Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-05-24   1,063  
0
Poslanec Paľo Uhrin je bývalým majiteľom a riaditeľom podniku Novofruct. Po predaji fabriky Litovcom sa úspešný podnikateľ miesto zaslúženého odpočinku rozhodol svojimi skúsenosťami a fortieľom pomôcť svojmu mestu. Koniec koncov je jeho čestným občanom, odkedy je jeho kamarát primátorom. Vo voľbách získal poslanecký mandát a s odhodlaním sa pustil do misie vymaniť Nové Zámky z mizérie, do ktorej nás dostali rôzni neboráci a darebáci, ktorí o meste posledných 20 rokov rozhodovali.  

Začal tým, že podaroval mestu ovocné stromčeky, ktoré v rámci volebnej kampane vysadil a už sa mu o ne nechcelo starať.

Potom vysvitlo, že smeti zo svojej súkromnej ulice na ktorej býva, takisto vyváža na náklady mesta, pritom je azda najhlasnejším prívžencom zvyšovania komunálnych poplatkov.

Potom si od mesta potajomky prenajal parcely v širšom okolí svojej nehnuteľnosti na Gúgskej ulici za účelom výstavby parkoviska pre chystanú investíciu. Bez zverejnenia príloh - keďže umiestnenie parkoviska a počet  stromov ktoré mali padnúť za obeť boli chránené autorským právom... K výstavbe nakoniec nedošlo - vyschli Eurofondy - ale nutkavá snaha p. poslanca Uhrina si postaviť niečo na mestskej parcele, pretrváva.

10. mája Mesto zverejnilo na svojom webe nájomnú zmluvu, v ktorej sa kamaráti dohodli, že p. Klein prenajme p. Uhrinovi pár m2 pri nákupnom centre na Bitúnkovej ulici (ktoré p. poslancovi patrí). Reku nech si na nich niečo pekné postaví. Nevieme presne čo, lebo zverejnená nájomná zmluva opäť neobsahuje prílohy na ktoré sa odvoláva. Ale to je už v prípade týchto dvoch dejateľov taká tradícia.Obchodné centrum na Bitúnkovej vo vlastníctve p. poslanca. Napriek enormnej  snahe pomôcť mestu sa mu zatiaľ darí pomáhať výlučne sebe...

Nájomná zmluva je len na 3 Eurá, lebo akonáhle si p. Uhrin svoju stavbyčku na ňom postaví, pozemok mestu zasa vráti. Musíme uznať, že kvôli 3 Eurám nie je potrebné informovať zastupiteľstvo a p. primátor môže konať na základe vlastných kompetencií. Na oplátku azda aj dotknutí páni uznajú, že konajú v priamom rozpore s Ústavným  zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu, ktorý v článku 4.2.c výslovne zakazuje funkcionárom, alebo ich právnickym osobám obchodný styk s obcou. Držíme im palce, aby si to hlavný kontrolór nevšimol...
 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x