Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-06-09   750  
0
Žijeme v hektickej dobe a mnohé veci nestíhame. Nikto okrem niekoľkých nadšencov z FB skupiny novozámockého fotoalbumu si nespomenul na 125. výročie založenia novozámockej nemocnice. Rovnako ako pred rokom si nikto nespomenul na okrúhle výročie smrti jej zakladateľa. Hrob Ferencza Kapisztóryho na novozámockom cintoríne spustol rovnako, ako za posledných 20 rokov spustlo mesto, ktorého bol F. Kapisztóry významným rodákom a určite najštedrejším mecénom.  

Ferenc Kapisztóry sa narodil v Nových Zámkoch v roku 1818 v rodine obchodníka so železiarskym tovarom. Po štúdiách pracoval v rodinnej firme, neskôr bol trikrát zvolený za poslanca uhorského snemu za nitriansku stolicu.  V roku 1848 založil miestnu sporiteľňu so základným imaním 75.000 zlatých a keď bol v roku 1854 zvolený za mešťanostu, samospráva započala s prípravou plánov na založenie mestskej nemocnice.

Kapisztóry zorganizoval finančnú zbierku a vlastným príkladom nabádal k prispievaniu obyvateľov Nových Zámkov i okolitých miest a dedín.

Na pozemku kúpenom v roku 1894 od ostrihomského arcibiskupstva za 8 980 forintov započala výstavba, ktorá stála 49 120 forintov plus nákup  vybavenia  za ďalších 9 550 forintov.

Slávnostné odovzdanie nemocnice sa uskutočnilo 1. júna 1896. Kapisztóry zomrel o štyri roky neskôr 13. septembra 1900. Pochovali ho v rodinnej hrobke na Slovenskej ulici.

V auguste 1990 jeho pozostatky exhumovali a preniesli na cintorín Sv. Jozefa.

Fotografie zaslané našim čitateľom približujú stav, v akom sa dnes toto miesto nachádza. "Hrob zanedbaný, písmená na náhrobnom kameni pomaly nečitateľné, stará ošumelá kytica, hrdzavé mreže, hrob zanesený prírodným odpadom..." popisuje svoje dojmy náš čitateľ.
 

 

 

 

 
V roku 1996 na 100. výročie založenia nemocnice natočili J. Čičátka a P. Vician dokumentárny film, ktorý teraz členovia novozámockého fotoalbumu sprístupnili na Internete, čím si ako jediní pripomenuli 125-ročné jubileum významnej inštitúcie. Film doteraz videlo 36 ľudí...

Na záver by sme chceli uviesť, že okrem straty pamäte mohlo v zábudlivosti funkcionárov mesta zohrať svoju úlohu aj zlé svedomie. Práve oni, ktorí by si mali pamiatku týchto skvelých ľudí a ich zásluhy pripomínať, totiž v roku 2018 prenechali areál starej nemocnice toxickému privatizérovi - rovnakému ktorý sa predtým zmocnil školských budov, Kaskád na Zúgove, priemyselného parku na Dvorskej ceste a naposledy dokonca urnového hája na novozámockom cintoríne.

Už bolestivo veľký kontrast je medzi predchodcami - lokálpatriotmi a mecénmi sledujúcimi šľachetné ciele a ich dnešnými nasledovníkmi...

O okolnostiach predaja areálu starej nemocnice sme písali tu:
2018-12-31   Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice...
2018-10-24   Návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo veci predaja starej nemocnice
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x