Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-02-16   170  
0
Kniha C. Dweckovej, psychologičky zo Stanfordskej univerzity vyšla pôvodne v roku 2006 a stala sa bestsellerom. Jej prednáška na rovnakú tému má viac ako 14 miliónov zhliadnutí. Autorkin recept na úspech je jednoduchý. Prepnúť sa z "fixného nastavenia mysle" (fixed mindset) na "rozvojové nastavenie" (mindset to growth) Prestať sa sústreďovať na konkrétny výsledok v čase a sústrediť sa na proces zlepšovania výsledkov vytrvalou prácou. Pritom ide o rovnaký motív ako v knihe Spencera Johnsona "Kam sa podel môj Syr?" V USA je profesia motivačných trénerov značne rozšírená a preto aj príbehy popisované v knihe treba brať s určitou rezervou. Je však nesporné že dôraz na výsledky získané cieľavedomým úsilím miesto spoľahnutia sa na talent ako boží dar, môže byť v mnohých prípadoch efektívny.  


Zaujímavo pôsobia aj odporúčania pre rôzne oblasti - od biznisu cez partnerské vzťahy až po školstvo, kde všade možno úspešne aplikovať prechod od rezolútnych nemenných nastavení k pružným, adaptujúcim a učiacim sa nastaveniam.

Nastavenie na rast je výhodné aj z dôvodu, že neúspechy považuje za východiská pre zlepšenie, kým pre ľudí s fixným nastavením sa neúspechy premietajú do identity "Zlyhal som" vs. "Som ten, kto zlyháva". Autorka to tiež nazýva "Nedovoliť aby Ťa skúsenosť zadefinovala".
Ľudia s fixným nastavením mysle robia mnoho preto, aby sa chránili pred výzvami, ktoré by mohli narušiť ich sebadôveru a identitu. Preto takéto nastavenie limituje možnosti dosiahnutia úspechu. Súčasne spôsobuje aj fatálne konflikty, keďže ľudia s fixným nastavením považujú chyby ktorých sa niekto dopustí za prejav nejakých hlbších príčin, charakterovú vadu a pod. Fixné nastavenie mysle ani neposkytuje recept na úspech, keďže za rozhodujúci považuje vrodený talent a ten buď je, alebo nie je. Teda o tom či budeš úspešný sa rozhodne už v momente narodenia...

V záverečnej kapitole autorka uvádza porovnanie oboch nastavení:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x