Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-01-26   1,795  
0
6 viet, ktorými pani prednostska zodpovedala otázky poslanca Mariana Balogha ohľadom obstarávania nových zmlúv s Brantnerom, písala táto špičková úradníčka  s mesačným  platom 5.600 Eur, 6 týždňov. Pravda mala aj veľa inej práce a úplne najviac práce mala s dopisovaním si s neodbytným poslancom a hľadaním dôvodov prečo mu nemôže poskytnúť čo si od nej pýta...  Nakoniec sa ale zápisnice našli a adresát ich preposlal poslaneckým kolegom. Tí si teraz môžu lámať hlavy ako bolo možné bez ich vedomia a na základe takýchto dokumentov vypísať súťaže a obstarať zmluvy za 18 miliónov Eur...  

Od: Szekeresová Tünde, JUDr. Ing.
Date: ut 24. 1. 2023 o 15:03
Subject: Pracovné stretnutie-odpoveď
To: Ing. Marian Balogh
Vážený pán poslanec,
v nadväznosti na Váš e-mail Vám zasielam požadované informácie:
Otázky k „Pracovnej skupine zriadenej na smerovanie komunálnych služieb v meste Nové Zámky od roku 2023“: kedy sa konali rokovania pracovnej skupiny (termíny)
Termíny pracovných stretnutí pracovnej skupiny: 29. 3. 2021, 29. 4. 2021, 16. 6. 2021
zápisnice z rokovania pracovnej skupiny (prípadný odkaz, kde si môžem prečítať zápisnice)
Zápisnice z pracovných stretnutí pracovnej skupiny sú v prílohe tohto e-mailu  ( pod č. 1 link tu... , 2 link tu...  a 3 link tu...)
pošlite mi uznesenia MsZ na základe ktorých MsÚ konal pri uskutočnení verejného obstarávania
Mesto pri uskutočňovaní verejného obstarávania postupuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie na základe uznesení MsZ. Prijaté uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky sú zverejnené na webovej stránke mesta pod linkom:https://www.novezamky.sk/uznesenia-msz/ds-1152/p1=32469
zápisnice zo stálych komisií zriadených MsZ v Nových Zámkoch, na ktorých bolo prerokované ďalšie smerovanie komunálnych služieb v našom meste:
Smerovanie komunálnych služieb v meste bolo predmetom rokovania pracovných stretnutí pracovnej skupiny zriadenej na základe uznesenia MsZ č. 371/161220, a z toho dôvodu neboli  predmetom rokovaní stálych komisií zriadených MsZ.
výsledky prieskumu trhu, kalkulácie a podklady na základe ktorých boli stanovené predpokladané ceny zákaziek: Predbežná hodnota zákazky sa vypočítala zo sumáru nákladov za šesť mesiacov v roku 2022 x 2 x 6 /obdobie trvania zmluvy/.
súťažné podklady: došlé ponuky
S materiálmi je možné oboznámiť sa pod linkom:  Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)
S úctou SzekeresováChronológia lúpežných zmlúv novozámockej samosprávy s fy Brantner NZ na Wason.sk:


 
 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
23:03:51 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,795 x]
22:56:38 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,929 x]
22:51:38 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 44 x]
22:50:23 Az "Egy csésze kávé" 2015 utolsó Címlaplánya: Király Evelin, a Miss Felvidék 2015 Szépének párkányi... [2015-12-31; 4,223 x]
22:49:29 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 218 x]
22:33:59 Podujatie sa konalo ako promoakcia - Prvý ročník footgolfu na golfovom ihrisku v Šuranoch [2016-05-08; 3,066 x]
22:33:32 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 333 x]
22:29:30 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 611 x]
22:29:07 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,049 x]
21:49:38 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,171 x]
21:46:16 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 61 x]
21:33:21 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,121 x]
21:31:01 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,329 x]
21:27:20 Egy csésze kávé a Little Symphony együttes tagjaival [2017-07-21; 4,222 x]
21:26:06 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,721 x]
21:15:41 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 2,998 x]
21:12:44 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 420 x]
21:11:17 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 230 x]
20:52:48 Kniha týždňa/A hét könyve: Ölvedi János, Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában / Zatmenie slnka. Maď... [2011-04-10; 4,300 x]
20:48:06 Ludo, egy hontalan idegenlégiós [2023-01-14; 1,304 x]
20:19:37 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,064 x]
20:15:44 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,271 x]
19:54:36 Vysvätenie kaplnky na Slovenskej ulici [2023-06-18; 1,196 x]
19:40:01 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 748 x]
19:36:52 Egy csésze kávé a párkányi Puss Antal bohóc-artistával. Exkluzív interjú Shanghaiból [2015-03-17; 3,903 x]
19:32:28 Kniha týždňa: Matt Ridley, Racionální optimista. O evoluci prosperity (Argo Praha 2013)) [2023-12-22; 721 x]
19:09:43 Správcovia bytových domov odmietajú informovať o podrobnostiach zatepľovacieho biznisu... [2016-03-13; 5,122 x]
19:08:46 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,574 x]
19:05:56 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,623 x]
19:02:42 Článok v poslednom čísle My/Naše Novosti o trápení obyvateľov vežiaka na Nám. republiky s asociálnym... [2020-01-12; 1,653 x]
18:59:04 Covid-Necovid, realitný biznis s mestským majetkom šľape... [2020-11-02; 2,913 x]
18:43:15 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VIII. Novofruct [2016-11-22; 3,524 x]
18:37:21 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,980 x]
18:33:47 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,982 x]
18:29:45 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 830 x]
18:24:03 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,667 x]
18:09:30 A tardoskeddi Fehér Akác asszonykórus tíz éve (1994-2004) [2013-10-29; 7,658 x]
17:56:34 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,989 x]
17:51:21 Kniha týždňa: Jozef Leikert, Osudy osobností Slovenska (Ikar Brratislava 2020) [2022-02-08; 1,051 x]
17:49:08 Databáza novozámockých dlžníkov zdravotných poisťovní Union a Dôvera [2022-09-26; 1,533 x]
17:45:21 Stránka NZAlbum uvedená do prevádzky! [2012-10-19; 2,453 x]
17:30:22 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,772 x]
17:27:57 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,148 x]
17:26:40 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 656 x]
17:10:41 Búracie práce v areáli bývalej SEŠ oproti železničnej stanici [2019-02-12; 1,801 x]
16:58:39 Jócsik Lajos: A Sarló bölcsőjénél (1968) / Pri zrode hnutia Sarló (1968) [2011-02-03; 6,338 x]
16:51:49 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,438 x]
16:48:25 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,663 x]
16:44:38 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 1,014 x]
16:43:40 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 848 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x