Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-10-27   1,433  
0
Dnes boli uverejnené uznesenia a výsledky hlasovania z rokovania zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Najviac nás zaujímalo hlasovanie o výsledku výberového konania na miesto riaditeľky okresnej knižnice. Práve tieto posty si pred februárovými voľbami pripravili smerácke kádre ako azyl, kam sa môžu uchýliť po prípadnej prehre vo voľbách s strate politických sinekúr. Tak sa aj stalo a práve sme boli svedkami, ako poslanci NSK dopomohli svojej kolegyni k príjemnému fleku. Pro memoria uvádzame výsledky hlasovania.  

Uznesenie č. 146/2020z22. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho krajakonaného dňa 19. októbra 202012. bod (materiál č. 462)

Správa ovýsledku výberového konania a návrh na vymenovanie Ing. Heleny Bohátovej, PhD. do funkcie riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka vNových Zámkoch, Anton Bernolák KönyvtárÉrsekújvár Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja 
b e r i e   n a   v e d o m i e
správu ovýsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka vNových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár
v y m e n ú v a
Ing. Helenu Bohátovú, PhD. do funkcie riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár, dňom 1. novembra 2020 na päťročné funkčné obdobie 23. október 2020

doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r.predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Správa o výsledku výberového konania a návrh na vymenovanie Ing. Heleny Bohátovej, PhD. do funkcie riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár (materiál č. 462)

Hlasovanie č. 30 omateriáli č. 462 ako ocelku.
Počet prezentovaných: 44, Počet hlasov za: 35, Počet hlasov proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 1, Nehlasovali: 8
Výsledok: Návrh bol schválený

Hlasy za:
Alexander Bačík. Ing. (SMER-SD. SNS, MOST-HÍD), Anna Laurinec Šmehilová. PhDr, PhD. (SaSsOĽaNOíKDH,NOVAtOKS,Šanca), Csaba Földes, Ing. (SMK-MKP), CsabaTolnai (SMER-SD. SNS, MOST-HÍD), Daniel Balko. Mgr.(SaSlOĽaNO,KDH,NOVAfOKS,Šanca), Daniel Hecht, MUDr. (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Ervín Szalma, Mgr. (SaSiOĽaN01KDH)NOVA,OKS1Šanca), Eva Antošová, Ing. (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Igor Éder, PaedDr. (SMER-SD. SNS, MOST-HÍD), Ildikó Agócs Körösi, Mgr. (SMK-MKP) Iván Farkas, Ing. (SMK-MKP), Ján Krtík, RNDr. (Nezávislý poslanec), Ján Paulík, MUDr. (Nezávislý poslanec), Jozef Jobbágy, Ing. (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Juraj Soboňa. Ing. (SMER-SD. SNS,MOST - H í D),  László Stubendek, Ing. (SMK-MKP), Ľubomír Moravčík, Ing. (Nezávislý poslanec), Marián Kéry. Mgr. (SMER-SD, SNS. MOST-HID), Martin Bátovský, Mgr. (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Martina Holečková, Mgr. (SaS,OĽaNOľKDH,NOVA,OKS,Šanca), Miklós Viola, MUDr. (SMK-MKP), Milan Galaba, Mgr. (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Miloslav Hatala. Ing. (SaS:OĽaNO,KDH,NOVA,OKS,Šanca), Miloš Zaujec. Bc. (SaS:OĽaNÓ,KDH,NOVA,OKS,Šanca), Norbert Becse, PaedDr. (SMK-MKP), Ondrej Šedivý, MUDr. (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Otokar Klein, Mgr.: art (Nezávislý poslanec), Örs Orosz, Mgr. (SMK-MKP), Pavol Goga, PaedDr (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD), Peter Baláž, Ing (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Róbert Andráši. Ing (SMER-SD. SNS, MOST-HÍD), Szabolcs Bolya (SMK-MKP), Tibor Csenger, Ing (SMK-MKP), Tibor Matuška, MUDr., CSc. (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Tihamér Gyarmati. Ing. (SMK-MKP)

Zdržali sa: Marcel Filaga: Mgr. (Nezávislý poslanec)

Nehlasovali: Branislav Becík. Ing., PhD. (SMER-SD, SNS, MOST-HÍD), Jozef Stankovský, Mgr., PhD. (Nezávislý poslanec), Ladislav Marenčák, Ing. (Nezávislý poslanec), Marek Oremus, Ing. (SMER-SD. SNS.MOST-HÍD), Marta Balážová, MVDr. (Nezávislá poslankyňa), Miloš Dovičovič. Ing. (SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca), Peter Oremus: Ing., PhD. (Nezávislý poslanec), Štefan Štefek, Ing. (Nezávislý poslanec)
 


Téme sme sa venovali:
2020-10-14   O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra
2020-08-24   Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. Machina ale zaškrípala a zatiaľ ju zastupiteľstvo NSK neschválilo
2020-08-20   Okresná šéfka SMERU a už len chvíľu riaditeľka úradu práce si hľadá nejakú riaditeľskú stoličku. Keby ste o nejakej vedeli, zachránili by ste našu knižnicu pred pohromou
2019-07-11   To nech vás radšej ani nenapadne, pani poslankyňa!
2019-02-13   Osudy útulku pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici...
2017-10-30   Pred voľbami do VÚC: kto čuší, tomu kvapká...
2013-11-06   Letáčik Slovenskej koalície o maďarskej hrozbe
2013-07-22   Posudky k dizertačnej práci Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. a zoznam publikácií autorky
2013-04-05   "Vzdelávanie a príprava absolventov pre trh práce." Dizertačná práca Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. ("philosophiae doctor")
2013-01-05 Poslankyňu v predstavenstve mestského podniku strieda jej manžel
2011-05-03 Veríme, že správy o nominácii Ing. Bohátovej sú fámy
2010-12-09 Z postu riaditeľky úradu práce rovno do evidencie nezamestnaných
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x