Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-02-17   549  
0
Prvé kolo vyjadrení v súdnom spore, ktorý vedie konateľ fy Limestone proti našemu portálu kvôli článku tu... skončilo jeho pomerne prekvapivým vyhlásením o tom, čo nikdy netvrdil. Menovite "nikdy netvrdil, že by nemal vedomosť o tom, že na pozemku je skládka. Žalobca však nemal odkiaľ mať vedomosť o tom, že na pozemku sa nachádza komunálny odpad a že ide o mestskú skládku.“  

Táto informácia sa však nezdá byť v súlade s tým, čo odznelo v  rozprave na mestskom zastupiteľstve 30. júna 2022:

zástupca Limestonereal Robert Vadkerti: My sme dostali ponuku kúpiť pozemok, my sme to odkúpili za podnienok za akých sme to odkúpili, a potom sme dospeli k tomu, že je tam tá skládka a je evidovaná - v podstate nebola oficiálna ani nie je oficiálna (nejaké poznámky s p. Kuteničovou mimo mikrofón - zrejme je oficiálna), no neni skolaudovaná, na základe toho sme sa toho chopili a išli sme zatým a riešili sme tieto veci. Čiže neviem prečo až potom a prečo až predtým neviem povedať konkrétne.
...
M. Kuteničová: P. poslanec, vy ste sa pýtali na začiatku hneď, že jak je to možné že mesto nevedelo že má tam skládku, ak sa dobre pamätám. Mesto VIE o tom, ze máme tam skládku, a ja som aj vysvetľovala, že my ročne tam proste akože vykonávame tam úkony, áno? Tá skládka je sanovaná, zákon nám predpísal proste to, že to treba ročne monitorovať, monitoruje, sú z toho výstupy proste akože z tej montorovacej činnosti, no a teraz, čo sa stalo. Stalo sa to, že skládka je naša, pozemky neboli naše, áno? Spoločnosť Limestone si kúpila tie pozemky a tam on si proste kúpil čisté pozemky. A teraz, keď sa toto stalo, že on začal navážať zeminu na našu skládku, my sme v tej rane reagovali na to, sme mu  napísali, že proste kto mu dal súhlas nato, aby na tú skládku niečo vyvážal a aby zasahoval do tej našej skládky. A teraz keď spoločnosť Limestone odpovedala proste a prišla že na naše pozvanie, tak oni povedali, že oni nevedeli o tom, že je to skládka. Lebo proste ako v katastri žiaden záznam  o tom nebol, že tam je skládka. No a teraz takto.

Konanie na Okresnom súde bude pokračovať 9. marca 2023, na kedy sudkyňa predvolala účastníkov na predbežné prejednanie sporu.

Prinášame vyjadrenie Žalobcu zo dňa 20. januára 2023:

 

Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x