Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  20-10-27   1,146  
0
Predaj mestského majetku je obľúbená kratochvíľa funkcionárov nášho mesta. Predať čo najviac a čo najrýchlejšie. Veď  načo by nám bol majetok, kto by sa oň staral?  Prvé čo správneho kreatívca z MsÚ napadne, je vyhlásiť ho za prebytočný. Dr. Valent - aktuálne predseda majetkoprávnej komisie a v čase rozpredaja kasární člen predstavenstva a.s. Novocentrum - sa ani netají  tým, že poslaním jeho komisie je predať čo najviac dubiózneho (prebytočného) majetku. Poslanci z krúžku Otokara Kleina tomu asistujú a predávajú neraz aj hlboko pod cenu - naposledy nás takmer pripravili o 150 tisíc EUR pri predaji budovy Agrisu... Mestské pozemky sa u nás dajú kúpiť veľmi výhodne: napr. za 1 euro/m2. Ale ani bežný smrteľník neprepláca - keby ste napríklad prejavili záujem kúpiť si námestie, Kleinova 13-ka by vám ho predala za zónovú cenu...  

O areál bývalých kasární nás dr. Valent a spol. pripravili ešte za čias Gézu Pischingera, ale ani za éry súčasného primátora nebola núdza o divné díly. Pozemok za Ajaxom sa mu nakoniec predať nepodarilo, priemyselný park za 1 Euro/m2 áno.

Podarilo sa mu predať aj dva pozemky na Andovskej ulici. V rokoch 2016 a 2017 si ich kúpila spoločnosť Prospect s.r.o. a za 14.878 m2 zaplatila spolu 366.218 EUR. Teda  24,62 Eur/m2. Zmluvy sú k nahliadnutiu tu: zmluva č. 1 a zmluva č. 2.
 


Vtedajší nadobúdateľ predáva dnes tieto pozemky za 1.400.000 EUR, teda za 94 EUR/m2.

Za tri roky zhodnotiť vklad štvornásobne, to je vskutku dobrá investícia, čo poviete?!
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x