Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-10-05   1,121  
0
Ešte v máji sme sa obrátili s podnetom na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia vo veci podivného miznutia odpadu zachyteného na MVE Zúgov. Téma bola v tom čase široko diskutovaná na sociálnych sietiach a v komentároch boli vyslovené domnienky, že odpad sa v nočných hodinách jednoducho vypustí do rieky. Suplujúc novozámockú samosprávu, ktorú táto situácia vôbec ale vôbec nezaujímala, sme sa rozhodli požiadať Zelenú linku MŽP SR o preskúmanie nakladania s odpadom na MVE Zúgov.  Na sociálnych sietiach boli všetky informácie, na základe ktorých samospráva mohla a mala konať. Z nejakého dôvodu však nekonala...
 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x