Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-02-21   1,092  
0
Najprv zmluvu tajili (článok tu...), potom ju potichu nakrátko zverejnili bez príloh, napokon ju zrušili aj spolu s webstránkou, na ktorej bola uložená (hotelkorzo.sk). Pritom je to nevšedný dokument z kategórie hybridných zmlúv éry O. Kleina. Opäť pre mesto krajne nevýhodná. Za normálnych okolností sa ročné nájomné stanovuje na úrovni 1/20 trhovej hodnoty nehnuteľnosti, páni ho stanovili na 1/35 zostatkovej hodnoty). Nájomné navyše nezohľadňuje infláciu a nebude rásť spolu s hodnotou nehnuteľnosti, ale bude naopak klesať - za 40 rokov klesne na polovicu dnešnej hodnoty (pri inflácii 2%). V zmluve je i tentokrát skrytý dodávateľský úver. Ako inak, veď hospodárime tradične na účet budúcich generácií systémom "Po nás potopa". Bytkomfort vyplatí štvrtinu 40-ročného nájomného vopred a pp. Klein a Borbély už určite budú vedieť ako peniaze minúť, aby budúce vedenie mesta z nich neuvidelo ani cent. Rovnako ako z hnuteľného majetku hotela, ktorý páni potajomky predali kamarátom v priebehu decembra... K nájomnej zmluve nie je pripojený znalecký posudok a hotel odovzdávajú do nájmu nie na základe trhovej hodnoty, ale na základe zostatkovej hodnoty z účtovníctva. Na čo sa toto všetko podobá?!  
 
Za sprístupnenie kópie zmluvy zo svojho archívu ďakujeme p. posl. Podbehlému.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x