Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-11-05   470  
0
V júli t. r. podpísal primátor mesta dohodu s Limestonereal s.r.o. za účelom ukončenia stavby „Rekultivácia skládky KO“ započatej na základe územného rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia zo dňa 27.9.1995.  Limestonereal s.r.o. má do roka od podpisu dohody zapezpečiť dokumentáciu a následne zrealizovať projekt "Skládka odpadov Nové Zámky – úprava zrekultivovanej skládky“. V dohode sa uvádza zoznam parciel pod smetiskom, ktorých sa pôvodné rozhodnutie týkalo a za ktoré má Limestonereal prevziať od mesta povinnosť  uhradiť nájomné majiteľom parciel počas platnosti dohody.  

Ide o nasledovné pozemky v celkovej výmere takmer 10 ha:


 
Z uvedených parciel vlastnila fy Limestonereal v apríli 2021 celkom 4,3 ha čo zodpovedalo 44,3% rozlohy, z ktorých 20.05.2022 predala 1,4 ha spoločnosti Stavmat stavebniny, čím sa jej vlastnícky podiel znížil na 2,9 ha (t.j. 30% rozlohy). V diskusii na zastupiteľstve 30. 06. 2022 ako argument v prospech podpísania dohody odznela informácia, že Mesto nebude musieť fy Limestonereal platiť nájomné vo výške 27 tisíc Eur (v prepočte na 2.9 ha to znamená 0.95 Eur/m2).

Z odpovedi na infožiadosť 5.9. 2023 sme sa dozvedeli, že v súčasnosti majú platné nájomné zmluvy dvaja vlastníci pozemkov pod skládkou:

p. Jitka Bláhová od 01. 01. 2000, výška nájomného 666,20 € ( t.j. 0,1 Eur/m2)
p. František Procháczka od 01.11.2004 výška nájomného 479,82 € (t.j. 0,33 Eur/m2) - p. Procháczka je majiteľom 1/3 podielu na príslušnej parcele.Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x