaneme za predaj budovy Agrisu na Radničnej ulici Okresnej prokuratúre v Nových Zámkoch. Bola by večná škoda tieto peniaze prejesť. Bolo by vhodné aby utŕžených 700 tisíc mesto použilo na nákup nehnuteľného majetku, už spomínaných bytov na Námestí republiky či historickej brány na Kasárenskej ulici... Aby sa mesto zveľaďovalo a jeho rozvoj nezredukoval na pár vyasfaltovaných chodníkov, ledabolo zabetónovaných parkovísk či odstraňovanie havarijných stavov. Aj to z veľkej časti na úver.
 

Scénka, ktorá sa opakovala mnohokrát. Reformná 12-ka sa snaží presadiť svoje návrhy, ktoré primátorov krúžok sabotuje. Napr. takto sa nepodarilo presadiť návrh M. Výžinkára nahradiť primátorskú limuzínu bezbariérovými chodníkmi.
 
Nebol úspešný návrh prijať dar od tureckých priateľov, ktorý mal byť inštalovaný na Majzonovom námestí (písali sme tu...). Nepodarilo sa zistiť, od koho nápad pochádza, p. primátor iba porozprával, ako sa s tureckou veľvyslankyňou prechádzali po Tureckej ulici keď turecká strana náhle pocítila potrebu vyjadriť svoju ľútosť a ospravedlnenie ... práve týmto spôsobom. Rozprava k prijatiu daru bola dosť absurdná, zachytila ju aktivistka FB skupiny Občianska kontrola tu...

Rovnako neprešiel ani návrh p. poslankyne Malperovej vyvliecť sa z transparentného nakladania s dotáciami tým, že by sa umožnilo prijímateľom vyplácať platby v hotovosti do 150 EUR mimo transparentného účtu. Zožala nevôľu a návrh stiahla.

P. viceprimátor Štefánik nešetril kritikou na adresu opozície v prípade schvaľovania nájmu pre klub rýchlostnej kanoistiky SPORT CLUB SLOVAKIA o.z.. Akosi nechcel pochopiť, že dobré zmluvy a jasné vzťahy budujú dobré partnerstvá a nie je vôbec na škodu veci ak sú vzťahy aj právne korektne usporiadané, aby v prípade zmlúv ako je aj táto nedochádzalo k zbytočným konfliktom a nejasnostiam. P. viceprimátor skôr obľubuje veľkorysé formáty - zaviazať budúce zastupiteľstvá na desiatky rokov  obchodovať so spoločnosťou Brantner či vložiť miliónové majetky do spoločnosti Novocentrum aby sa odtiaľ vyparili nevedno kam.
Bolo jasné, že O. Klein niečo sľúbil, avšak nie vždy naše mesto unesie všetko to, čo p. primátor dokáže sľúbiť...

Keď sa nepodarí splniť sľuby potom p. Klein prechádza na iný tón. Poslancov, ktorí  sa neprestávali pýtať na triviálne veci a dožadovať sa odpovedí najnovšie prirovnal ku krysám.

P. poslanec Valent poučoval poslancov, že nazývať zmluvu s Brantnerom lúpežnou je z kategórie krčmových rečí, veď nemôžu mať šajnu ako  Brantner funguje (keď im aj s primátorom dôsledne bráni v prístupe k informáciám). Byť na mieste p. poslanca by som to nebrala na takú ľahkú váhu, veď ak je zmluva lúpežná, potom sú lúpežníkmi práve on a štatutár mesta. A ak pritom ešte svorne zatĺkajú údaje o hospodárení podniku a nepúšťajú hlavného kontrolóra vykonať kontrolu hospodárenia firmy do ktorej mesto každoročne nalieva 3 milióny Eur (domnievame sa že minimálne milión prepláca navyše), potom ako keby si rovno vyrazili na čelo znak "20%".

Predvianočnú atmosféru s drobným záchvatom zúrivosti môžete precítiť tu...

Zachrániť predvianočnú atmosféru malo spoločné spievanie kolied vedno s koledníkmi na Hlavnom námestí, avšak vzťahy sú už príliš naštrbené na to, aby to prinieslo očakávaný efekt.

Zato pani prednostka povýšila a po novom už zasadá za stolom vedno s poslancami a vyjadruje sa k čomukoľvek, čo ju napadne. A napadajú ju veci hlavne počas prejavov opozičných poslancov...

Dobrou správou je, že síce tesne, ale neprešiel návrh prenajať a zabetónovať predstaničné námestie na parkovisko. Rovnako nebude vyhlásená verejná súťaž na pozemok za Kauflandom  a nebude predaný ani pozemok pod čerpacou stanicou Shell.

Na záver rokovacieho maratónu p.primátor bilancoval uplynulý rok. Vo februári sa bude uchádzať o poslanecký mandát do parlamentu a preto má svedomito spísaný zoznam všetkých malých i veľkých opráv a rekonštrukcií striech i fasád. Dokonca i svoje aféry zabalil do ozdobného papiera - napr. neúspešnú snahu prevekslovať mestský pozemok na Hliníkovej ulici vydáva za snahu pomôcť mladým rodinám, ktoré práve tu veľmi chceli bývať. Opoziční poslanci zmarili i ďalší jeho dobrý plán - postaviť 80 garáží vo vnútribloku sídliska na Lastovičej ulici.  Obyvatelia im naleteli a tak premárnili šancu aby im mesto opravilo kanalizáciu a budú sa brodiť po kolená vo vode (ako keby oprava zle vyspádovanej vozovky mala niečo spoločné so stavbou garáží).
 

Situácia na Lastovičej, ktorou radnica vydierala obyvateľov sídliska. Ak neodsúhlasia zapratanie voľnej plochy i priľahlého školského pozemku garážami, budú sa po kolená brodiť v mlákach.