Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-05-23   223  
0
Slovenská historická obec sa ešte ani nestila skonsolidovať po nežnej revolúcii, keď sa znenazdajky rozpadol štát, ktorého apologetikou sa väšina z jej členov - v službe socialistickej vlasti - zaoberala. Ale skôr než nad efemérnou otázkou načo je taká historická veda, ktorá nedovidí ani za najbližší roh, historici dumali nad vlastnou existenciou. Ako si udržať svoje - akokkoľvek skromné - sinekúry. Bolo potrebné zomknúť rady a držať kruhovú obranu proti rôznym disidentom a ľudákom ale tiež obnoviť vzťahy s českými historikmi, lebo divergencie v otázke hodnotenia ČSR by rýchlo viedli k erózii pozícií historikov HÚ SAV.  

V roku 1994 vznikla Česko-slovenská komisia historikov, na slovenskej strane ju zastupovali osvedčené kádre z HÚ SAV na čele s bratom čelného funkcionára HZDS. Svoje zaslúžené miesto zaujal aj autor Začiatkov marxistickej historiografie na Slovensku (krycie meno Historik), miesta sa naopak neušli Jozefovi Jablonickému ani Jánovi Mlynárikovi. Ďalší slovenský historik Vojtech Čelko bol síce členom komisie, ale za českú stranu. Od roku 1996 komisia začala vydávať vlastnú ročenku pod názvom Česko-slovenská historická ročenka, v ktorej boli publikované príspevky zo spoločných seminárov poriadaných každoročne po jednom v oboch krajinách.
 
 


Príspevky Česko-slovenskej historickej ročenky v chronológii Watson.sk:


 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x