Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  22-11-30   1,291  
0
Často sa teraz v meste opakuje slovné spojenie „hrubá čiara“ v zmysle spravili sme „hrubú čiaru za minulosťou v spôsobe akým pracuje Mestské zastupiteľstvo (a Mesto) a začíname odznova a inak“. Hrubá čiara sa objavila pri pracovných stretnutiach po voľbách a bola spomenutá aj počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva.  

Čo to ale v skutočnosti tá hrubá čiara znamená? Že sa budeme tváriť že nie je žiadna minulosť? Že sme úplne noví ľudia bez minulosti? Že nikdy neboli žiadne rozhodnutia ktoré sú v rozpore so sľubom poslanca mestského zastupiteľstva a záujmom mesta? Že neexistuje zvláštny spôsob spravovania mesta a že neexistujú diskutabilné rozhodnutia ktorých výsledkom je zvláštna tvár mesta?

Aké by to bolo dobré keby na začiatku volebného obdobia primátor zvolal všetkých novozvolených poslancov a popísal konkrétne ciele ktoré má pod jeho vedením mesto dosiahnuť, spýtal sa poslancov na ich ciele a na témy ktorým sa chcú venovať, snažil sa nájsť témy a ciele ktoré nás môžu spájať. Pomenovanie konkrétnych cieľov, oblastí a tém by bolo začiatkom spolupráce. Toľko stručne k ideálnemu a teoretickému spôsobu. Reálny spôsob je ale diametrálne odlišný: nie sú pomenované žiadne témy, žiadne ciele a ani spôsoby ako ich dosiahnuť, robí sa to čo skúsení poslanci nazývajú „politika“, teda rozdelenie moci tak ako si to oni dokážu predstaviť. Nehovorí sa o cieľoch, nehovorí sa o problémoch mesta a o možných riešeniach, hovorí sa o pozíciách a funkciách. A aj to až potom keď sa podarí vytvoriť väčšinu okolo primátora. Sú viaceré možnosti ako sa k tomuto cieľu dopracovať. Zaujímavou možnosťou je post viceprimátora mesta. Asi viete o tom, že zvyčajne máme viceprimátorov dvoch. V našom meste to je funkcia ktorá sa zdá byť čestnou, viceprimátor má len formálne povinnosti, neexistuje žiadna agenda správy mesta za ktorú by bol priamo zodpovedný, nemeria sa výkon a prínos. Viceprimátor môže viesť zastupiteľstvo, môže postáť na námestí pri kladení kvetov pod pamätník, môže zájsť do škôlky či klubu dôchodcov ak je príležitosť na drobnú slávnosť. No táto funkcia formou čestná a obsahom prázdna je na pomery mesta Nové Zámky pomerne slušne platená, v rozpočte mesta samozrejme krát dva pretože sú dvaja. Produktivita nízka alebo žiadna, plat slušný, kto by niečomu takémuto odolal. Otázky o tom aké sú ciele mesta, o tom či chceme pokračovať rovnako ako bolo minule len s číslovkou nového volebného obdobia sú potom nie až tak podstatné ako by mali byť.

Mňa zaujímajú témy ako stav verejných priestranstiev a vzhľad mesta, zaujíma ma územné plánovanie mesta a doprava v meste, zaujíma ma taká mobilita ktorá je v súlade s dobrým životom v meste, viac ma teda zaujímajú chodci a ľudia na bicykloch ako podmienky pre osobné autá, viac ma zaujíma lavička a strom ako parkovacie miesto, viac na zaujímajú ulice ako miesta kde žijú ľudia a menej ako miesta ktorými prechádzajú autá. Zaujímajú ma spôsoby ako vytvárať a udržiavať v meste kvalitné, zdravé a atraktívne prostredie, teda také vďaka ktorému sa ľudia v meste cítia dobre, cítia sa v ňom doma a cítia sa byť súčasťou mesta. Zaujímajú ma spôsoby ako vtiahnuť ľudí do života mesta, ako z nás robiť ľudí zodpovedných za prostredie v ktorom žijeme. Zaujíma ma dobré spravovanie mesta v súlade s našimi reálnymi možnosťami a súčasne s nárokmi na budúcnosť ktorá vôbec nie je ružová. Nezaujímajú ma funkcie a možnosti ako „zobchodovať volebný úspech“. Správa mesta je u nás veľmi zvláštne divadlo. Volebná účasť veľmi presne popisuje chabé výsledky divadla, ktorými sú nezáujem a apatia. Pokiaľ nebudeme veci nazývať správnymi menami aj keď to nie je príjemné a budeme stále ochotní zahrať divadielko na tému „hrubej čiary a nového začiatku“ nič sa k lepšiemu meniť nebude.

Príklad hrubej čiary ktorá je skutočná a ktorú vidím takmer každý deň je hrubá/široká cesta cez Hlavné námestie. Je to nepochopiteľný zásah do štruktúry a obrazu Hlavného námestia. Je to zásah ktorý nesvedčí o profesionalite práce Mestského úradu. Nezmyselnosť línie zdôraznenia cesty v obytnej zóne od Komárňanskej ulice cez pešiu zónu Hlavné námestie až po Petőfiho ulicu (čo je mimochodom tiež obytná zóna) výrazne podčiarkuje všetko to vodorovné dopravné značenie, zbytočné podmaľovanie priechodov pre chodcov či prázdne asfaltové priestory za plnými čiarami na námestí. Dizajn ako pre autá popiera zmysel obytnej a pešej zóny či námestia celkovo. Sú vhodnejšie spôsoby ako pracovať s priestorom, no k tomu sú potrebné znalosti a cit, rozumné plánovanie, schopnosť diskutovať a byť náročný k výsledku. Pokiaľ bolo cieľom projektu zmiasť cudzích vodičov osobných áut a prilákať ich až priamo na Hlavné námestie výsledok bol dosiahnutý.
Ak by sme seriózne chceli hovoriť o hrubej čiare za minulosťou zišlo by sa tému správy mesta brať omnoho vážnejšie. Som zvedavý čo najbližšie mesiace prinesú a ako bude spolupráca vyzerať. Ja som ochotný robiť hrubú čiaru za minulosťou každý deň, len pri tom potrebujem vidieť ochotu na spoluprácu a skutočný záujem aj na druhej strane. Pokiaľ má byť nový začiatok a hrubá čiara len kópia spôsobu žiť ako doteraz len bez odkazov na minulé prešľapy či očakávanie servilného postoja tak sa nič nemení.

Poslanci Mestského zastupiteľstva skladajú zhruba takýto sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  Sú naše rozhodnutia v súlade s ním?

Dodatok k téme len okrajom: v poslednej dobe, od jesenného zberu húb v dubovom lese v Čechách pri Semerove o nich rád čítam a počúvam. Huby ako ich mi poznáme sú len okrajom ich sveta, ozajstný svet húb je podhubie ukryté pod vrstvou starého lístia, nie je ho vidieť no má zásadný význam pre dobrý život lesa. Povedzme že aj samospráva je trochu ako podhubie, nie je ju vidieť, žije si svoj život pod povrchom. Má ale zásadný význam pre život mesta, sprostredkováva prenos ako živín tak aj informácií, vytvára alebo by mala vytvárať podpornú sieť, robí zdroje prístupnejšími, pre-rozdeľuje zdroje podľa potreby, dáva slabším ak to je potrebné a tak. Fascinujúci svet. Mali by sme kopírovať organické a zodpovedné metódy.
 
P.S. ak sa niekto v texte našiel a cíti sa dotknutý, nech si prosím premyslí a zváži koľko berie a koľko dostáva a či aj niečo dáva. Nechcem uraziť ani rozčúliť, skôr chcem poukázať na to, že môžeme mesto spravovať podstatne lepšie ako to robíme, tiež je bez pochýb možné zdroje mesta využívať účelnejšie, rozumnejšie a efektívnejšie.
 
 Hrubé čiary a hrubý zásah do Hlavného námestia:

 

Hrubé čiary, široký asfalt, úzky chodník, všetko naopak:

 

 Huba, podhubie nie je vidieť, len plodnicu. Zdravé prostredie ulice. Zelená a modrá.

 

Martin Vyžinkár
28.11.2022
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x