Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  20-03-21   655  
0
Napriek zvláštnemu stavu sveta v týchto dňoch a všetkému negatívnemu s tým spojenému, musím priznať že som do istej miery užasnutý z mesta. To ticho v uliciach, ten kľud, to "bezpečie" vyplývajúce z nízkej intenzity dopravy v meste... nie je to zlý aspekt súčasnej krízy. Uvažovanie nad týmto aspektom zmeny bolo intenzívnejšie aj vďaka rozhovoru, čo som nedávno zachytil a v ktorom zaujímavý človek Dan Kollár z Bratislavskej Cyklokoalície ponúka svoj pohľad na spôsob, akým by bolo užitočné postupovať pri rozvoji cyklodopravy v mestách. Vybral som niekoľko myšlienok, ktoré můžu byť azda podnetné pre novozámockú verejnosť.  


Tí z Vás, ktorí boli na decembrovej prezentácii zámerov Mesta v oblasti budovania cyklistických komunikácií, ste sa mohli stretnúť s Danom Kollárom z OZ Cyklokoalícia, ktorý spolu so svojim kolegom vystúpil v diskusii. Link na záznam rozhovoru tu...
Mnohé z prednesených poznámok a názorov vychádzajú zo skúseností ktoré sú platné pre veľké mestá. Mnohé postrehy, názory a skúsenosti prezentované v rozhovore majú ale univerzálnu platnosť pre ktorékoľvek mesto.  
Možno nie potrebné rozoberať tému príliš zoširoka a odvolávať sa na odborné dokumenty, technické normy alebo právne predpisy. Možno je pre rýchly a jasný pohľad na tému užitočnejšie zamerať sa na praktickú stránku veci, teda na kroky ktoré by mali viesť k zmene pohľadu na dopravu v meste, na jasné vymedzenie priorít a dizajn ulíc tak aby poskytovali pre ľudí na bicykloch čo najväčší komfort. Teda na posun smerom od áut zahltenému mestu k mestu príjemnému a bezpečnému. Výsledkom takéhoto prístupu bude nielen postupné zlepšovanie podmienok pre ľudí na bicykloch - čo by sa mohlo zdať jediným cieľom - výsledkom a cieľom tohto prístupu bude celkové zvýšenie kvality života v meste. Pretože, aj keď si to neradi priznávame, množstvo negatív života v meste je podmienených zbytočne veľkou preferenciou automobilovej dopravy. Ruka v ruke s tým prichádza k zvýšeniu ohrozenia chodcov, cyklistov a veľmi dôležitú skupinu ktorej pohyb mestom je „vďaka“ všadeprítomným autám veľmi obmedzený tvoria deti. Predchádzanie ohrozenia tu potom vytvára slučku závislosti ktorá do mesta prináša stále viac a viac áut, čo predstavuje neúnosnú záťaž či už pre nároky na plochu mesta alebo pre dopady na kvalitu prostredia a tým aj na zdravie ľudí.
Takže poďme postupne na zopár podstatných momentov z rozhovoru (odporúčam si ho ale pozorne vypočuť celý, je zaujímavý!).
Začnime teda:
 
  Poznámka č.1, v rozhovore čas 32:40:  
„....tam kde autá dosahujú vyššie rýchlosti (viac ako 30 km/h) je potrebné cyklistov od áut fyzicky oddeliť. Namaľované pruhy na po vozovke nebudú nikdy stačiť aby tam človek pustil svoje dieťa.“
 
Poznámka č.2, v rozhovore čas 51:00:
         „....na radiálach – dobré riešenia: obojsmerné (2,5 metra) cyklotrasy oddelené od motorovej  
           dopravy. Všetko to ostatné (ostatné menej frekventované ulice, cesty), jednoduchšie,  
           lacnejšie riešenia – upokojenie dopravy: nižšia rýchlosť áut do 30 km/h.“
 
         „ Najlepšia prax: mixuj (nemotorovú a motorovú dopravu) keď to je možné, oddeľuj keď to je
           potrebné  (z dôvodu bezpečnosti).“
          „ Nízke intenzity (nízka intenzita a nízka rýchlosť, teda do 30 km/h) nie je nutné oddeľovať  
           autá a bicykle“
          
 Poznámka č.3, v rozhovore čas 47:00: „Kedy sa tu bude dať bicyklovať aj bez luxusných cyklotrás?  
          ....upokojovanie dopravy....niekoľko najbližších rokov tu nebudeme mať na každej ulici  
           dokonalú oddelenú bezpečnú cyklotrasu, ani to nie je cieľom. Ale čo môžeme urobiť je  
           dostatočne spomaliť autá mimo hlavných ťahov aby tam pohyb na bicykli bol bezpečný a  
           pohodlný. Spomaliť a znižovať ich intenzity. Je to jednoduché a lacné. Ale väčšina menších  
           obytných ulíc by nemala byť využívaných na prejazd. Akonáhle ich budú využívať len ľudia  
           ktorí tam bývajú bude intenzita nižšia. Zaslepenie. Zokruhovanie. Zjednosmernenie.“

Poznámka č.4, v rozhovore čas 49:40:  „.... ako efektívne upokojovať dopravu.
           Malé zásahy. Vtedy keď sa robí nový povrch, alebo nový chodník sa toto dá spraviť....rýchlosť  
           automobilov je v meste najväčší (najdôležitejší) faktor.“
 
Súčasná situácia priniesla do mesta zmenu a stav ktorý by sme nedosiahli žiadnym iným spôsobom. Je dobré niečo si z toho vziať. Brať to ako test ktorého dopad na mesto máme šancu posúdiť.
 
 
Fotografia spravená v utorok 17. marca 2020 o 16:50.
 
Pri všetkých diskusiách na tému cyklotrás ktorých som sa v meste zúčastnil sa diskutovalo nad nemožnosťou viesť cyklotrasy mimo hlavné komunikácie, pretože „infraštruktúra, náklady, zbytočné, kanalizačné šachty....“, ale pokiaľ sa k téme nepostavíme rozumne je zbytočné niečo robiť. Tu je jasný návod v akom prípade ako postupovať. Mierou je intenzita, teda rýchlosť áut. Bolo by užitočné keby sme informácie skúsených prijali ako daný fakt ktorý má byť základom plánovania.
(Zdroj: tí čo už vedia, teda Dánsko, Copenhagenize)

 

Poznámky z rozhovoru prepísal a doplnil: Martin Vyžinkár, 21.03.2020
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x