Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-04-22   709  
0
Nepodarilo sa to minule a ak budeme mať trocha šťastia, nepodarí sa to ani teraz. Primátor na stredajšie zastupiteľstvo opäť predkladá návrh na zmenu územného plánu mesta, v rámci ktorej sa snaží zmeniť účel školskej budovy pred stanicou, ktorú nechal schátrať aby ju teraz premenil na nájomné byty. Celá operácia sa v NSK (kde je O. Klein poslancom) pripravovala v najväčšej tichosti už dobrý rok a novozámocké zastupiteľstvo sa p. primátor pôvodne nemienil na nič pýtať. Akurát zabudol na územný plán... Preto sa neplánovane otvára diskusia o využití školskej budovy, ktorá sa najviac hodí práve na tento účel. Prečo by sa mala prestavať na byty práve teraz, keď naše mesto potrebuje umiestniť základnú umeleckú školu?  O tom, aká by bola kvalita života obyvateľov budúcej bytovky v tesnom susedstve stanice, kde sa nedá parkovať zato sa hemží asociálmi, ani nehovoriac...  


Zaradenie požiadavky do rozsahu riešenia  Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Mesta Nové Zámky
 
Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch na svojom zasadnutí dňa 27.09.2023, prijalo uznesenie pod č. 154/270923, ktorým schválilo začatie obstarania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Mesta Nové Zámky (ďalej len ZaD č.3 ÚPN M) a zároveň uložilo mestskému úradu obstarať tento dokument.  Rozsah riešenia ZaD č.3 ÚPN M bol schválený uznesením MsZ č. 202/13122023.

Nitriansky samosprávny kraj dňa 14.02.2024 doručil svoju žiadosť orgánu územného plánovania s požiadavkou o zmenu funkčného využitia urbanistického bloku (ďalej len UB) 17-16 z územia občianskej vybavenosti (OV) na obytné územie – bytové domy (BD). Žiadosť je odôvodnená plánovanou prestavbou budovy bývalej Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ.Štúra v Nových Zámkoch na nájomný bytový dom s celkovou kapacitou 27 bytových jednotiek. Návrh prestavby rieši aj navýšenie podlažnosti stavby z 2 NP + ustúpené podlažie (podkrovie) na 3 NP bez ustúpeného podlažia (stavba s plochou strechou).  

Navrhovaným riešením požiadavky je začlenenie pôvodného UB 17-16 s výškovou reguláciou stavieb 2 NP do UB 17-15 s výškovou reguláciou stavieb 6 NP.


Súčasný platný stav ÚPN M Nové Zámky
Zrekapitulujme si ako sa na NSK pripravoval tento projekt bez toho, aby sa Novozámčanov ktokoľvek spýtal, alebo informoval. Mätúcim je už samotný názov projektu "Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ. Štúra, Nové Zámky - nájomné byty - PD“, keďže zdravotnícka škola tu nikdy nesídlila. Z nejakého dôvodu je však aktuálne správcom budovy práve ona a nie SPŠE, ktoré v tejto budove naposledy pôsobilo.

Finančná komisia Zastupiteľstva NSK dňa 07. 06. 2023 prijala uznesenie č. 19/2023, v ktorom odporučila predložiť na schválenie do zaslupiteľstva NSK „Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4 na rok 2023“, ktorého súčasťou bolo aj vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu "Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky: Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ. Štúra, Nové Zámky nájomné byty PD“. O tom, kto a prečo prestavbu školy na byty navrhol nie je v zápisnici ani zmienky, môžeme sa iba domnievať na základe toho, že členkou finančnej komisie NSK je prednostka MsÚ NZ...

Zastupiteľstvo NSK schválilo uznesením č. 125/2023 zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 26. júna 2023 „Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4 na rok 2023“, ktorého súčasťou bolo aj vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu "Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky: Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. C. Štúra, Nové Zámky - nájomné byty - PD“.

Oficiálne by nájomné byty mali zostať vo vlastníctve NSK a mali by slúžiť ako štartovacie nájomné byty pre mladé rodiny, začínajúcich lekárov, chýbajúci stredný zdravotný personál, atď. To je podivné, lebo v tejto lokalite nie je žiadne zdravotnícke zariadenie a aj z dôvodu že NSK v žiadnom meste nitrianskeho kraja nedisponuje takým množstvom bytov. Najviac ich má v Topoľčanoch (24), v Komárne (2), Šuranoch (2), Leviciach-Géni (2), Zlatých Moravciach (3). V Nových Zámkoch NSK doteraz nemal ani jeden nájomný byt a odrazu by ich mal mať úplne najviac - 26...
 

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
01:19:46 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 709 x]
01:19:08 25. marca 1945 - začiatok Bratislavsko-brnenskej operácie (1. časť) [2011-03-19; 3,786 x]
01:18:50 Kniha týždňa / A hét könyve: Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (2014), Antológia časop... [2016-02-14; 7,485 x]
01:17:58 Odpočet primátora Otokara Kleina po 100 dňoch od nástupu do funkcie a Prority rozvoja mesta v rokoch... [2015-03-28; 4,155 x]
01:17:29 Vianočný pribeh 2 - Exkluzívna reportáž s manželským párom, Zitou Zárugovou a Árpádom Harkányim, kto... [2015-12-28; 2,885 x]
01:17:20 Posledné zastupiteľstvo, síce bez sĺz ale s vybičovanými emóciami... [2018-09-06; 2,993 x]
01:17:12 Egy csésze kávé Aliz Alizka műsorszervezővel [2016-07-08; 2,257 x]
01:16:52 A kolbászkészítő verseny igazából a kampány része volt / Klobfest sa stal súčasťou volebnej kampan... [2010-11-06; 2,360 x]
01:16:46 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,175 x]
01:16:21 Koncert tolerancie - striktne jednojazyčne / Tolerancia koncert - szigorúan államnyelven [2012-09-08; 4,274 x]
01:16:04 Tűzvirág – Művészetek Hete Naszvadon [2011-02-20; 2,310 x]
01:15:31 Výsledky prvého kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-03-25; 717 x]
01:15:02 Ladislav Ballek, "A segéd" c. regényének korabeli visszhangja I. / Ohlas Ballekovho románu "Pomocník... [2012-09-09; 5,200 x]
01:14:42 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 587 x]
01:14:41 Popbazár: For You [2022-09-29; 781 x]
01:14:35 Egy csésze kávé: Boldog Új Évet! [2014-01-01; 3,175 x]
01:13:34 I. československé hungarologistické sympózium, Brno 1978 [2014-08-19; 3,365 x]
01:12:45 Az Időutazás mai vendége az érsekújvári születésű Kovacsics András. Gitáros, zeneszerző, az Omega - ... [2022-05-29; 1,219 x]
01:12:10 Az Egy csésze kávé mai vendége Branyiczky Rita (BraRit), dalszövegíró, író, költő, tollforgató... [2021-01-22; 1,515 x]
01:11:56 Hroby padlých v 1. sv. vojne v Nových Zámkoch (Aktualizované) / Az 1. világháborúban elesettek sírh... [2012-12-30; 4,296 x]
01:11:51 Osudy židovských právnikov z novozámockého regiónu v rokoch 1938-1945 [2017-06-03; 4,524 x]
01:10:33 Dokumenty doby: Novocentrum 1994. Film Štefana Leloviča [2023-02-01; 1,182 x]
01:10:31 Otokar Klein, bojovník proti hazardu... [2020-10-04; 2,191 x]
01:09:51 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,899 x]
01:09:02 Dôvod pochváliť samosprávu: Mestský úrad začal pracovať s podnetmi občanov zadávaných cez portál Od... [2014-06-15; 4,611 x]
01:08:40 Legionársky pamätník na hroboch vojakov c.k. armády ? [2016-11-12; 3,662 x]
01:08:33 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2013-08-01; 3,718 x]
01:08:28 Egy csésze kávé a holnap sztárjaival. A színpadon a GHP zenekar Nagykaposról [2015-07-29; 8,033 x]
01:08:15 Határtalanul magyarul [2024-05-26; 180 x]
01:08:14 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 131 x]
01:08:09 Kto je vlastne zodpovedný za kauzu Zúgov? [2014-04-25; 10,748 x]
01:06:21 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 797 x]
01:05:52 Ešte k osudom bývalého útulku pre osamelých ľudí [2019-02-27; 2,093 x]
01:05:20 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,532 x]
01:05:05 Odsťahoval sa primátor Klein z Nových Zámkov? (Aktualizované) [2021-12-24; 1,684 x]
01:04:48 Nové Zámky v Adresáři republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství z r. 1936... [2016-12-06; 3,836 x]
01:03:06 Futbalové A-mužstvo sa rozutekalo, funkcionári sa okydávajú špinou. Na toto šli státisíce z našich d... [2018-07-23; 6,432 x]
01:02:57 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 465 x]
01:02:42 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fe... [2011-04-09; 5,767 x]
01:02:25 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,809 x]
01:02:20 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,473 x]
01:01:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,029 x]
01:01:40 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny: Dubay Adrienn fotómodell [2016-08-06; 5,985 x]
01:01:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,849 x]
01:00:41 Prosím, nechcite ma presvedčiť, že v samospráve ide aj o niečo iné než o peniaze - alebo ako to vidí... [2016-09-09; 3,466 x]
01:00:16 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,087 x]
01:00:04 Chronológia kauzy "Stavba malej vodnej elektrárne v prírodnej lokalite Zúgov-Kaskády" [2013-03-13; 10,356 x]
01:00:02 Kam sa podel bod D? Odhalil Anonym ďalší fígeľ v návrhu VZN o zákaze hazardu? [2023-04-25; 1,237 x]
01:00:01 Klzisko zmizlo, trpká príchuť zostala... [2018-02-08; 3,739 x]
00:59:57 A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Vadkerty Katalint [2018-08-20; 1,753 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x