Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  21-06-10   786  
0
Dňa 9.6.2021 prebehlo ďalšie zasadnutie MsZ. Všetkých 13 primátorových poslancov sa dostavilo a tak rokovaniu nič nebránilo. Možnosť vystúpiť využili dvaja obyvatelia. Jeden s apelom, aby sa konečne po 4 rokoch schválili zmeny v územnom pláne, druhá obyvateľka prišla s hotovými podkladmi v rovnakej veci - presadiť zmenu v územnom pláne. V tejto druhej záležitosti sa angažujú obyvatelia Pažitnej ulice už štvrtý rok, avšak až v r. 2020 došlo k dohode s novým vlastníkom pozemku, ktorý ustúpil od výstavby 4 podlažných bytoviek v tesnom susedstve rodinných domov a časť pozemku prenechal na výstavbu rodinných domov. Ani rok však nestačil na zapracovanie tejto zmeny do územného plánu, miesto toho v ňom stále sveti bod, ktorý podlažnosť v danej lokalite dokonca zvyšuje! Obyvatelia dostali prísľub, že sa ich požiadavka pri nasledujúcej zmene ÚP zohľadní, ale to by mohlo trvať ďalšie 4 roky a dovtedy im nikto negarantuje, že tam štvor- a  päť poschodové bytovky nevyrastú...  


Samotné peripetie s územným plánom siahajú ešte k začiatku volebného obdobia. Noví poslanci rovnými nohami vhupli do rozpracovaných zmien územného plánu a keďže si podklady preštudovali - čo v Nových Zámkoch nebývalo zvykom - hneď aj odhalili niekoľko nástrah. Písali sme TU už pred voľbami v roku 2018. Aj občania sa začali aktivizovať a odrazu sa im už vôbec nepáčil zámer zmeniť zeleň za nemocnicou na obytnú štvrť ani osadiť na konci ulice Pri Gymnáziu bytovku firmy Angers...

Vyrojili sa petície na Gogolovej, Holubyho ale aj Pažitnej. Úrad slimačím tempom predkladal zmeny a vypúšťal jednotlivé zámery, ktoré neboli  obyvateľom po vôli.

Aby sme proces urýchlili, navrhli sme každú zmenu prerokovať osobitne, čím by prospešné návrhy prechádzali rýchlo a ruky serióznych investorov by boli rozviazané. Niekoľkokrát sme si vypočuli ako sa to NEDÁ a ako tomu NEROZUMIEME. A vlastne by sme sa ani nemali zaujímať o tieto výsostne odborné veci. Len odhlasovať čo treba. Ako pri Zúgove... Pochopiteľne sme sa vzopreli.

A tak sa stalo, že zmena územného plánu, na prijatie ktorej formou VZN je potrebných 15 hlasov neprešla ani teraz. P. primátor vzápätí občanom v priamom prenose vysvetlil, kto je na vine, že sa mesto nebude rozvíjať a ako veľmi sme hlasovaním všetkých poškodili.

Nekonkretizoval síce koho sme poškodili najviac, ale ak fy Angers ktorá nezastavia lúku za panelákmi na Gogoľovej, alebo toho, kto si pre svoje zámery vyhliadol park Hliník, sme len radi. A hrdo sa k tomu hlásime.

Ďalšou témou, ktorá dokonale rozdelila zastupiteľstvo na 2 tábory boli VZN o zákaze či aspoň regulácii hazardu na území nášho mesta. Po viac ako  troch mesiacoch p.primátor láskavo zaradil do programu naše poslanecké návrhy VZN. Jeden hovoril o úplnom zákaze herní a kasín a druhý - pre prípad neschválenia prvého - ponúkal kompromis, ktorý by obmedzoval vzdialenosť herní od škôl, školských zariadení na 500 m vzdušnou čiarou.

Hneď na úvod sa poslanec Borbély pokúsil procedurálnym návrhom zmiesť oba návrhy zo stola - nakoľko ON nevidel žiadny dôvod herne a kasína obmedzovať. Najmä teraz, keď jednej z herní prenajal svoje priestory oproti kostolu - tvárou v tvár  soche Jána Pavla II. P. Borbély necítil žiadnu zaujatosť a pán primátor nevidel dôvod, prečo o návrhu nehlasovať, i keď podľa rokovacieho poriadku právo na stiahnutie materálu má iba predkladateľ. 13 poslanci vzorne zahlasovali. Potom sa p. primátor ešte chvíľu hadrkoval s predkladateľmi, následne vyhlásil prestávku a po prestávke pokračoval v prerokovávaní toho, čoho stiahnutie si pred chvíľou nechal odhlasovať.

Následným hlasovaním 13 poslancov znemožnilo dať STOP hazardu v Nových Zámkoch. Oni vlastne - až na nezaujatého p. Borbélya - nehlasovali proti, oni nehlasovali vôbec. Narýchlo si asi nevedeli spomenúť či je herňa oproti kostolu v súlade s kostolným poriadkom, alebo nie je...

A tak si p.primátor opäť raz povzdychol, ako veľmi on proti kasínam bojuje, ako píše odmietavé stanoviská ku každej novej herni...Primátorova družina stopila oba návrhy VZN-iek, čím hazardu v Nových Zámkoch naďalej zostáva svietiť zelená.

Niečo o brzdení hovoril aj p.Mrváň, ktorý za 4 roky nebol schopný zrealizovať jedinú zmenu územného plánu. Z prostého dôvodu, že nebol ochotný rokovať o každej zmene osobitne. Ponúkal ich len v balíku - tie prospešné spolu s tými toxickými. A ešte nosil nekompletné podklady. A ešte zabudol poslať pozvánky na zasadnutie komisie. Zato veľmi rád poučoval, kto čomu nerozumie.

Pravda aj on sám je rozčarovaný z toho, ak si nejaký chytrák kúpi vo verejnej obchodnej súťaži mestský pozemok na garáž a postaví si 5 metrov vysokú dvojpodlažnú budovu. Ale zasa nie je rozčarovaný až tak veľmi, aby to rovnakému žiadateľovi neumožnil opäť (samozrejme v rozpore s vydaným stavebným povolením).

 
Dvojpodlažná „garáž“ na G.Bethlena.podobná možno vznikne na A.Jedlika,tam kolegovia schválili OVS-ku a možno aj na T.G.Masaryka.

Pán Mrváň nevie, ako by sa dalo podobným stavbám predísť. Na vine je opozícia, ktorá  mu blokuje prijatie zmien v územnom pláne, kam sa aj toto práve chystal zapracovať. Možnosť zaviazať víťaza OVS parametrami budúcej stavby a zákazom jeho predaja najbližších 10 rokov - ho - nepnapadla.

Dozvedeli sme sa niečo aj o plánovaných investíciách na budúce obdobie. Na Andovskej má byť v dohľadnej dobe domov pre seniorov. Ako vysvitlo zo starého náčrtku, ide ešte o návrh z čias Gézu Pischingera, ktorí  našli v šuplíku.


 

Mesto chápe aj potrebu výstavby nájomných bytov a tak na Cyrilometódskej ulici, kde ešte donedávna mal z fondov EÚ vzniknúť Domov na polceste a rovnako aj na Šurianskej ulici, kde mal stáť denný stacionár pre bezdomovcov,  vyrastú nové bytovky. Bytovky sa zmestia aj na Pažitnú a dokonca aj na Zdravotnícku ulicu. 
Nakoniec bude celkom fajn, že reformní poslanci svojho času nedovolili všetko bezhlavo predať. Tie pozemky nám predsa na niečo budú dobré...

Apropo, pozemky. Horšie to vyzerá s uplatnením práva spätnej kúpy 10 hektárov na Dvorskej ceste. Chystá sa zvláštna dohoda. ”Investor” je ochotný doplatiť za každý m2 ešte jedno euro ak celý deklarovaný zámer do 4 rokov nezrealizuje vôbec... 2 Eurá za m2 to už je celkom veľkorysé, však? Dokonca, ako sa dozvedel jeden z poslancov zo súkromného rozhovoru  s investorom, ten si už kúpil aj stroj, aby si vybudoval cestu na svojom pozemku. Nuž, mohol by ho otestovať na ceste k Zúgovu, ktorú sa svojho času tiež veľkoryso zaviazal zrekonštruovať. Zničil ju pri výstavbe svojej MVE a potom ho už viac nebolo. V tomto meste je to už tak. Nové Zámky - mesto vzdušných zámkov a planých sľubov.

A na záver 3 dobé správy:

Takmer  jednohlasne sme odsúhlasili uplatnenie predkupného práva na polovicu 2 veľkých bytov na Petőfiho ulici. Za cca.66 tisíc tak budú k dispozícii 2 nájomné byty. Už som ani nedúfala, že mesto raz nejakú nehnuteľnosť kúpi a nebude len predávať pod značkou „načo nám to je?!“

Nájomníci, ktorý požiadali o zníženie nájmu z dôvodu pandémie dostali odpustené 50% z nájmu.
Novovital dostane z rozpočtu 32 tisíc na 2 nové kosačky. Tak len dúfajme,že kúpi tie správne a stav sa na našich sídliskách zlepší. A dovtedy aspoň otestujeme ako vysoko dokáže narásť tráva...
Zasadnutie skončilo krátko po 16-tej hodine a takto by to mohlo byť aj nabudúce.
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x