Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-05-26   1,123  
0
Dnes sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo kvôli blížiacemu sa termínu pre odovzdanie projektov, ktoré malo zastupiteľstvo schváliť. Tak sa aj stalo, oba projekty - revitalizácia sídliskového vnútribloku  na Bašty I. i vodozádržné opatrenia na hl. námestí boli schválené. Napriek tomu, že v diskusii vysvitlo, že Mesto poslalo poslancom neúplné podklady a starý projekt, ktorý je smerovaný na parcelu, kde sa medzičasom vybudovalo parkovisko. Poslanec Výžinkár sa spýtal, či to nie je amatérizmus, načo ho primátor označil za amatéra a ukončil diskusiu.  


O. Klein zaviedol aj ďalšiu inováciu - na každú otázku či pripomienku opozičných poslancov odpovedal protiotázkou, ako hlasovali pri schvaľovaní rozpočtu. Rozumej: kto bol proti, ten by mal držať jazyk za zubami. Inovácia mu však vydržala iba potiaľ, pokiaľ mu posl. Balogh nevysvetlil, že hlasoval proti rozpočtu kvôli primátorskej limuzíne... Primátorove repliky znenazdajky skončili...

Do programu sa posl. Podbehlému podarilo presadiť aj bod o návrhu na spätné odkúpenie areálu priemyselného parku. Žiaľ so svojim návrhom neuspel, keďže za spätnú kúpu 2-miliónového areálu, ktorý mesto svojho času predalo privatizérovi za 1 Euro/m2, hlasovalo len 10 poslancov. Opäť rezonovala najmä obava o tom, že by sa mesto muselo o svoj majetok s neúspešným privatizérom súdiť, lebo ten by akiste žiadal o úhradu svojich nákladov, ktoré na úpravu areálu vynaložil. Práve toho sa primátorovi ľudia boja a to napriek tomu, že zmluva žiadnu podobnú opciu privatizérovi neposkytuje...

Veľmi sa prípadného súdneho sporu bojí aj vedúci právneho oddelenia, inokedy veľmi agilný - napr. pokiaľ sa mal súdiť s fy Avastav... Tentokrát nabáda k opatrnosti a hľadá všetky možné dôvody prečo právo spätného odkúpenia neuplatniť. Dokonca už si nie je ani istý, či privatitizér náhodou nesplnil všetky svoje záväzky. JUDr. Závodský totiž nie je odborník na priemyselné parky a naozaj nevie posúdiť či to, čo na Dvorskej ceste nestojí, je alebo nie je priemyselný park. To podľa neho môže rozhodnúť iba súd, ale súčasne práve pred súdnym sporom poslancov vystríha.

Napočudovanie primátor po neúspešnom hlasovaní - rovnako ako naposledy - uložil JUDr. Závodskému prípraviť materiál na rokovanie s privatizérom. Veľmi zvláštne, veď žiadny podobný mandát od zastupiteľstva neddostal.

Na sanovanie majetku mesta v priemyselnom parku, ktorý privatizér nevybudoval, majú poslanci primátorovho krúžku čas do septembra. Veľmi to tak vyzerá, že obštrukciami podobnými dnešným, uhrajú  prípad do stratena. Napriek tomu veríme, že táto kauza pre nich tým neskončí a raz ešte dostanú šancu vysvetliť svoje počínanie na súde a rovnako príležitosť nahradiť škodu, ktorú zanedbaním svojich povinností pri správe cudzieho majetku spôsobili...


11 poslancov nechce využiť právo spätnej kúpy areálu priemyselného parku pôvodne predanému privatizérovi za 1 Euro/m2 napriek tomu, že ten nesplnil svoje záväzky. Na rozdiel od kauzy Zúgov bude v tomto prípade možné škodu vyčísliť pomerne presne...

Zastupiteľstvo tentokrát neskončilo tradičnou psychedelickou koncovkou, keďže médium nebolo prítomné. Účastníci si museli vystačiť fotkami, ktoré začali kolovať po Internete. Niekto si v budove patriacej p. poslancovi  Borbélyovi vyfotil rôzne artefakty pochádzajúce z hotela Korzo, kde je p. poslanec predsedom predstavenstva a zariadenie ktorého potajomky s p. primátorom roz(pre)dávajú...
 Poštové schránky a informačná tabuľa pochádzajúce z Hotela Korzo na chodbe Domu Fubor patriacemu p. posl. Borbélyovi. Zdroj: FB skupina Novozamčania Nové Zámky
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x