Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-06-19   10,765  
0
Miután május 12-én az érsekújvári zsidó lakosokat a belvárosban létrehozott gettóba zarták, június 6-án és 7-én átterelték őket a  a Grünfeld-féle téglagyárba, ahol a már korábban odakényszerített környékbeli falvak zsidóságát tartották fogva. Innen 4843 személyt június 12-én és 15-én két vasúti transzportban deportáltak Auschwitzba. Közülük 4386 veszett oda. Potom, ako boli 12. mája novozámockí židia sústredení do geta v centre mesta, 6. a 7. júna ich presunuli do Grünfeldovej tehelne, kam už predtým sústedili židovské obyvateľstvo z okolitých obcí. Odtiaľto deportovali do Osviemčimu v dvoch transportoch 12. a 15. júna 1944 celkom 4843 ľudí. Z nich 4386 zahynulo. Starting 1944. 12th  May the Jewish citizens of Érsekújvár (now Nove Zamky, Slovakia) were concentrated to the ghetto located in city center. On 6th and 7th June they were forced to move to the area of former "Grünfeld" brick-works. That time there was already prisoned the Jewish population from countryside. From that place 4843 people were deported in two transports 12h and 15th June to Auschwitz. The 4386 is the number of those, who were killed there.  

Az érsekújvári áldozatok névsorát három forrásból dolgoztuk fel. A legteljesebb a Strba Sándor által 2004-ben publikált lista [1] amely 2389 nevet tartalmaz. Nagyban ennek adatait tartalmazza az Azonosított áldozatok adatbázisa a Páva-utcai Holokauszt Emlékközpontban Budapesten amely Érsekújvárral kapcsolatban 2369 nevet jelenít meg.  Egy harmadik forrás a A Yad Vashem Holocaust Emlékhely és Múzeum Jeruzsálemben. Ennek adatbázisa 1155 olyan személy adatlapját tartalmazza, amelynek utolsó lakhelyeként Érsekújvár van feltüntetve. Eddig az adatok alapszintű összevetése és a nyilvánvaló ismétlődések kiszűrése történt meg. A munka eredményeit az alábbi táblázat-részlet tükrözi. A hiányzó részletek felkutatására további erőfeszítéseket teszünk. Az egész anyag letölthetö MS Excel tábla-ként.
The report on victims of Holocaust in Érsekújvár has been collected using three different sources. The most complex one is the list published by Sándor Strba in 2004 [1] with names of 2389 victims. The similar data are available also in database of  Páva street's Holocaust Memorial in Budapest (2369 records). The third source we worked out is the database of Yad Vashem Center Jerusalem - there are personal records of 1155 victims where Érsekújvár has been marked as place of living during the war. The basic tabelation and comparison of available data have been done for now. Data are being collecting together and filtered out removing some clear duplicities. The table-fragment published below is showing results of that work. We will continue in our efforts completing the report.  The MS Excel data file is available here.
[1]Strba Sándor, Lang Tamás, Az érsekújvári zsidóság története, Kalligram Pozsony 2004, old. 289
[2]Tomáš Lang, Sándor Strba, Holokaust na južnom Slovensku na pozadí tragédie novozámockých Židov, Kalligram Bratislava 2006, str. 492
[3] Budapesti Holokauszt Emlékközpont - Azonosított áldozatok adatbázisa
[4] Yad Vashem Jerusalem - The Central Database of Shoah Victims' Names
Külön köszönet Strba Sándor tanár úrnak a nevezett könyv társszerzőjének valamint Kiss Tamás úrnak a budapesti Holokauszt Emlékközpont munkatársának a szíves együttműködésükért. Special thanks to Mr. Sandor Strba co-author of the referenced book and Mr. Tamás Kiss  from Holocaust Memorial Center Budapest for their kind assistance.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x