Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-03-30   178  
0
Jim Kwik (1973) je americký kouč a podnikateľ, v roku 2020 vyšla jeho knižka Limitless, ktorá je zhrnutím Jimových postupov a procedúr na zlepšenie duševnej práce. Kniha obsahuje cvičenia a dobré rady na zrýchlenie čítania, vnímania, zlepšenie pamäte, rôzne testy, plány a motivačné schémy. Autor vás presviedčí že superschopnosti sú na dosah pre každého a jeho firemnou značkou je príbeh o tom, ako si v detstve poranil hlavu a ako vytrvalým úsilím získal späť stratené mentálne schopnosti. Najlepšou referenciou je Holywood, kde Jim pomáha filmovým hviezdam osvojiť si tajomstvo rýchleho zapamätania si scenárov.  

Okrem knihy je nosným médiom autora learningová platforma na adrese http://limitlessbook.com kam smeruje i množstvo odkazov z knihy. Asi pred pol rokom započala jeho intenzívna publikačná činnosť na YouTube (https://www.youtube.com/@JimKwik) kde Jim formou krátkych videí prezentuje nosné témy z knihy.
Autorova koncepcia rozširovania hraníc mysle sa opiera o modely, pravidlá a metódy.

Napríklad takto definuje "zloduchov" ktorí nám bránia myslieť v ére Internetu:
1. digitálna záplava (preťaženie, úzkosť a nespavosť z dôvodu informačného pretlaku)
2. digitálne rozptýlenie (neschopnosť sa sústrediť z dôvodu neprestajných notifikácií z mobilných aplikácií)
2. digitálna demencia (spoliehanie sa na externé zdroje miesto vlastnej pamäte, čím sa degraduje jej kapacita)
3. digitálna dedukcia (úsudky si netvoríme, ale prečítame na Internete)

Jim ponúka čitateľovi kód osobnej zmeny:
1. odbúranie predsudkov a naučenej skepsy ohľadom vlastných schopností a možností
2. prehlbovanie motivácie (formulácia cieľov, zvyšovanie energie, flow)
3. jednoduché malé krôčiky
4. metódy (sústredenie, šťúdium, cvičenie pamäte, rýchle čítanie, myslenie)

V knihe je aj množstvo odkazov na práce iných autorov, napr. Dweckovej teóriu o nastaveniach mysle (recenzia tu...) autor rozširuje o ďalší typ: nastavenie na exponenciálny rast. Od nastavenia na prostý rast sa líši tým, že sa aktér zameriava na riešenie koreňových príčin problémov.
Na záver uvedieme autorov "Model myslenia bez hraníc" ktorý je základom štruktúry knihy. Mindset autori prekladajú ako myslenie, Possibility ako možnosť, Purpose ako cieľ, Limitless ako stav bez hraníc, ideáciu , inšpiráciu a implementáciu neprekladajú. 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x