Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-02-01   599  
0
Objavili sme dva zaujímavé dokumenty, ktoré vznikli vďaka p. Štefanovi Lelovičovi, ktorý ich v roku 1994 natočil a zostrihal a neskôr zdigitalizoval. Približujú slávnostné odovzdanie do užívania Novocentra na ul. G. Bethlena v areáli bývalých kasární. Uplynulo 5 rokov od nežnej revolúcie a obyvatelia sa pomaly spamätávali z otrasov transformačného obdobia. Aj budovateľské úsilie lokálpatriotov v samospráve začalo prinášať prvé plody. Sľubný vývoj pokračoval vybudovaním a odovzdaním Športovej haly Milénium v decembri 1999. Žiaľ tento trend  nepokračoval  a po nástupe primátora Pischingera do úradu v roku 2002 sa kurz zmenil. Započal biznis s poslancami, ktorí sa nemienili mlčky prizerať drancovaniu mesta ... pokiaľ aj im samým z toho niečo nekvapne. Apetít otcov mesta stále rástol a poslancom kvapkalo stále viac. Katastrofálne rozmery to nadobudlo ku koncu druhého volebného obdobia Ing. Pischingera.  

V januári 2005 primátor s poslankyňami M. Berényiovou a M. Malperovou podpísal darovacie zmluvy na Dom Csemadoku a CK Nábrežie pre Csemadok a Maticu slovenskú.

V decembri 2007 primátor predal 3 stavebné pozemky v hodnote 1.800 tisíc Sk za 11 tisíc korún poslancovi Schwarzovi a synom ďalšieho poslanca Richardovi a Patrikovi Hudákovi s manželkami.

V decembri 2008 si poslanci Slovenskej koalície vynútili predaj nehnuteľností na M.R.Štefánika 13 ("Holotovho domu") formou dražby pre spriazneného podnikateľa, z čoho sa vykľula kauza ktorá skončila v r. 2022 so sumárnou stratou pre mesto viac ako 1.5 mil. Eur.

Od januára 2009 vstúpila do platnosti zmluva s Brantnerom ktorá tunelovala rozpočet mesta, odčerpala všetky voľné prostriedky a zastavila akékoľvek ďalšie investície v meste.  Od 11. apríla 2009 začali vychádzať noviny zadarmo Castrum Novum. Boli určené na udržanie G. Pischingera vo funkcii naveky a zabezpečenie pohodlných flekov pre manažment. Členovia predstavenstva páni Plichta, Bilišič a Valent financovali svoje "podnikanie" a vlastné odmeny tak, že potajomky a krajne nevýhodne rozpredali nehnuteľný majetok vložený mestom do Novocentra. Lokálpatriotov vystriedali predátori a tento stav trvá v podstate dodnes...

Ale vráťme sa do slnečného roku 1994, keď to v areáli Novocentra žilo čulým ruchom, ľudia boli optiomistickí a budúcnosť mesta sa javila ružová...
 

Noviny zadarmo, ktoré vyšli Novozámčanov poriadne draho...
Prvé číslo si môžete stiahnut tu...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x