Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-03-06   1,411  
0
... i keď urobil čo bolo v jeho silách. Vo svojom asi 2-j minútovom vystúpení uviedol materiál bez toho aby predmet kontroly vôbec pomenoval a zrejme sa spoliehal, že to prejde nepovšimnuté - ale neprešlo. Po vystúpení poslanca I. Katonu zastupiteľstvo kauzu poslalo späť do majetko-právnej komisie a v júni o nej bude znova rokovať.  Od časovej značky 2"39"42:

poslanec Ivan Katona:  Ja v nadväznosti na vystúpenie p. kontrolóra týkajúceho sa smetiska na Vinohradoch by som sa opätovne vrátil k tejto téme ako sme sa k nej vracali už viackrát. Z tejto kontroly máme v podstate historický exkurz a nejakým spôsobom len ku koncu správy je konštatované že všetko je v poriadku. Z hľadiska môjho celkom nesedí tá vec, že ako sa mesto vysporiadalo s tým, že hoci poslalo výzvu na to, aby nedochádzalo k navážaniu tejto zeminy a došlo k jej odstráneniu a doposiaľ sa nič nestalo.

Tá zem tam je nďalej, nemám vedomosť že by sa s tým niečo robilo a z hľadiska veľmi jednoduchého premietnutia právnych vecí do skutkovej reči došlo k tomu, že niekto navážal na mestskú skládku, ktorá je uzatvorená, obrovské množstvo zeminy bez súhlasu mesta, bez vedomia mesta, mesto ho vyzvalo a nič sa nespravilo ďalej.

Samozrejme vedú sa polemiky o tom, že či to je zemina, alebo sa jedná o odpad.

Ja si myslím, že p. hlavný kontrolór sa mal venovať intenzívnejšie tejto problematike, nemal sa venovať historickému exkurzu, ale hlavne tomu, či mestu nenáleží  nejaká odplata za to, ž eniekto navozil viacero tisíc ton zeminy na mestskú skládku, bez toho, aby za to niečo zaplatil.

Ja osobne túto správu považujem za nedostatočnú a neriešiacu zadanie uznesenia, ktoré znelo trocha inak, ako to p. kontrolór podľa môjho názoru poňal, a mal sa vysporiadať hlavne s tým, čo má mesto teraz robiť s tým ďalej.

Prebehlo pomerne dlhé obdobie a zatiaľ nemám vedomosť, že by sa s tým niečo robilo a vzhľadom na zloženie komisie mestského zastupiteľstva ktoré pracujú v pomerne iných śtandardoch ako to bolo doteraz, si dovolím navrhnúť uznesenie, kde by MsZ uložilo komisii majetko-právnej a verejného poriadku vysporiadať sa s touto problematikou a navrhnúť odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej. Dovolím si to uznesenie prečítať.

MsZ ukladá komisii MsZ majetkoprávnej a verejného poriadku aby preskúmala náležitosti súvisisace s rekultiváciou mestskej skládky na ulici Vinohady, či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanice ŽSSK neutrpelo mesto finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obcí, zákona o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecno-právnymi predpismi a do najbližśieho plánovanmého zasadnutia MsZ predložila správu o tomto prerokovaní a odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej.

Môj osobny názor je ten, že mesto utrpelo v tomto prípade finančnú stratu v doposiaľ nevyčíslenej sume a to tým, že doposiaľ nezistený subjekt navážal na mestskú nehnuteľnosť zeminu - nazvime to odpad, bez súhlasu mesta a bez toho, aby z toho mesto niečo malo. Samorejme ide o subjektívny názor, ktorý nemusí byť správny a ja si myslím že nato máme príslušné komisie pri MsZ  aby sa tejto problematike venovali, a predložili nám aj ich návrh ako celú túto vec vidia. Verím že môj návrh podporíte ďakujem pekne.

JUDr. G. Závodský, ved. právneho doboru MsZ: Samozrejme ako zapisovateľ majetko-právnej komisie nemám problém poskytnúť podklady na vykonanie tohto uznesenia, určite ho vykonáme, len by som vás chcel poprosiť, aby to z časového hľadiska bolo možné, keďže ďalšie zastupiteľstvo je naplánované na 26.4. lebo už teraz mám od kolegov avízo, že tých materiálov na ďalšie zastupiteľstvo bude dostatok a chcem urobiť všetko preto, aby to uznesenie bolo riadne vykonané. Takže v skratke ak by sa to dalo posunúť na to ďalśie zastupiteľstvo, nie na to aprílové.

Viceprimátor Štefánik: Ja nemám problém Ivan podporiť tvoj návrh na uznesenie, nech sa tomu venuje komisia, následne kľudne zastupiteľstvo, alebo aj hocikto iný kto s tým má niečo spoločné, ale môžeme to posunúť? Takže do júnového zastupiteľstva.

Tak poprosím návrhovú komisiu. Potom keď budeme čítať uznesenie, budeme brať na vedomie správu kontrolóra a zároveň budeme schvaľovať toto uznesenie. Ako pozmeňovák najprv...

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu posl. Ivana Katomu:
 

 
 


Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
23:50:51 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,411 x]
23:50:43 A hét könyve / Kniha týždňa: Eduard Nižňanský, Nacizmus, holokaust, slovenský štát / Nácizmus, holok... [2012-06-05; 7,510 x]
23:50:37 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,034 x]
23:47:08 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,373 x]
23:45:42 Kto sú najpopulárnejší slovenskí YouTuberi? [2020-11-17; 2,458 x]
23:45:07 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,450 x]
23:44:18 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 337 x]
23:44:11 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 53 x]
23:44:05 Dostihový deň v Šuranoch - Výborné kone, jazdci i divácka kulisa [2016-05-08; 4,021 x]
23:41:16 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,435 x]
23:37:45 Vadkerty Katalin születésnapi köszöntése [2023-04-24; 693 x]
23:37:03 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,581 x]
23:36:19 Zápas novozámockých veriacich o pátra Cirilla / Az érsekújvári hívők kiállása Cirill atya mellett... [2023-05-11; 1,586 x]
23:35:10 Kényes terepen: cikksorozat Érsekújvárról a DenníkN/Napunk hírportálon [2023-02-18; 986 x]
23:32:47 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 828 x]
23:22:59 Díjazott pázmányosok [2018-12-14; 1,836 x]
23:10:20 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 223 x]
23:09:52 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,723 x]
23:06:18 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,492 x]
23:04:13 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,088 x]
23:03:51 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,795 x]
22:56:38 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,929 x]
22:50:23 Az "Egy csésze kávé" 2015 utolsó Címlaplánya: Király Evelin, a Miss Felvidék 2015 Szépének párkányi... [2015-12-31; 4,223 x]
22:33:59 Podujatie sa konalo ako promoakcia - Prvý ročník footgolfu na golfovom ihrisku v Šuranoch [2016-05-08; 3,066 x]
22:33:32 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 333 x]
22:29:30 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 611 x]
22:29:07 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,049 x]
21:49:38 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,171 x]
21:46:16 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 61 x]
21:33:21 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,121 x]
21:31:01 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,329 x]
21:27:20 Egy csésze kávé a Little Symphony együttes tagjaival [2017-07-21; 4,222 x]
21:15:41 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 2,998 x]
21:12:44 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 421 x]
21:11:17 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 230 x]
20:52:48 Kniha týždňa/A hét könyve: Ölvedi János, Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában / Zatmenie slnka. Maď... [2011-04-10; 4,300 x]
20:48:06 Ludo, egy hontalan idegenlégiós [2023-01-14; 1,304 x]
20:19:37 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,064 x]
20:15:44 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,271 x]
19:54:36 Vysvätenie kaplnky na Slovenskej ulici [2023-06-18; 1,196 x]
19:40:01 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 748 x]
19:36:52 Egy csésze kávé a párkányi Puss Antal bohóc-artistával. Exkluzív interjú Shanghaiból [2015-03-17; 3,903 x]
19:32:28 Kniha týždňa: Matt Ridley, Racionální optimista. O evoluci prosperity (Argo Praha 2013)) [2023-12-22; 721 x]
19:09:43 Správcovia bytových domov odmietajú informovať o podrobnostiach zatepľovacieho biznisu... [2016-03-13; 5,122 x]
19:08:46 Kürti Fotóalbum [2013-01-23; 3,575 x]
19:05:56 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,623 x]
19:02:42 Článok v poslednom čísle My/Naše Novosti o trápení obyvateľov vežiaka na Nám. republiky s asociálnym... [2020-01-12; 1,653 x]
18:59:04 Covid-Necovid, realitný biznis s mestským majetkom šľape... [2020-11-02; 2,913 x]
18:43:15 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VIII. Novofruct [2016-11-22; 3,525 x]
18:37:21 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,980 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x