Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-01-11   468  
0
Strana SaS sa téme Eurofondov venuje pomerne intenzívne a je voči nim zo všetkých demokratických strán azda najskeptickejšia. Keďže predseda SaS R. Sulík pracoval v predchádzajúcom cykle ako europoslanec, do problematiky by mal vidieť dobre. Preskúmajme, nakoľko dobre a ako sa občas aj majster Excel utne.  
Príspevok R. Sulíka bol dnes uverejnený v reakcii na bludy šíriace sa Facebookom o tom, že Eurofondy sú pre Slovensko čistá strata. Sulík dokázal, že sumárny výsledok v skutočnosti nie je záporný, ale rovná NULA. Všetky peniaze, ktoré nám EÚ daruje rámec našich vlastných príspevkov, stroví korupcia a zbytočné  investície. Posledné faktory R. Sulík zhodne ocenil na 20-20%. Zrejme na základe vlastných dojmov, keďže exaktné čísla k tomu neexistujú.

Keby mal však niekto iný subjektívny názor, že korupcia a nepotrebné investície sú na úrovni 40-40%, to blud o čistej strate z úvodu článku by sa razom ukázal byť mrazivou realitou... A nič na tom nezmení excelovská tabuľka...

Ale najprv si pozrime problémy s číslami, ktoré R. Sulík uvádza. nepíše, odkiaľ ich vzal a pomerne výrazne sa líšia od tých, ktoré uvádza samotná Európska komisia na svojej stránke http://ec.europa.eu/budget.

Prvá tabuľka sú oficiálne čísla Európskej komisie, druhá tabuľka je od R. Sulíka a pochádza zrejme zo slovenských zdrojov.Fialovou farbou sú uvedené relatívne rozdiely medzi oboma zdrojmi. Že s číslami R. Sulíka bude nejaký problém symbolizuje i záporná čistá pozícia v niektorých rokoch, čo je značne nepravdepodobné.

V poslednom riadku Sulíkovej tabuľky je uvedené spolufinancovanie, čo sme ale nezahrnuli do výpočtu z dôvodu, že sú tam zjavné chyby (spoluúčasť je určovaná pre jednotné operačné programy a prioritné osi a nie je možné ju na úrovni EF ako celku jednoducho overiť - pohybuje sa okolo 15%, v každom prípade 45% spoluúčasť v r. 2008 je zrejmý nezmysel). Zo svojej strany ju môžeme predbežne zanedbať, keďže sa kompenzuje platbami DPH, ktoré spravidla nie sú v eurofondových projektoch nárokovateľnou položkou a ktoré si prijimatelia platia z vlastných peňazí do štátneho rozpočtu. Ten im ich následne vracia (ide väčšinou o verejné rozpočty) vo forme spoluúčasti, t.j. ide o presuny v rámci Slovenska ktoré nemajú na výsledné saldo vplyv. Navyše v skutočnosti ide o odložené platby, lebo štát si aj na spolufinancovanie požičiava z EÚ prostredníctvom banky ERDB.

Výsledkom analýzy R. Sulíka je okrem konštatovania, že EF majú výsledný efekt NULA (čo je číslo opreté o excelovskú tabuľku plnú presných čísel plus dve ničím nepodopreté hypotézy) je aj niekoľko odporúčaní.

Riešenia podľa R. Sulíka sú:
 1. Stanoviť si riadne priority (v prvom rade diaľnice),
 2. Spraviť EÚ fondy nárokovateľnými (po stanovení konkrétnych kritérií),
 3. Viac čerpať - zjednodušiť podmienky a administratívu, radšej dať všetkým žiadateľom menej ako zopár vyvoleným veľa,
 4. strčiť do basy tých, čo kradnú.

Podľa našej skromnej mienky je riešením niečo celkom iné:
 1. Saldovať príspevky do rozpočtu EÚ a dotácie z EÚ, aby sa prestala generovať sociálna nespokojnosť a oprávnená zlosť vo vrstvách obyvateľstva, ktoré síce do rozpočtu EÚ prostredníctvom svojich daní prispievaú, majú však - často oprávnený - pocit, že žiadny úžitok z eurodotácií nedostávajú.
 2. Zakázať klamlivú samoreklamu EÚ platenú z peňazí určených na pomoc
 3. Zverejňovať kompletné projektové spisy a zverejniť aj všetky projektové spisy z minulosti, aby sa konečne EF projekty otvorili pre verejnú kontrolu a bolo možné si overiť či sa ukradli/vyhodili von oknom prostriedky na úrovni 20-20%, alebo nebodaj 40-40%.
 4. Zrušiť anonymné "programovanie" na úrovni dokumentu "referenčný rámec" (v ktorom si vláda a EK asi 10 rokov pred skutočným čerpaním prostriedkov dohodnú ciele a priority v prospech záujmových skupín) a peniaze poskytovať prijímateľom na to, čo práve tí aktuálne považujú za najpotrebnejšie. Nie je mysliteľné, aby v krajine kde polovica obcí nemá kanalizáciu, sa venovala miliarda Eur na informatizáciu, inklúziu, vyrovnávanie regionálnych rozdielov a podobné bludy.
 5. Pomoc nedistribuovať cez ministerstvá a riadiace orgány, ale do rozpočtových kapitol  vybraných ministerstiev, samospráv a do rúk vytypovaných skupín obyvateľov podľa pevného kľúča bez možnosti zasahovania úradníkmi.
 6. Evidenciu použitia EF sprístupniť verejnosti vo forme 8 excelovských súborov (výzvy, žiadosti, hodnotenia, projekty, verejné obstarávania, dodávatelia, zmluvy, platby - typicky budú mať niekoľkotisíc riadkov, ale ani najväčší nebude mať 100 tis. riadkov - a tieto generovať z centrálnej evidencie každú noc.
 7. Rozpustiť armádu byrokratov ktorý sa podieľajú na rozdeľovaní pomoci - v súčasnosti cca 3.200 úradníkov je platených z technickej pomoci. Okrem nich sú ďalší zamestnávaní v operačných programov mimo centrálnej evidencie (agrodotácie, cezhraničná spolupráca a pod.)


Kapitolou samou osebe sú komentáre pod príspevkom. Je až podivné, ako málo väčšina diskutujúcich rozumie problematike, a ako málo sa prejavuje zdravý sedliacky rozum. Nikoho nezaujíma odkiaľ sa vzali prezentované čísla a kde je vlastne evidencia čerpania EF. Miesto toho cítiť silnú túžbu po sebaprezentovaní účastníkov a predstieraní vedomostí, ktoré nemajú. Najväčšia záhada je, prečo sa Michal K. snaží budiť dojem, že vie dohľadať, to čo dohľadať nevie, lebo evidencie sú rozkrúskované a prísne strážené, aby z nich nikto nikdy podobné prehľady projektov, tobôž dodávateľov, nezískal...

Richard B.: výborný nápad za cudzie peniaze si kade tade postaviť rozhladne cyklotrasy a zrevitalizovať aj dva krát po sebe námestia
Michal K.: Richard B. mozes byt az tak tupy? To si vazne nedokazes dohladat co sa za tie love postavilo?

Nuž pokiaľ verejný diskurz budú určovať ľudia typu Michala K. ktorý sa suverénne vyjadruje o veciach o ktorých nemá poňatia, potom nikto, ale naozaj nikto nebude vedieť zistiť čo sa za tie LÓVE postavilo, popísalo, dodalo aby sa následne spešne zahodilo a zoskartovalo. A dovtedy nikto nezistí ani koľko sa komu za čo faktúrovalo a zaplatilo a kto by to vlastne mal ísť do basy...
 


Téme sme sa venovali v článkoch:

2019-05-18   Eurovoľby ako hra na slepú babu II.
2019-05-14   Eurovoľby ako hra na slepú babu I.
2018-11-30   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) prezentovala svoje vízie o čerpaní Eurofondov
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x