Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-08-30   1,590  
0
Anonymný používateľ "Máme radi NZ" a o hodinu neskôr i samotný primátor uverejnili Stanovisko prednostu Okresného úradu NZ (v primátorovej verzii Spoločné vyhlásenie primátora NZ a prednostu Okresného úradu) o rokovaní krízového štábu. Dva texty sa líšia aj v tom, kto stretnutie zvolal: podľa prvej verzie bolo zvolané na požiadanie Okresného riaditeľstva PZ, podľa Kleinovej verzie bolo zvolané na podnet štátnych zložiek a mesta Nové Zámky. Prvá tretina tohoto podivného textu prerozpráva prezenčku.V druhej tretine krízový štáb konštatuje že nemá schopnosť a možnosť reagovať na tisíce odborníkov na nelegálnu migráciu, ktorí sa zjavili od večera do rána. Nuž čo sa týka tisícov odborníkov od večera do rána, o tých nevieme nič (náš článok napríklad vyšiel 10. júna), zato vieme o jednej statočnej žene ktorá začala utečencom pomáhať a v rovnakom čase klopať na dvere všetkých úradov a naliehavo žiadať zvolanie krízového štábu. Možno práve preto sa p. primátor nevie zhodnúť sám so sebou, na koho podnet vlastne rokovali...  

Potom správa pripúšťa, že niekto urobil chybu keď sa tri mesiace pred problémom schovával: Áno môžme sa baviť, či opatrenia sú včasné, nakoľko dostatočné a efektívne.  Potom nasleduje pomenovanie problému: Problémom je, že situáciu nelegálnej migrácie ako celoeurópskeho problému nevyriešil ani tento krízový štáb.  O. Klein si teda vskutku myslí že niekto od neho chce, aby vyriešil celoeurópsky problém nelegálnej migrácie. Ako veľmi sa len mýli!

Potom nasleduje informácia o tom, ako inteligentne sa účastníci radili a k čomu dospeli: po štvrhodinovom ťažkom rokovaní, ktorý sa už nezaobišiel bez kriku a napnutých nervov našli východisko:  migračný tlak sa presmeruje z centra mesta na jeho periférium - teda miesto vyriešenia problému ho presunú na perifériu mesta na komárňanskú výpadovku k hasičom. To je veľmi vhodné miesto lebo smrad odtiaľ v centre mesta prakticky necítiť. Osvedčilo sa už pri kauze neprecleného textilu, keď tam parkovali dlhé dvojrady poľských kamiónov s čínskym textilom o vodičov ktorých sa mesto postaralo navlas rovnako ako teraz o sýrskych utečencov...

A na záver vyhlásenia sa opäť ozvalo zlé svedomie kvôli trojmesačnému schovávaniu sa pred problémom: Prosím verejnosť o trpezlivosť, ktorá chápem, už nie je na mieste. Všetci si to plne uvedomujeme.... Na záver si plne uvedomujeme, že sa staneme predmetom kritiky a aj hejtovania, ale za seba môžem povedať, že dnes určite neoprávnene...

Asi toľko teda stručné zhrnutie priebehu krízového štábu, ktorý vcelku dobre zrkadlí ako kompetentní nerozumejú tomu, čo sa od nich očakáva a čo za problém vlastne riešia.

Lebo je úplne jedno kde bude úradovať cudzinecká polícia a či sa v núdzi ocitli bezdomovci, poľskí kamionisti, alebo sýrski utečenci. Chceme aby naše mesto na čele s primátorom v podobnej situácii promptne reagovali, postavili stan (raz už všetky vhodné budovy predali alebo nechali schátrať) a zabezpečili aby sa ĽUDIA mohli vyspať, napiť, najesť, zabezpečiť si základnú hygienu a nabiť si telefóny ako ĽUDIA.
Chceme veľa, p. primátor?


Správa o zasadaní krízového štábu 30. 08. 2023 (červenou dodatočné úpravy O. Kleina)

Spoločné vyhlásenie primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina a prednostu Okresného úradu Ladislava Hamrana po rokovaní mimoriadneho krízového štábu

Dňa 30.8. sa uskutočnil mimoriadny krízový štáb Okresného úradu v Nových Zámkoch, ktorý bol zvolaný na podnet štátnych zložiek a mesta Nové Zámky. Hlavnou témou bola situácia súvisiaca s príchodom nelegálnych migrantov do mesta Nové  Zámky a problémy s ňou spojené. Uskutočnil sa za účasti všetkých kompetentných zložiek od Riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Róberta Guckého, riaditeľa Riaditeľstva Hraničnej a cudzineckej polície Bratislava Jozefa Jaška, riaditeľa Oddelenia Cudzineckej polície Nové Zámky Petra Balogha, riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Nitre Romana Zvodu, riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Nových Zámkoch Daniela Záhoráka, jeho zástupcu Erika Leváka, ďalej zástupcu krajského riaditeľa HaZZ v Nitre Mariána Maksiho, riaditeľa okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch Branislava Hodrušského, ďalej riaditeľa Odboru krízového plánovania a civilnej ochrany Sekcie krízového riadenia MV SR, Juraja Repiského, riaditeľky Organizačného odboru Sekcie krízového riadenia Zuzany Kubovičovej, primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina, prednostky MsÚ Nové Zámky Tünde Szekeresovej a v neposlednom rade nás zástupcov Okresného úradu v Nových Zámkov.

Všetci zástupcovia, ktorí sa tohto štábu zúčastnili si uvedomili závažnosť tohto problému a hľadania jeho možných riešení, ktoré napriek nespokojnosti obyvateľstva ideálne nie sú a v dohľadnej dobe bohužiaľ nebudú. Krízový štáb nemá schopnosť a možnosť reagovať na tisíce odborníkov na nelegálnu migráciu, ktorí sa zjavili od večera do rána. Áno môžme sa baviť, či opatrenia, ktoré budú prijaté sú včasné, nakoľko dostatočné a efektívne. Problémom je, že situáciu nelegálnej migrácie ako celoeurópskeho problému nevyriešil ani tento krízový štáb. Skutočne po štvrhodinovom ťažkom rokovaní, ktorý sa už nezaobišiel bez kriku a napnutých nervov a po následnom maximálnom konštruktívnom prístupe všetkých zúčastnených pomôcť odbremeniť situáciu v meste Nové Zámky a jeho širšom centre v okolí Oddelenia cudzineckej polície a rozdelení si úloh, bol výsledkom rokovania šťábu prijatý nasledovný záver. Po dohode všetkých štátnych zložiek s maximálnou súčinnosťou mesta Nové Zámky sa obratom začali vykonávať kroky na zriadenie dočasného pracoviska Cudzineckej polície v priestoroch Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zamkoch, aby sa migračný tlak presmeroval z centra mesta na jeho periférium. Dohodli sa konkrétne úlohy v súvislosti s logistikou jeho zriadenia, personálneho zabezpečenia, zabezpečenia verejného poriadku, zabezpečenia dopravy, atd. tak, aby sa vyvinulo maximálne úsilie zriadiť toto pracovisko ešte pred začiatkom školského roka. Toto je hlavná úloha najbližších dní. Prosím verejnosť o trpezlivosť, ktorá chápem, už nie je na mieste. Všetci si to plne uvedomujeme. Ale skutočne chcem úprimne poďakovať všetkým kolegom zo štátnych zložiek, že sme mohli dospieť aspoň k tomuto riešeniu. A zároveň ďakujem aj maximálnemu konštruktívnemu prístupu primátora mesta, ktorý potvrdil plnú súčinnosť so zabezpečením prevádzky tohto dočasného pracoviska aj s nasadením mestskej polície v režime 24/7. Mesto Nové Zámky tiež poskytne plnú súčinnosť pri zabezpečení dočisťovania a odvozu odpadu. Na záver si plne uvedomujeme, že sa staneme predmetom možnej kritiky a aj hejtovania, ale za seba môžem povedať, že dnes určite neoprávnene. Držte prosím palce, urobíme maximum, ktoré sú v našich možnostiach!


Foto: FB

Prečítajte si tiež:

2023-08-28   Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia...
2023-08-27   Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje...
2023-06-10   Novozámocká verejnosť je prvýkrát konfrontovaná s utečencami zo severnej Afriky
2018-09-19   Miesto smetiakov O. Klein umiestnil na Komárňanskej ceste svoje billboardy. Upratovanie po kamionistoch prenechal Martinovi Výžinkárovi
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:35:32 Riešenie pre sýrskych utečencov v NZ sa našlo... [2023-08-30; 1,590 x]
13:30:17 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,692 x]
13:29:38 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2021-06-10; 1,913 x]
13:27:53 Sonda do duše putinskej elity - na internet unikla nahrávka dvoch ruských vplyvných mužov [2023-03-29; 858 x]
13:26:47 Kniha týždňa: Lőcse 1918 Levoča 1919 (SNM - Spišské múzeum v Levoči 2019) [2023-09-01; 863 x]
13:25:35 Budova VUNARU má 40 rokov... [2023-09-20; 1,324 x]
13:24:18 A JÖVŐNKET MAGUNK ALAPOZZUK MEG! Vadkerty Katalin interjú a Ma7 múltheti számában [2023-01-15; 841 x]
13:24:11 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,646 x]
13:22:59 Kauza nezaplatenej rekonštrukcie kina: Stavebná firma Avastav uspela na súde, Mesto bude musieť dopl... [2019-07-10; 2,428 x]
13:22:19 A Nobilitas Carpathiae sikeres bemutatkozása az érsekújvári kolbászkészítő versenyen / Úspešná premi... [2011-11-09; 3,048 x]
13:21:39 Magyarnak lenni a nagyvilágban - Fodor Barbara (Cleaning with Barbie) [2023-10-26; 912 x]
13:21:22 Emlékezés Bornemisza Istvánra halála 10. évfordulóján Sároseperjesen [2017-02-02; 2,062 x]
13:21:01 Zmeny v územnom pláne mesta Nové Zámky [2023-10-14; 1,552 x]
13:20:22 Menoslov zosnulých, ktorých popol bol uložený do spoločného hrobu na novozámockom cintoríne / Az érs... [2017-02-15; 4,260 x]
13:20:14 Fóliasátras kertészkedés Dél Szlovákiában 1970-1990 / Pestovanie zeleniny pod fóliovníkmi na južnom ... [2023-09-17; 996 x]
13:16:57 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,264 x]
13:16:19 Mesto nepatrí vyvoleným a zmluvy sa majú dodržiavať... [2021-05-16; 2,007 x]
13:15:40 Môj príspevok k dialógu.... [2019-04-24; 2,941 x]
13:14:58 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,517 x]
13:14:22 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,407 x]
13:14:14 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,333 x]
13:11:55 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,733 x]
13:11:45 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,954 x]
13:10:54 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,138 x]
13:10:17 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,590 x]
13:10:09 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,721 x]
13:09:05 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 349 x]
13:08:46 Kde dostanete odmenu 1600 EUR po troch odpracovaných mesiacoch? No predsa na radnici v Nových Zámkoc... [2019-11-22; 5,237 x]
13:08:11 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,788 x]
13:08:03 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,304 x]
13:07:39 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 273 x]
13:07:28 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 803 x]
13:07:20 Mestský kontrolór si zažiadal o prémie. Vari si nezaslúži 8.000 Eur za to všetko, čo nerobí?... [2018-02-25; 3,782 x]
13:06:39 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,602 x]
13:06:03 Anatómia jedného podvodu - časť 1. [2022-09-15; 2,475 x]
13:05:20 Júniustól újra indult a Ludas! [2023-10-30; 721 x]
13:04:32 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,065 x]
13:03:43 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,471 x]
13:03:35 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,007 x]
13:02:59 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,938 x]
13:02:51 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,398 x]
13:02:15 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,749 x]
13:02:06 Ako bratranec primátorovej manželky k lukratívnej parcele prišiel ... alebo: ako to vidím ja [2016-12-29; 6,484 x]
13:01:26 Test Borbélyom [2024-02-07; 973 x]
13:01:16 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,807 x]
12:57:20 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,182 x]
12:55:46 Novozámocká verejnosť je prvýkrát konfrontovaná s utečencami zo severnej Afriky [2023-06-10; 2,203 x]
12:53:43 Reklamácia: Chlapci, kde je moja utierka?! [2022-10-20; 1,244 x]
12:52:41 Ako sme prišli o kandidátku na primátora Juditu Laššákovú [2022-09-13; 1,538 x]
12:51:34 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,744 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x