Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  23-08-24   196  
0
A Nagyboldogasszony-székesegyház szeptember 13-ai, szerda délelőtt tíz órai, dr. Veres András megyéspüspök általi újraszentelésére készülvén a Mosoni Esperesi Kerület papjait és híveit hívta és várta a győri Székesegyházba. Augusztus 17-én, csütörtökön este hattól szolgált a Könnyező Szűzanya bazilikája a zarándoklat helyszínéül az egyházmegye esperesi kerülete megközelítőleg 15 papja és 300 hívője számára.
A szentmise főcelebránsa a felvidéki, csallóközi, somorjai gyökerekkel rendelkező Bodó Zoltán magyaróvári plébános volt.  

Szentbeszédében kiemelte: nagy örömmel és meghatódottsággal érkezik rendszeresen a győri Könnyező Szűzanya bazilikájába immár 1996-tól. Akkor került ugyanis a szemináriumba papnövendékként, s rendszeresen megfordult itt egy imára, elmélkedésre, hálaadásra, kérésre. Aztán szintén áldozópappá szentelése óta megtiszteltetés volt számára, hogy csaknem egy évtizedig lehetett Győrött a püspökségen emeritus dr. Pápai Lajos megyéspüspök titkára. Ezt követően pedig elfoglalta jelenlegi működési helyét, Mosonmagyaróvár Magyaróvár városrészének Szűz Mária királynő és szent Gotthárd tiszteletére felszentelt plébániatemplomot.
Imádkozzunk újabb papi és szerzetesi hivatásokért, az esperesi kerület híveiért, a jelen lévő zarándokokért, otthon maradt hozzátartozóikért, a beteg, lélekben velünk lévő zarándokokért - szólított fel Zoltán atya, a főcelebráns és egyben ünnepi szónok.
A szentmisén koncelebráltak többek között az esperesi kerületből Kapui Jenő, a mosoni Nepomuki szent János plébániatemplom plébánosa és annak partiumi, halmi gyökerekkel rendelkező káplánja, Licz Csaba Zsolt; Butsy Lajos bezenyei és hegyeshalmi plébános; az ugyancsak felvidéki gyökerekkel rendelkező Benkó Attila újonnan kinevezett dunakiliti és rajkai plébános.
A szentmise záró ünnepi áldása után Bodó Zoltán atya a Könnyező Szűzanyának bal oldalsó oltárához invitálta a papságot egy hálaadó imádságra. A híveket pedig lélekben helyeikről, a padokból bekapcsolódásra sarkallta. Végezetül elénekelték az Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja kezdetű imádságot.
A kivonulás után egyénileg a zarándokokat buzdította, hogy járják be, fedezzék fel, cserkésszék be a bazilika egyes oltárait, boldog Apor Vilmos vértanú püspök sírját, szent László király hermáját, s a többi szentek képeit. Elmélkedjenek előttük, imádkozzanak hozzájuk, mélyüljenek el a csendben, magányban jobban a hitükben.
Jó volt lelki élményekkel gazdagodva, feltöltődve, megerősödve hazatérni a zarándokoknak otthonaikba Győrből, a Könnyező Szűzanyának védő palástja alatti oltalmat érezve, megerősödve hitükben.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x