Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-08-14   716  
0
Dnes predstavujeme útlu publikáciu vydanú občianskym združením Communio Minerva v roku 2021. Darmo by ste ju hľadali v knihkupectvách, alebo v knižniciach, ale našťastie ju vydavateľ sprístupnil v elektronickej verzii na svojich stránkach tu... Publikácia je pozoruhodná nielen témou, ktorou je zdravotnícka intervencia z povojnového obdobia - pridávanie jódu do potravinárskej soli - ale aj otváraním niektorých pomerne háklivých tém, ktorým sa sociológia aj politika doteraz nevenovali. Ide o tzv. endemický kreténizmus a jeho miernejšie prejavy u časti slovenského obyvateľstva zapríčinené nedostatkom jódu. Tak sa "Hlúpy Jano" zo sociálneho fenoménu  znenazdajky zmenil na problém zdravotnícky...  

Kniha je pamätníčkom MUDr. Juliánovi Podobovi (09. 01.1916 - 31. 08. 2005), ktorý sa téme venoval a zavedenie jodidovanej soli začiatkom 50-tych rokov presadil.

Zaujímavou kapitolou je analýza postáv troch literárnych diel slovenského kriticého realizmu, v ktorých autori diagnostikujú patológie z nedostatku jódu: Neprebudeného od Martina Kukučína, Sama Spáča od J.G.Tajovského a Ťapákovcov od B. S. Timravy.

Najslabším textom prispel do publikácie politológ Roman Jančiga, ktorý sa  ako predseda občianskeho združenia Communio Minerva na jednej strane zaslúžil o vznik projektu, na druhej strane do nej prispel ahistorickým exkurzom (zrejme v intenciách Trnavskej univerzity kde študoval) a vcelku svieže a podnetné dielko kontaminoval quasi národoveckou terminológiou a obvyklými bludmi o maďarizácii. Uvedieme tri ukážky:

Treba v tejto súvislosti vyjadriť úprimnú vďaku českým lekárom a akademikom, ktorí svojím príchodom na Slovensko po roku 1918 vytvorili predpoklady pre vznik medicínskej vedy slovenského zamerania. Jej cieľom nebolo viac slúžiť potrebám panujúcej triedy – ako tomu bolo počas posledných sto rokov existencie Uhorska. Škola viac neslúžila politickému programu maďarizácie más, ale stala sa miestom šírenia vzdelanosti a osvety. Ako príklad uveďme neslávne známe tzv. Apponyiho zákony, v rámci ktorých bolo sledované pomaďarčovanie príslušníkov nemaďarských etník v Uhorsku počas školskej výchovy detí a mládeže.

Štúdie dr. Gerleya a dr. Lendvaya z druhej polovice 19. storočia sú užitočným interpretačným nástrojom, vďaka ktorému môžeme lepšie porozumieť stavu, v ktorom sa slovenská spoločnosť v tej dobe nachádzala. Všeobecne známe retardačné účinky maďarizácie a hospodárskeho zaostávania môžeme poľahky doplniť o zistenia v oblasti neutešeného zdravotného stavu širokých ľudových vrstiev.

Životy týchto literárnych postáv sa v ničom nepodobali na dedinskú idylu. Ich okolie ich často zneužívalo a týralo. Z dôvodu ich mentálnej zaostalosti strácali akékoľvek nástroje na svoju obranu. Inými slovami, slovenská dedina a slovenský ľud sa vedeli k najslabším členom vlastnej spoločnosti správať rovnako kruto, ako panujúci maďarizačný režim k menšinovým národom a národnostiam Uhorska.

V
celku podivný je i spôsob ako sa na príklade prieskumu z dôb Uhorska, vykonanom dvomi bratislavskými lekármi na Žitnom ostrove obzvlášť zasiahnutom nedostatkom jódu v potrave, robia zovšeobecnenia o tomto probléme v slovenskej spoločnosti. Je to o to zvláštnejšie, že žiadna z literárnych ukážok, ktoré majú endemický kreténizmus ilustrovať, sa neodohráva na Žitnom ostrove. Ale možno ide o nejaký nový typ dialektiky. U autora, ktorý si azda myslí že univerzita či výuka lekárskych vied vznikla v Bratislave s príchdom českých profesorov v r. 1919, by to ani neprekvapovalo.

Na druhej strane autorom nemožno uprieť niektoré pomerne odvážne tvrdenia vyzdvihujúce modernizačný program a dobré výsledky komunistických vlád po roku 1948 v oblasti verejného zdravotníctva. Je zaujímavé že autori špeciálne zdôraznili, že program jodidácie soli sa mal apriori udiať potajomky bez vedomia obyvateľov čo vysvetľujú to nasledovne:
Prečo však bolo uvažované o zdravotníckej intervencii tohto rozsahu bez toho, aby o nej vedelo obyvateľstvo (prophylaxis muta), Tománek neuvádza. Môžeme sa iba domnievať, či tým nebola anticipovaná možnosť zmariť toto opatrenie šírením rôznych poloprávd až klamstiev na spôsob dnešných tzv. hoaxov na tému očkovania, liečby homeopatickými prípravkami či priamo šarlatánstvom.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:27:25 Kniha týždňa: Tomáš Jahelka, Prečo zmizli Ťapákovci (Communio Minerva, 2021) [2023-08-14; 716 x]
12:26:46 Niekedy sa aj realitní mágovia utnú. Cestu k Jazdiarni predalo Novocentrum omylom hneď dvakrát - A... [2017-09-13; 4,525 x]
12:26:08 Spomínate si ešte na cyklochodník, ktorý mesto muselo zaplatiť, hoci nemuselo? Vysvitlo, že v skutoč... [2018-08-01; 2,852 x]
12:23:11 Prejav Alberta Apponyiho k americkému obecenstvu z r. 1929 [2023-09-15; 1,016 x]
12:22:50 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,787 x]
12:22:31 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,064 x]
12:19:33 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,954 x]
12:17:25 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,511 x]
12:16:54 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 877 x]
12:16:47 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,839 x]
12:16:09 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,179 x]
12:15:31 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 938 x]
12:11:37 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,973 x]
12:10:57 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pre primátora pod milión korún... A... [2016-04-11; 3,489 x]
12:09:38 Tak transparentne ako je len možné... 25.júna sa budú losovať nájomné byty. Bude volať primátor víťa... [2020-06-14; 2,598 x]
12:08:59 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 850 x]
12:08:39 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 194 x]
12:06:58 Ad neuskutočnené zastupiteľstvo: 12 poslancov by predsa len rado prediskutovalo niektoré návrhy...... [2019-02-02; 2,330 x]
12:06:49 Fatimai októberi, körmenettel egybekötött imaest a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán [2023-10-16; 974 x]
12:01:24 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalovaného v 2. kole [2023-05-03; 1,427 x]
12:00:21 Végső búcsú Chrenka Edittől [2023-10-14; 782 x]
11:59:31 Návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo veci predaja starej nemocnice [2018-10-24; 3,039 x]
11:59:13 Vyjadrenie k žalobe ohľadom článku Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-14; 1,411 x]
11:58:58 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,505 x]
11:57:30 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,090 x]
11:55:48 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,188 x]
11:54:07 Majetkové práva k pozemkom pod mestskou skládkou TKO v Nových Zámkoch [2023-11-05; 1,035 x]
11:53:52 Egy csésze kávé Tanács Attila gasztronómia-szakértő, mesterszakács és ételszobrásszal [2017-03-06; 3,333 x]
11:53:14 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,203 x]
11:52:27 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 52,023 x]
11:51:25 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 347 x]
11:51:05 Zoznam konfiškátov v okrese Nové Zámky v období od 25. októbra 1945 do 31. mája 1947 [2023-12-31; 644 x]
11:50:25 Tajomstvo prázdnej budovy býv. Hypernovy v Nových Zámkoch [2021-05-22; 3,122 x]
11:49:41 Nové Zámky v radostnom očakávaní klobáskového festivalu... [2013-10-08; 2,473 x]
11:48:58 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 357 x]
11:46:33 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,093 x]
11:46:06 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 774 x]
11:45:58 Obchody zo zákulisia 1. reprezentačného bálu mesta? - alebo ako to vidím ja... [2016-02-17; 4,859 x]
11:45:14 Tak predsa. Rodí sa nám priemyselný park? - alebo ako to vidím ja... [2015-11-13; 3,319 x]
11:45:02 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 539 x]
11:44:35 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,735 x]
11:44:27 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2020-11-26; 2,109 x]
11:43:40 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,709 x]
11:41:54 A mai címlaplány: Tomay Beatrix Trixy [2022-12-31; 1,024 x]
11:41:44 Čakajte viac! Alebo: ako sa vás Brantner snaží ošklbať na Blšáku... [2018-08-26; 3,435 x]
11:40:56 Jeden človek, dva jazyky... [2014-12-02; 7,574 x]
11:40:20 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,039 x]
11:39:59 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 447 x]
11:39:57 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,330 x]
11:39:52 Súdna dohra jednej kauzy z roku 2018... [2024-05-20; 710 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x