Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-04-25   288  
0
Slovakiana.sk je nominálne webový portál na prezentáciu digitálneho kultúrneho dedičtva, ktorý vznikol vrámci operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) z európskej pomoci obdobia 2007-2013. Cez zložitú schému akoby IT projektov bol vybudovaný labyrint dokumentácie a systémov za účelom vytunelovania európskej pomoci prostredníctvom vybraných IT firiem. V tomto labyrinte sa stratilo niekoľko sto miliónov Eur pomoci, ďaľšie stámilióny boli použité na nepotrebné investície ktoré slúžili na "prikrytie" krádeží. Jednou z bočných vetiev tohoto labirintu je súbor niekoľkých projektov v súhrne označovaných ako Slovakiana. Keďže v r. 2021 skončí doba udržateľnosti projektov a následne sa pozametajú stopy, je najvyšší čas preskúmať iích výsledky. Popri zjavnom balaste - napr. státisícoch naskenovaných vyčiernených sčítacích hárkov zo sčítania ľudu z r. 1930, 19440 - sa na Slovakiane nachádza aj niekoľko tisíc digitalizovaných diel - periodík a kníh, ktoré predstavujú reálnu hodnotu.  

Projekty OPIS prioritnej osi 2 "Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry" z európskej pomoci obdobia 2007-2013. Žltou sme označili tri projekty ktoré skrývajú ekosystém "Slovakiana" s celkovým rozpočtom viac ako 33 mil. Eur.
 

 
Vľavo uvádzame počty zverejnených digitalizovaných kultúrnych objektov aktuálne uložených na portáli Slovakiana za 33 mil. Eur. Pre porovnanie vpravo je kaštieľ v Oponiciach v stave pred a po rekonštrukcii. Stála 10 mil. Eur.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x