Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-08-20   309  
0
V súvislosti s očakávaným ústupom ruských vojsk zo Záporožskej oblasti, kde sa nachádza najväčśia jadrová elektrareň v Európe, ako aj zväčšenou hrozbou jadrových provokácií zo strany ruského vedenia, chceme oboznámiť našich čitateľov so zásadami tzv. jódovej profilaxie. V prípade jadrovej nehody sa uvoľňuje rádioaktívny jód, ktorý sa šíri vzduchom, vodou, mliekom a inými potravinami. Aby sa tento aktívny jód nedstal do štítnej žlazy, tú je potrebné preventívne zasýtiť jódom prijímaným vo forme tabliet jodidu draselného. Jodid draselný je v prípade jadrovej havárie potrebné podať čo najskôr, najlepšie pred príjmom rádioaktívneho jódu do organizmu, t.j. v praxi do 1 hodiny od jeho úniku. V okolí jadrových elektrární sa tablety distribuujú obyvateľom prostredníctvom obecných úradov. My ostatní si ich môžeme zaobstarať v lekárniach. Balenie s 10 tabletami sme kúpili v jednej z novozámockých lekární za 11,50 Eur, v inej nám ponúkali balenie 6 tabliet na objednávku do ďalšieho dňa - za 7,50 Eur.  


Jódové tabletky sú určené výhradne pre použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií. Užitie vyšších dávok jodidu draselného, ako je predpísané v príbalovej informácii k tabletkám nezvyšuje ochranný efekt. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt. Ak to radiačná situácia bude vyžadovať, obyvateľom sa oznámi, aby po 24 alebo 48 hodinách užili ešte polovičnú dávku jodidu draselného. Jeho užitie nie je univerzálnym opatrením proti účinkom rádioaktívneho žiarenia.

Príbalový leták:
 

V USA platia tieto odporúčania:

Americká lieková agentúra (U.S. Food and Drug Administration FDA) a Ústredie pre prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention CDC) odporúčajú príjem jódu najmä deťom a mladistvým, pretoze maju viac rychlejsie deliacich sa buniek a rádioaktivny jód vštítnej žlaze môze spôsobit rakovinu štítnej žlazy najmä u nich. Jodid draselny sa má užívať maximalne 24 hodin pred rádioaktivnou expozíciou alebo maximalne 4 hodiny po expozícii. V žiadnom prípde sa to nesmie zívať ako prevencia. U ľudí nad 40 sa neodporúča jodid draselný vôbec užívat, iba ak by boli exponovaní viac ako 5 Gy (Gray - veličina na meranie absorbovanej dávky žiarenia). Hasiči v Černobyle boli exponovaní 0.8-16 Gy, v Nových Zámkoch taká radiácia dúfajme nehrozí.
Ľuďom medzi 18-40 rokov americké úrady odporúčajú uźívať 130 mg jódu každých 24 hodín počas trvania radiácie. V 65mg tabletkách jodidu draselného je 50 mg účinnej látky.
 
 

Monitoring rádioaktivity na Slovensku a v Európe:
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x