Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-05-09   343  
0
Na sklonku komunistického režimu sme mohli byť svedkami pokusov vyrovnať sa s výzvami doby v súvislosti s aceleráciou vedecko-technického rozvoja na Západe. Starší Novozámčania si určite spomínajú, ako sa na konci 80-tych rokov objavovali prvé modely sálových počítačov v priemyselných i poľnohospodárskych podnikoch. Vznikol dokonca unikátny projekt v š.p. Sigma, kde na zelenej lúke na Budovateľskej ulici vyrástol nový výrobný závod s unikátnou technológiu automatizovanej dopravy dielcov k obrábacím strojom prostredníctvom automatických zakladačov a bezobslužných indukčných vozíkov. V rovnakom čase prebiehala aj intenzívna osveta obyvateľstva, predovšetkým mládeže. Dnes priblížime kapitolu z edície malých encyklopédií "Informatorium" z r. 1987 venovanú vedeckým a technickým informáciám.  









 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x